Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Nižné Repaše

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
22 134€ 13 888€ 10 103€ 10 804€ 14 308€ 7 764€ 11 432€ 17 955€ 31 617€ 21 670€ 9 061€ 12 716€ 15 966€
02
501
Spotreba materiálu
14 640€ 9 442€ 7 175€ 8 027€ 10 781€ 4 848€ 8 177€ 7 205€ 25 420€ 15 165€ 3 481€ 6 005€ 8 996€
03
502
Spotreba energie
7 494€ 4 446€ 2 928€ 2 777€ 3 527€ 2 916€ 3 255€ 10 750€ 6 197€ 6 505€ 5 580€ 6 711€ 6 970€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
24 982€ 27 007€ 33 770€ 13 621€ 18 545€ 13 768€ 19 340€ 29 103€ 38 863€ 110 045€ 24 613€ 19 587€ 13 709€
07
511
Opravy a udržiavanie
6 940€ 19 101€ 20€ 4 526€ 0€ 161€ 174€ 6 405€ 94 303€ 1 736€ 4 024€ 2 357€
08
512
Cestovné
1 525€ 2 027€ 2 019€ 2 051€ 2 263€ 2 034€ 2 398€ 1 803€ 2 006€ 1 487€ 1 015€ 1 883€ 597€
09
513
Náklady na reprezentáciu
457€ 325€ 280€ 185€ 210€ 239€ 476€ 428€ 3 572€ 88€ 35€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
16 060€ 24 655€ 12 371€ 11 365€ 11 545€ 11 494€ 16 305€ 26 698€ 26 880€ 14 167€ 21 827€ 13 680€ 10 755€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
65 944€ 50 229€ 44 772€ 52 147€ 40 681€ 35 588€ 38 082€ 40 110€ 34 470€ 55 288€ 33 850€ 30 520€ 32 430€
12
521
Mzdové náklady
48 998€ 37 260€ 33 174€ 38 901€ 29 532€ 26 338€ 28 233€ 29 373€ 26 536€ 41 809€ 25 989€ 23 429€ 24 729€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
16 946€ 12 969€ 11 598€ 13 246€ 10 455€ 9 251€ 9 113€ 10 074€ 7 357€ 13 447€ 7 695€ 7 091€ 7 701€
15
527
Zákonné sociálne náklady
693€ 0€ 736€ 664€ 577€ 32€ 166€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 221€ 5 844€ 1 216€ 1 052€ 4 209€ 485€ 750€ 1 958€ 971€ 6 155€ 215€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 221€ 5 844€ 1 216€ 1 052€ 4 209€ 485€ 750€ 1 958€ 971€ 6 155€ 215€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
32 840€ 10 944€ 41€ 72€ 72€ 167€ 2 526€ 2 723€ 3 055€ 4 582€ 3 998€ 5 544€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
32 840€ 10 944€ 41€ 72€ 72€ 167€ 310€ 350€ 1 097€ 1 658€ 1 872€ 3 386€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 2 216€ 2 372€ 1 958€ 2 924€ 2 126€ 2 158€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 2 216€ 2 372€ 1 958€ 0€ 0€ 2 158€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 924€ 2 126€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
3 185€ 1 244€ 844€ 829€ 1 399€ 2 258€ 3 412€ 7 284€ 8 547€ 2 630€ 435€ 445€ 1 128€
42
562
Úroky
371€ 0€ 0€ 457€ 1 435€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 813€ 1 244€ 844€ 829€ 1 399€ 2 258€ 2 955€ 5 849€ 8 547€ 2 630€ 435€ 445€ 1 128€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
103 636€ 56 335€ 67 303€ 54 674€ 60 052€ 56 890€ 54 547€ 55 112€ 51 831€ 29 580€ 26 452€ 26 090€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
103 636€ 56 335€ 67 303€ 54 674€ 60 052€ 56 890€ 54 547€ 55 112€ 51 831€ 29 580€ 26 452€ 26 090€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
150 306€ 212 791€ 147 039€ 145 797€ 133 886€ 119 987€ 130 072€ 153 483€ 172 302€ 250 674€ 102 336€ 93 718€ 94 867€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
190€ 60€ 748€ 778€ 2 973€ 5€ 84€ 0€ 0€ 68€ 163€ 181€ 564€
67
602
Tržby z predaja služieb
190€ 60€ 748€ 778€ 2 973€ 5€ 84€ 0€ 0€ 68€ 163€ 181€ 564€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
76 547€ 96 305€ 83 519€ 104 199€ 97 418€ 97 356€ 86 800€ 99 184€ 77 153€ 69 146€ 59 048€ 66 449€ 84 208€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
58 813€ 92 743€ 80 323€ 100 969€ 92 949€ 90 748€ 83 285€ 95 462€ 74 627€ 61 794€ 56 701€ 63 807€ 81 154€
82
633
Výnosy z poplatkov
17 734€ 3 562€ 3 195€ 3 230€ 4 469€ 6 607€ 3 515€ 3 721€ 2 526€ 7 352€ 2 347€ 2 642€ 3 054€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
7 217€ 760€ 2 104€ 2 319€ 1 588€ 2 748€ 24 428€ 42 626€ 20 419€ 4 129€ 90€ 1 433€ 133€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 90€ 67€ 33€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
7 217€ 760€ 2 104€ 2 319€ 1 588€ 2 748€ 24 428€ 42 626€ 20 419€ 4 129€ 0€ 1 366€ 100€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 2 216€ 2 372€ 1 958€ 1 472€ 2 126€ 2 143€ 1 427€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 2 216€ 2 372€ 1 958€ 1 472€ 2 126€ 2 143€ 1 427€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 2 216€ 2 372€ 1 958€ 1 472€ 0€ 2 143€ 1 427€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 126€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1€ 16€ 33€ 10€ 8€ 7€ 6€ 6€ 6€ 0€
102
662
Úroky
1€ 16€ 33€ 10€ 8€ 7€ 6€ 6€ 6€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
53 214€ 42 340€ 35 229€ 19 165€ 9 917€ 21 798€ 25 443€ 5 485€ 13 779€ 139 855€ 24 312€ 22 181€ 12 209€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
32 840€ 10 944€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
20 374€ 20 705€ 14 753€ 11 473€ 1 669€ 9 581€ 12 755€ 3 129€ 6 895€ 133 441€ 12 616€ 14 329€ 5 807€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 465€ 692€ 692€ 695€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
10 691€ 20 475€ 7 692€ 8 248€ 12 216€ 12 688€ 2 357€ 6 884€ 5 949€ 11 004€ 7 160€ 5 707€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
137 169€ 139 467€ 121 599€ 126 461€ 111 913€ 121 940€ 138 982€ 149 675€ 113 317€ 214 676€ 85 745€ 92 393€ 98 541€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-13 137€ -73 325€ -25 440€ -19 336€ -21 973€ 1 953€ 8 909€ -3 808€ -58 985€ -35 998€ -16 591€ -1 325€ 3 674€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 3€ 6€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-13 137€ -73 325€ -25 440€ -19 336€ -21 976€ 1 947€ 8 907€ -3 808€ -58 985€ -35 998€ -16 591€ -1 325€ 3 674€