Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
498 252€ 335 505€ 238 460€ 196 845€ 242 714€ 317 598€ 253 794€ 295 934€ 254 724€ 208 789€ 225 626€ 203 618€ 181 076€ 177 552€ 254 887€ 261 736€
02
501
Spotreba materiálu
165 086€ 147 463€ 135 522€ 102 143€ 111 344€ 183 266€ 116 130€ 152 638€ 90 627€ 63 947€ 68 754€ 67 160€ 75 534€ 66 507€ 95 432€ 111 862€
03
502
Spotreba energie
333 166€ 188 042€ 102 938€ 94 702€ 131 370€ 134 331€ 137 663€ 143 296€ 164 097€ 144 842€ 156 873€ 136 458€ 105 542€ 111 045€ 152 837€ 147 844€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 618€ 2 030€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
688 446€ 653 892€ 523 897€ 555 201€ 514 044€ 588 663€ 446 073€ 371 857€ 318 336€ 337 379€ 426 469€ 402 094€ 809 671€ 491 722€ 294 674€ 450 342€
07
511
Opravy a udržiavanie
139 352€ 143 380€ 112 726€ 154 809€ 180 431€ 250 889€ 112 198€ 67 410€ 62 067€ 57 301€ 101 713€ 68 288€ 518 854€ 56 780€ 27 348€ 113 406€
08
512
Cestovné
11 038€ 1 312€ 934€ 1 914€ 2 266€ 1 418€ 1 941€ 793€ 1 481€ 1 236€ 679€ 1 023€ 1 479€ 590€ 1 314€ 2 623€
09
513
Náklady na reprezentáciu
26 445€ 27 165€ 16 737€ 7 132€ 12 455€ 14 733€ 13 165€ 15 052€ 5 335€ 12 593€ 9 523€ 9 996€ 9 720€ 7 417€ 9 582€ 8 635€
10
518
Ostatné služby
511 611€ 482 036€ 393 500€ 391 345€ 318 893€ 321 622€ 318 769€ 288 601€ 249 453€ 266 250€ 314 554€ 322 787€ 279 618€ 426 935€ 256 430€ 325 678€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 936 080€ 1 860 718€ 1 708 680€ 1 627 186€ 1 557 314€ 1 312 628€ 1 180 180€ 1 111 171€ 1 050 139€ 919 668€ 883 263€ 886 963€ 852 666€ 813 651€ 832 980€ 831 604€
12
521
Mzdové náklady
1 345 262€ 1 320 464€ 1 217 959€ 1 172 445€ 1 102 792€ 933 732€ 839 746€ 788 616€ 737 349€ 638 057€ 615 988€ 628 647€ 611 643€ 573 591€ 597 483€ 591 246€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
468 260€ 456 913€ 421 017€ 380 037€ 379 156€ 321 691€ 289 811€ 271 585€ 256 585€ 217 864€ 210 500€ 204 765€ 194 324€ 194 515€ 199 961€ 198 741€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
122 558€ 83 340€ 69 704€ 74 704€ 75 365€ 57 205€ 50 624€ 50 969€ 56 205€ 63 747€ 56 775€ 53 551€ 46 699€ 45 545€ 35 536€ 41 617€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
478€ 1 112€ 1 253€ 1 154€ 1 378€ 1 361€ 1 357€ 1 241€ 1 126€ 1 516€ 1 747€ 2 045€ 1 568€ 5 187€ 4 237€ 954€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
478€ 1 112€ 1 253€ 1 154€ 1 378€ 1 361€ 1 357€ 1 241€ 1 126€ 1 516€ 1 747€ 2 045€ 1 568€ 5 187€ 4 237€ 954€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
166 247€ 177 769€ 80 001€ 82 023€ 132 396€ 182 046€ 160 213€ 54 735€ 51 175€ 52 948€ 423 026€ 210 611€ 97 771€ 97 936€ 55 846€ 79 380€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
34 516€ 74 171€ 25 009€ 12 460€ 14 184€ 105 687€ 108 666€ 6 217€ 11 349€ 73€ 280 675€ 125 597€ 36 724€ 18 970€ 12 001€ 26 545€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 309€ 557€ 623€ 1 312€ 1 470€ 3 971€ 20 660€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 186€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
195€ 427€ 100€ 110€ 58€ 689€ 0€ 8 432€ 180€ 317€ 57 167€ 7 480€ 0€ 0€ 0€ 4€
26
546
Odpis pohľadávky
1 785€ 277€ 2 770€ 3 587€ 40 180€ 2 298€ 4 477€ 5 399€ 5 909€ 0€ 48 155€ 1 482€ 3 380€ 23 903€ 8 984€ 946€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
129 728€ 102 806€ 52 122€ 65 691€ 77 975€ 72 903€ 46 512€ 34 063€ 32 425€ 35 651€ 33 058€ 48 591€ 49 983€ 54 781€ 31 639€ 21 432€
28
549
Manká a škody
23€ 89€ 0€ 175€ 0€ 160€ 0€ 0€ 0€ 1 252€ 0€ 6 800€ 7 684€ 282€ 3 222€ 30 453€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 018 583€ 953 011€ 1 043 669€ 978 275€ 993 874€ 1 019 993€ 1 051 338€ 1 133 498€ 1 131 060€ 993 346€ 1 134 795€ 889 418€ 758 858€ 928 676€ 811 213€ 599 799€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
974 026€ 927 581€ 990 049€ 929 898€ 945 251€ 993 282€ 1 026 927€ 1 080 437€ 1 086 582€ 929 258€ 765 230€ 707 853€ 621 660€ 639 412€ 639 826€ 559 024€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
44 557€ 25 411€ 53 512€ 48 221€ 48 603€ 26 669€ 24 333€ 53 012€ 44 478€ 64 014€ 369 565€ 89 267€ 44 315€ 196 966€ 79 078€ 40 775€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 59 005€ 44 248€ 44 315€ 0€ 0€ 35 656€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
44 557€ 25 411€ 42 269€ 27 079€ 26 554€ 14 276€ 10 741€ 12 760€ 5 886€ 11 967€ 81€ 1 716€ 0€ 45 154€ 46 393€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 11 243€ 21 142€ 22 049€ 12 393€ 13 592€ 40 252€ 38 592€ 52 048€ 310 479€ 43 303€ 0€ 151 812€ 32 685€ 5 119€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 19€ 109€ 156€ 20€ 43€ 78€ 49€ 0€ 73€ 0€ 92 298€ 92 883€ 92 298€ 92 309€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 19€ 109€ 156€ 20€ 43€ 78€ 49€ 0€ 73€ 0€ 92 298€ 92 883€ 92 298€ 92 309€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
36 770€ 83 571€ 56 737€ 49 524€ 45 747€ 49 688€ 55 840€ 59 268€ 83 102€ 88 234€ 76 547€ 81 910€ 59 199€ 117 734€ 63 755€ 62 256€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
31 154€ 26 144€ 27 231€ 27 618€ 22 604€ 25 815€ 30 002€ 32 817€ 49 671€ 55 595€ 53 902€ 55 283€ 40 859€ 34 554€ 21 833€ 17 335€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
5 615€ 57 427€ 29 506€ 21 906€ 23 142€ 23 873€ 25 837€ 26 451€ 33 430€ 32 639€ 22 645€ 26 627€ 18 340€ 83 180€ 41 821€ 44 921€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 101€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 332€ 718€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 332€ 718€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 767 235€ 1 689 302€ 1 308 520€ 1 307 337€ 1 313 815€ 972 149€ 880 165€ 790 791€ 721 916€ 775 280€ 731 786€ 699 798€ 810 357€ 701 534€ 625 074€ 694 589€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 669 843€ 1 673 302€ 1 308 520€ 1 282 537€ 1 236 265€ 938 249€ 872 465€ 782 791€ 720 416€ 684 044€ 675 498€ 652 985€ 723 861€ 637 256€ 566 089€ 605 642€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 750€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 46 813€ 86 496€ 64 278€ 58 985€ 88 828€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
97 392€ 16 000€ 0€ 24 800€ 76 800€ 33 900€ 7 700€ 8 000€ 1 500€ 91 236€ 56 288€ 0€ 0€ 0€ 0€ 119€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
6 112 092€ 5 754 880€ 4 961 217€ 4 797 544€ 4 801 283€ 4 444 124€ 4 028 959€ 3 818 494€ 3 611 578€ 3 377 160€ 3 903 259€ 3 376 457€ 3 571 166€ 3 333 992€ 2 942 998€ 2 981 378€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
95 634€ 80 997€ 255 540€ 58 631€ 76 331€ 64 315€ 65 496€ 69 057€ 67 706€ 51 939€ 51 645€ 47 589€ 40 504€ 106 185€ 81 766€ 91 519€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 746€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
95 634€ 80 997€ 255 540€ 58 631€ 76 331€ 64 315€ 65 496€ 69 057€ 66 960€ 51 939€ 51 645€ 47 589€ 40 504€ 106 185€ 71 299€ 88 089€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 467€ 3 430€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
3 210 185€ 3 057 280€ 2 828 663€ 2 782 675€ 2 769 963€ 2 435 205€ 2 239 088€ 2 138 046€ 1 898 671€ 1 694 911€ 1 622 873€ 1 644 680€ 1 626 355€ 1 343 495€ 1 667 812€ 1 733 644€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
3 018 133€ 2 862 734€ 2 645 839€ 2 589 685€ 2 571 669€ 2 256 193€ 2 058 592€ 1 954 360€ 1 743 634€ 1 544 293€ 1 471 334€ 1 493 330€ 1 474 984€ 1 206 265€ 1 426 471€ 1 608 709€
82
633
Výnosy z poplatkov
192 053€ 194 547€ 182 824€ 192 990€ 198 293€ 179 011€ 180 496€ 183 687€ 155 037€ 150 618€ 151 539€ 151 349€ 151 371€ 137 230€ 241 341€ 124 935€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
960 556€ 1 075 520€ 992 460€ 521 725€ 566 385€ 764 618€ 636 858€ 531 900€ 546 027€ 393 536€ 813 265€ 929 920€ 764 267€ 642 132€ 493 923€ 580 400€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
61 391€ 111 189€ 300 816€ 29 241€ 34 852€ 203 894€ 76 824€ 2 999€ 6 671€ 2 130€ 80 692€ 301 977€ 73 692€ 45 354€ 17 092€ 13 821€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 106€ 0€ 0€ 0€ 271€ 3 520€ 571€ 900€ 1 470€ 4 800€ 18 582€ 0€ 297€ 697€ 2 091€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 260€ 655€ 774€ 954€ 2 726€ 1 951€ 1 605€ 1 537€ 2 334€ 2 350€ 1 305€ 2 755€ 2 180€ 2 845€ 3 236€ 2 204€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24€ 5 302€ 2 767€ 989€ 1 048€ 918€ 705€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
896 905€ 963 569€ 690 870€ 491 530€ 528 807€ 558 502€ 554 884€ 521 491€ 533 355€ 386 598€ 725 420€ 605 687€ 687 690€ 593 636€ 472 898€ 562 284€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
27 085€ 43 218€ 32 259€ 33 465€ 24 982€ 9 495€ 71 208€ 17 908€ 40 026€ 65 860€ 353 803€ 43 862€ 45 387€ 42 174€ 37 561€ 39 300€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
27 085€ 43 218€ 32 259€ 33 465€ 24 982€ 9 397€ 71 208€ 17 276€ 39 791€ 65 860€ 324 235€ 43 548€ 45 387€ 42 174€ 37 561€ 39 300€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 992€ 32 759€ 40 004€ 41 319€ 34 262€ 39 300€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
25 411€ 42 269€ 27 079€ 26 554€ 19 517€ 5 500€ 12 760€ 5 886€ 11 967€ 59 886€ 41 972€ 10 107€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 82€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 674€ 949€ 5 180€ 6 911€ 5 465€ 3 897€ 58 448€ 11 390€ 27 824€ 5 974€ 278 272€ 682€ 5 383€ 855€ 3 217€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 98€ 0€ 633€ 235€ 0€ 29 568€ 314€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 98€ 0€ 633€ 235€ 0€ 29 568€ 314€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
8 291€ 15 001€ 20 610€ 16 295€ 6 779€ 4 255€ 10 246€ 5 086€ 6 150€ 12€ 43€ 23€ 892€ 620€ 283€ 14 956€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 599€ 0€ 0€
102
662
Úroky
1€ 0€ 0€ 5€ 150€ 168€ 293€ 205€ 17€ 12€ 26€ 23€ 892€ 21€ 283€ 537€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
2 781€ 2 781€ 834€ 1 390€ 1 947€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
5 509€ 12 220€ 19 776€ 14 900€ 4 683€ 4 087€ 9 953€ 4 881€ 6 133€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 402€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 1 194€ 0€ 0€ 3 798€ 0€ 0€ 9 636€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 947€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 1 194€ 0€ 0€ 3 798€ 0€ 0€ 9 636€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 947€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 604 765€ 1 555 054€ 1 210 346€ 1 554 937€ 1 548 371€ 1 175 489€ 924 554€ 993 571€ 884 679€ 780 925€ 588 472€ 547 568€ 824 215€ 654 795€ 600 979€ 361 205€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 501€ 2 688€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
717 793€ 516 880€ 470 284€ 491 008€ 412 007€ 427 635€ 200 620€ 287 514€ 194 193€ 235 568€ 126 033€ 186 949€ 548 334€ 324 011€ 212 011€ 121 516€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
684 309€ 877 768€ 642 377€ 1 005 027€ 1 017 365€ 679 268€ 654 430€ 653 320€ 647 835€ 504 563€ 410 563€ 313 983€ 224 162€ 130 384€ 139 732€ 191 540€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
16 004€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 529€ 0€ 34 529€ 20 751€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 90 637€ 163 245€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
130€ 2 470€ 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 503€ 0€ 0€ 7 550€ 34 825€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 52€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 356€ 5 507€ 4 029€ 2 945€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
186 529€ 157 936€ 96 833€ 58 902€ 118 999€ 68 587€ 62 105€ 52 737€ 42 650€ 40 794€ 49 372€ 38 751€ 46 212€ 63 655€ 25 969€ 45 461€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
5 906 515€ 5 827 069€ 5 339 878€ 4 968 923€ 4 992 811€ 4 453 377€ 3 951 248€ 3 755 568€ 3 443 258€ 2 996 819€ 3 430 101€ 3 213 642€ 3 301 620€ 2 789 401€ 2 882 324€ 2 822 971€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-205 576€ 72 189€ 378 661€ 171 378€ 191 528€ 9 253€ -77 711€ -62 926€ -168 320€ -380 341€ -473 159€ -162 815€ -269 546€ -544 591€ -60 674€ -158 407€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 1€ 28€ 30€ 56€ 34€ 3€ 5€ 4€ 303€ 4 891€ 21€ 7 066€ 824€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-205 576€ 72 189€ 378 661€ 171 377€ 191 500€ 9 223€ -77 767€ -62 960€ -168 322€ -380 346€ -473 163€ -163 117€ -274 437€ -544 612€ -67 740€ -159 231€