Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
26 726€ 26 466€ 6 918€ 6 289€ 6 044€ 5 502€ 5 244€ 5 714€ 6 282€ 11 737€ 12 131€ 11 628€ 12 222€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
25 774€ 25 774€ 5 111€ 5 111€ 5 111€ 5 111€ 5 111€ 5 111€ 5 111€ 5 112€ 5 112€ 5 112€ 5 200€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
25 774€ 25 774€ 5 111€ 5 111€ 5 111€ 5 111€ 5 111€ 5 111€ 5 111€ 5 112€ 5 112€ 5 112€ 5 200€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
21 008€ 21 008€ 5 111€ 5 111€ 5 111€ 5 111€ 5 111€ 5 111€ 5 111€ 5 112€ 5 112€ 5 112€ 5 200€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
4 767€ 4 767€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
952€ 692€ 1 807€ 1 178€ 932€ 391€ 133€ 602€ 1 170€ 6 625€ 7 019€ 6 516€ 7 022€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 154€ 154€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 154€ 154€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 004€ 6 290€ 6 133€ 5 908€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 349€ 5 635€ 5 675€ 5 603€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 655€ 655€ 223€ 70€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 235€ 235€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
952€ 692€ 1 807€ 1 178€ 932€ 391€ 133€ 602€ 1 170€ 621€ 729€ 229€ 960€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 6€ 701€ 318€ 211€ 0€ 0€ 0€ 140€ 222€ 728€ 0€ 474€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
952€ 686€ 1 105€ 860€ 722€ 391€ 133€ 602€ 1 030€ 399€ 1€ 229€ 486€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
26 726€ 26 466€ 6 918€ 6 289€ 6 044€ 5 502€ 5 244€ 5 714€ 6 282€ 11 737€ 12 131€ 11 628€ 12 222€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
7 862€ 7 199€ 6 918€ 6 289€ 6 044€ 5 457€ 4 746€ 5 714€ 6 282€ 11 737€ 12 131€ 11 628€ 11 514€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
7 862€ 7 199€ 6 918€ 6 289€ 6 044€ 5 457€ 4 746€ 5 714€ 6 282€ 11 737€ 12 131€ 11 628€ 11 514€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
7 199€ 6 918€ 6 289€ 6 044€ 5 457€ 4 746€ 5 714€ 6 282€ 6 104€ 12 131€ 11 239€ 11 516€ 6 495€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
663€ 281€ 629€ 245€ 587€ 711€ -968€ -568€ 177€ -394€ 892€ 112€ 5 019€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
4 364€ 4 767€ 0€ 0€ 0€ 45€ 499€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 708€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
3 967€ 4 767€ 0€ 0€ 0€ 45€ 499€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 708€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
3 967€ 4 767€ 0€ 0€ 0€ 0€ 499€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 490€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 45€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 186€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
397€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
397€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
14 500€ 14 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
14 500€ 14 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€