Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
31 798 001€ 32 321 216€ 32 770 455€ 33 140 484€ 32 872 812€ 32 796 133€ 33 037 660€ 33 151 453€ 33 823 135€ 34 933 902€ 35 831 871€ 33 782 295€ 33 309 624€ 31 332 283€ 29 856 734€ 27 554 935€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
28 688 411€ 29 044 213€ 28 941 362€ 29 147 479€ 29 774 320€ 31 783 782€ 32 292 473€ 32 420 943€ 33 345 098€ 34 565 800€ 35 357 864€ 33 284 412€ 32 875 499€ 30 346 964€ 29 183 599€ 26 895 599€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 694€ 7 857€ 8 020€ 11 008€ 0€ 0€ 2 210€ 15 361€ 30 550€ 48 080€ 64 702€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 908€ 4 118€ 2 330€ 3 366€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 036€ 4 413€ 9 095€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 786€ 3 738€ 5 690€ 7 642€ 0€ 0€ 2 210€ 15 361€ 29 514€ 34 818€ 46 758€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 849€ 8 849€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
28 342 175€ 28 697 976€ 28 595 126€ 28 811 243€ 29 438 083€ 31 444 851€ 31 948 380€ 32 076 686€ 32 997 853€ 34 229 563€ 35 021 627€ 32 945 965€ 32 438 242€ 29 795 581€ 28 522 202€ 26 125 162€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
17 069 766€ 17 007 216€ 17 061 981€ 16 820 244€ 16 853 084€ 16 922 934€ 16 930 743€ 16 952 196€ 16 968 505€ 17 061 166€ 17 069 112€ 17 071 474€ 16 811 001€ 16 716 632€ 16 740 913€ 16 648 901€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
4 708€ 4 708€ 4 708€ 4 708€ 4 708€ 4 708€ 4 708€ 4 708€ 4 708€ 4 708€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
1 095€ 1 095€ 1 095€ 1 095€ 1 095€ 1 095€ 1 095€ 1 095€ 1 095€ 1 095€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
9 165 919€ 9 810 353€ 10 223 143€ 10 631 352€ 11 056 909€ 12 283 103€ 12 769 892€ 13 559 936€ 14 345 668€ 16 680 281€ 12 920 563€ 8 898 774€ 7 736 392€ 8 308 650€ 7 881 318€ 7 292 053€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
422 248€ 512 693€ 637 029€ 741 306€ 867 914€ 1 805 304€ 1 184 659€ 1 341 752€ 1 520 676€ 63 261€ 74 397€ 97 396€ 54 599€ 89 485€ 100 348€ 139 665€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
123 069€ 166 058€ 100 355€ 141 592€ 18 027€ 44 280€ 96 068€ 121 239€ 45 994€ 138 774€ 208 804€ 279 485€ 938€ 1 781€ 2 624€ 3 467€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 292€ 25 103€ 30 914€ 0€ 281€ 903€ 1 526€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
518 006€ 496 306€ 229 101€ 162 026€ 157 592€ 12 608€ 0€ 0€ 0€ 99 576€ 116 174€ 132 772€ 149 369€ 165 967€ 182 565€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
1 037 363€ 699 545€ 337 713€ 308 918€ 478 753€ 370 818€ 961 214€ 95 759€ 111 206€ 161 409€ 4 607 475€ 6 435 150€ 7 685 943€ 4 512 785€ 3 613 531€ 2 039 550€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
346 237€ 346 237€ 346 237€ 336 237€ 336 237€ 336 237€ 336 237€ 336 237€ 336 237€ 336 237€ 336 237€ 336 237€ 421 896€ 520 833€ 613 317€ 705 735€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
23 278€ 23 278€ 23 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 6 639€ 13 278€ 13 278€ 13 278€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
322 959€ 322 959€ 322 959€ 322 959€ 322 959€ 322 959€ 322 959€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 322 959€ 322 959€ 322 959€ 322 959€ 322 959€ 415 257€ 507 555€ 600 039€ 692 457€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
3 102 757€ 3 271 446€ 3 826 299€ 3 987 722€ 3 093 692€ 1 004 265€ 733 852€ 721 667€ 470 433€ 362 094€ 471 170€ 494 436€ 430 623€ 978 970€ 671 906€ 654 926€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
15 916€ 12 089€ 13 088€ 9 883€ 5 306€ 17 147€ 4 798€ 4 343€ 6 474€ 7 665€ 10 500€ 16 578€ 26 828€ 4 443€ 5 840€ 6 764€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
15 916€ 12 089€ 13 088€ 9 883€ 5 306€ 17 147€ 4 798€ 4 343€ 6 474€ 7 665€ 10 500€ 16 578€ 26 828€ 4 443€ 5 840€ 5 254€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 510€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
2 140 055€ 2 335 434€ 2 402 230€ 2 538 758€ 2 236 086€ 276 273€ 257 383€ 256 452€ 163 008€ 137 307€ 150 824€ 142 693€ 175 459€ 220 151€ 141 430€ 171 700€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
77€ 88€ 64€ 85€ 89€ 84€ 79€ 74€ 48€ 48€ 357€ 48€ 48€ 48€ 734€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
2 139 978€ 2 335 346€ 2 402 166€ 2 538 673€ 2 235 997€ 243 230€ 232 775€ 244 850€ 162 960€ 132 027€ 150 467€ 142 646€ 175 411€ 220 103€ 140 696€ 171 700€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32 959€ 24 528€ 11 528€ 0€ 5 232€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 480€ 480€ 1 742€ 0€ 3 007€ 7 028€ 7 028€ 9 762€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 480€ 480€ 1 742€ 0€ 3 007€ 7 028€ 7 028€ 9 762€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
181 595€ 125 298€ 96 708€ 105 791€ 98 439€ 136 932€ 126 854€ 126 617€ 155 858€ 169 293€ 250 992€ 158 488€ 202 121€ 146 335€ 288 591€ 155 938€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 467€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 800€ 0€ 0€ 39€ 27 017€ 550€ 0€ 0€ 17€ 190€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
51 186€ 7 001€ 3 252€ 2 643€ 5 308€ 2 148€ 488€ 4 780€ 46€ 47€ 98€ 17€ 17€ 3 879€ 1 822€ 747€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
109 180€ 95 611€ 75 008€ 84 934€ 77 332€ 93 151€ 89 182€ 76 644€ 116 542€ 131 274€ 71 119€ 135 855€ 149 339€ 106 899€ 238 696€ 106 155€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
21 167€ 16 672€ 18 433€ 18 099€ 15 784€ 41 600€ 36 384€ 45 193€ 39 248€ 28 834€ 23 723€ 18 874€ 52 230€ 35 023€ 47 400€ 47 937€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 18€ 0€ 0€ 21€ 0€ 53€ 45€ 1€ 0€ 656€ 909€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
62€ 15€ 15€ 15€ 15€ 15€ 0€ 0€ 0€ 9 098€ 534€ 680€ 534€ 534€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 6 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 128 448€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
765 191€ 798 626€ 1 314 154€ 1 333 023€ 753 139€ 573 699€ 344 556€ 334 059€ 144 614€ 47 348€ 56 891€ 176 160€ 22 434€ 583 485€ 226 506€ 303 827€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
1 055€ 1 017€ 1 557€ 466€ 395€ 501€ 272€ 260€ 319€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 200€
087
2.
Ceniny (213)
978€ 0€ 0€ 604€ 1 480€ 0€ 630€ 560€ 505€ 488€ 201€ 54€ 108€ 387€ 153€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
763 158€ 797 609€ 1 312 596€ 1 331 953€ 751 263€ 573 198€ 343 654€ 333 239€ 143 790€ 46 860€ 56 690€ 176 106€ 22 326€ 583 098€ 226 353€ 303 627€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 120€ 267€ 722€ 213€ 261€ 196€ 0€ 0€ 220€ 517€ 774€ 1 358€ 2 511€ 6 935€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 120€ 267€ 722€ 213€ 261€ 196€ 0€ 0€ 220€ 517€ 774€ 1 358€ 2 511€ 6 935€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 170€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 170€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
6 833€ 5 558€ 2 794€ 5 283€ 4 800€ 8 087€ 11 335€ 8 843€ 7 605€ 6 008€ 2 836€ 3 446€ 3 502€ 6 349€ 1 229€ 4 410€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
6 833€ 5 558€ 2 794€ 5 283€ 4 800€ 4 970€ 6 218€ 6 608€ 6 160€ 6 008€ 2 836€ 3 446€ 3 502€ 2 949€ 1 229€ 4 410€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 117€ 5 116€ 2 235€ 1 445€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 400€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
31 798 001€ 32 321 216€ 32 770 455€ 33 140 484€ 32 872 812€ 32 796 133€ 33 037 660€ 33 151 453€ 33 823 135€ 34 933 902€ 35 831 871€ 33 782 295€ 33 309 624€ 31 332 283€ 29 856 734€ 27 554 935€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
21 036 870€ 21 242 447€ 21 170 257€ 20 791 596€ 20 620 486€ 20 428 846€ 20 420 536€ 20 469 281€ 20 437 253€ 20 228 376€ 20 582 508€ 21 028 456€ 20 927 944€ 21 079 366€ 21 606 657€ 21 547 490€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -6 639€ -109€ -23 971€ -23 863€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -109€ -109€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -6 639€ 0€ -23 862€ -23 863€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
21 036 870€ 21 242 447€ 21 170 257€ 20 791 596€ 20 620 486€ 20 428 846€ 20 420 536€ 20 469 281€ 20 437 253€ 20 228 376€ 20 582 508€ 21 028 456€ 20 934 583€ 21 079 475€ 21 630 628€ 21 571 353€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
21 242 447€ 21 170 257€ 20 791 596€ 20 620 219€ 20 428 986€ 20 419 623€ 20 498 302€ 20 532 242€ 20 605 576€ 20 608 722€ 21 055 671€ 21 191 573€ 21 209 020€ 21 624 087€ 21 698 368€ 21 730 584€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-205 576€ 72 189€ 378 661€ 171 377€ 191 500€ 9 223€ -77 767€ -62 960€ -168 322€ -380 346€ -473 163€ -163 117€ -274 437€ -544 612€ -67 740€ -159 231€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
3 203 138€ 3 314 517€ 3 660 813€ 3 831 680€ 3 013 856€ 3 173 956€ 3 098 868€ 2 552 643€ 2 773 673€ 2 973 091€ 3 424 982€ 3 165 169€ 3 684 325€ 3 668 582€ 2 402 549€ 2 379 525€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
44 557€ 25 411€ 42 269€ 27 079€ 26 554€ 19 517€ 10 741€ 12 760€ 5 886€ 11 967€ 58 720€ 45 964€ 44 915€ 45 154€ 46 393€ 35 656€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
44 557€ 25 411€ 42 269€ 27 079€ 26 554€ 19 517€ 10 741€ 12 760€ 5 886€ 11 967€ 58 720€ 45 964€ 44 915€ 45 154€ 46 393€ 35 656€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
238 805€ 198 623€ 418 808€ 178 452€ 44 144€ 239 671€ 51 715€ 12 432€ 24 293€ 13 319€ 4 345€ 10 651€ 0€ 531 652€ 102 130€ 110 860€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
238 805€ 198 623€ 418 808€ 178 452€ 44 144€ 239 671€ 51 715€ 12 432€ 24 293€ 13 319€ 4 345€ 10 651€ 0€ 531 652€ 102 130€ 110 860€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
617 261€ 658 023€ 705 260€ 752 732€ 807 406€ 856 729€ 904 276€ 931 044€ 976 830€ 1 020 006€ 1 068 049€ 648 560€ 674 481€ 670 786€ 698 080€ 881 779€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
613 001€ 652 393€ 699 986€ 747 043€ 803 265€ 853 499€ 902 048€ 929 991€ 975 936€ 1 019 049€ 1 067 279€ 619 544€ 645 617€ 670 304€ 695 290€ 843 649€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
4 261€ 5 630€ 5 274€ 5 689€ 4 140€ 3 230€ 2 229€ 1 052€ 894€ 958€ 770€ 910€ 757€ 482€ 1 197€ 1 152€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 36 032€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 28 107€ 28 107€ 0€ 1 593€ 946€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
398 183€ 567 692€ 302 228€ 353 690€ 646 525€ 1 016 363€ 938 012€ 249 835€ 267 644€ 372 837€ 896 607€ 676 240€ 1 504 972€ 968 494€ 182 487€ 335 496€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
99 056€ 296 805€ 53 164€ 112 066€ 436 093€ 803 851€ 757 749€ 66 223€ 89 251€ 198 712€ 662 599€ 532 437€ 1 335 556€ 845 345€ 67 674€ 245 291€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
7 545€ 6 449€ 7 439€ 7 945€ 6 550€ 5 216€ 5 028€ 4 583€ 3 778€ 3 819€ 30 375€ 4 951€ 3 180€ 2 000€ 421€ 728€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
50 789€ 47 595€ 47 057€ 56 222€ 49 637€ 76 529€ 76 254€ 73 655€ 64 368€ 78 055€ 57 021€ 45 657€ 45 700€ 44 965€ 37 762€ 12 897€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25€ 0€ 39€ 27 017€ 0€ 0€ 0€ 17€ 190€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
36 374€ 85 052€ 49 818€ 47 778€ 31 862€ 18 141€ 1 697€ 15 660€ 15 301€ 15 197€ 51 982€ 31 068€ 28 896€ 1 124€ 775€ 1 157€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
114 949€ 75 585€ 82 680€ 74 465€ 70 541€ 65 045€ 55 646€ 52 265€ 55 743€ 45 254€ 39 870€ 36 771€ 43 909€ 36 578€ 36 778€ 36 541€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 114€ 21€ 145€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
71 500€ 47 748€ 51 562€ 46 214€ 43 831€ 40 357€ 35 081€ 31 814€ 33 975€ 26 599€ 24 157€ 22 177€ 24 092€ 34 860€ 34 610€ 35 306€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 724€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
17 968€ 8 460€ 10 507€ 9 000€ 8 012€ 7 223€ 5 444€ 5 589€ 5 082€ 5 163€ 3 585€ 3 178€ 4 446€ 2 772€ 2 275€ 3 386€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 467€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 850€ 2 175€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
1 904 332€ 1 864 768€ 2 192 248€ 2 519 728€ 1 489 228€ 1 041 676€ 1 194 124€ 1 346 572€ 1 499 020€ 1 554 961€ 1 397 261€ 1 783 754€ 1 459 957€ 1 452 496€ 1 373 459€ 1 015 734€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
1 526 848€ 1 404 332€ 1 731 812€ 2 059 292€ 1 236 772€ 889 228€ 1 041 676€ 1 194 124€ 1 346 572€ 1 291 547€ 1 119 857€ 1 689 597€ 1 271 506€ 1 237 906€ 1 176 180€ 1 015 734€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
377 484€ 327 480€ 327 480€ 327 480€ 252 456€ 152 448€ 152 448€ 152 448€ 152 448€ 263 414€ 277 405€ 94 157€ 188 451€ 115 440€ 114 299€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 132 956€ 132 956€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 132 956€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 99 150€ 82 980€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
7 557 993€ 7 764 253€ 7 939 385€ 8 517 209€ 9 238 470€ 9 193 332€ 9 518 256€ 10 129 529€ 10 612 210€ 11 732 435€ 11 824 380€ 9 588 670€ 8 697 355€ 6 584 335€ 5 847 528€ 3 627 920€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
1 441€ 1 521€ 763€ 988€ 1 084€ 1 089€ 1 499€ 1 611€ 2 193€ 3 839€ 2 946€ 3 474€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
7 556 553€ 7 762 732€ 7 938 622€ 8 516 221€ 9 237 386€ 9 192 243€ 9 516 757€ 10 127 918€ 10 610 016€ 11 728 596€ 11 821 435€ 9 585 196€ 8 697 355€ 6 584 335€ 5 847 528€ 3 627 920€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€