Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
129 061€ 193 529€ 185 783€ 166 389€ 143 622€ 127 593€ 125 457€ 258 886€ 275 803€ 262 406€ 291 202€ 277 764€ 329 982€
02
501
Spotreba materiálu
79 352€ 121 515€ 124 378€ 100 982€ 84 242€ 62 875€ 60 390€ 129 612€ 126 776€ 125 988€ 159 997€ 192 294€ 230 500€
03
502
Spotreba energie
48 749€ 71 402€ 61 405€ 65 406€ 59 380€ 64 718€ 65 067€ 129 274€ 149 028€ 136 418€ 131 205€ 85 470€ 99 482€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
959€ 612€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
474 332€ 486 579€ 436 051€ 601 226€ 382 405€ 221 293€ 260 599€ 252 356€ 232 488€ 246 146€ 257 221€ 463 935€ 390 958€
07
511
Opravy a udržiavanie
49 088€ 108 605€ 91 492€ 330 048€ 122 103€ 16 156€ 37 514€ 42 340€ 25 917€ 31 846€ 27 469€ 197 562€ 132 377€
08
512
Cestovné
1 821€ 7 717€ 4 744€ 5 243€ 5 971€ 2 722€ 4 677€ 4 360€ 5 460€ 6 137€ 5 592€ 8 691€ 7 502€
09
513
Náklady na reprezentáciu
10 204€ 14 850€ 24 410€ 14 754€ 11 176€ 6 853€ 10 558€ 3 958€ 5 980€ 5 668€ 7 310€ 8 170€ 8 000€
10
518
Ostatné služby
413 218€ 355 407€ 315 405€ 251 180€ 243 154€ 195 562€ 207 850€ 201 698€ 195 131€ 202 495€ 216 850€ 249 512€ 243 079€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 425 358€ 1 508 118€ 1 253 111€ 1 158 039€ 1 124 474€ 1 012 431€ 1 043 523€ 1 418 682€ 1 428 995€ 1 504 229€ 1 452 034€ 1 458 860€ 1 331 342€
12
521
Mzdové náklady
1 014 551€ 1 049 206€ 878 651€ 807 769€ 775 751€ 700 786€ 727 497€ 1 009 248€ 1 021 420€ 1 075 165€ 1 048 285€ 1 076 753€ 985 262€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
335 350€ 381 465€ 317 143€ 292 772€ 276 080€ 255 704€ 254 968€ 357 684€ 350 641€ 363 181€ 348 790€ 360 710€ 326 130€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
12 220€ 0€ 0€ 8 464€ 0€ 0€ 2 829€ 3 081€ 3 240€ 3 705€ 3 931€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
62 901€ 73 032€ 57 316€ 57 498€ 64 179€ 55 941€ 61 058€ 48 921€ 53 853€ 62 643€ 51 254€ 17 382€ 19 950€
16
528
Ostatné sociálne náklady
336€ 4 416€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 84€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
35 408€ 23 653€ 15 442€ 16 467€ 16 742€ 15 492€ 19 304€ 18 567€ 8 699€ 1 198€ 2 361€ 1 664€ 16 298€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
155€ 0€ 254€ 96€ 96€ 96€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
35 252€ 23 653€ 15 188€ 16 371€ 16 646€ 15 396€ 19 304€ 18 567€ 8 699€ 1 198€ 2 361€ 1 664€ 16 298€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
122 208€ 103 228€ 184 921€ 251 497€ 73 603€ 71 813€ 50 424€ 64 201€ 180 436€ 119 023€ 673 246€ 194 773€ 364 138€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
54 720€ 48 121€ 113 221€ 204 876€ 25 747€ 1 929€ 22 476€ 37 220€ 59 573€ 81 098€ 253 333€ 1 643€ 331 674€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 30€ 0€ 23€ 1€ 0€ 0€ 0€ 35€ 11€ 134€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
16 481€ 0€ 0€ 2 146€ 0€ 81€ 0€ 0€ 79€ 9 398€ 12 044€ 0€ 133€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
50 069€ 55 077€ 71 700€ 39 471€ 47 833€ 69 802€ 27 948€ 26 981€ 63 205€ 26 171€ 254 465€ 192 996€ 32 331€
28
549
Manká a škody
938€ 0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 57 579€ 2 321€ 153 393€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
786 480€ 770 094€ 712 779€ 715 152€ 882 479€ 711 836€ 838 628€ 947 401€ 984 472€ 1 059 875€ 809 756€ 790 387€ 960 434€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
771 928€ 747 352€ 688 101€ 713 482€ 829 334€ 706 155€ 825 844€ 841 341€ 851 350€ 949 451€ 762 704€ 783 690€ 739 561€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
14 552€ 22 742€ 24 678€ 1 670€ 53 145€ 5 681€ 12 784€ 106 060€ 133 122€ 110 424€ 47 052€ 6 697€ 220 873€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 41 272€ 0€ 42 589€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 1 670€ 0€ 1 750€ 0€ 46 889€ 93 902€ 50 550€ 45 672€ 2 619€ 68 081€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
14 552€ 22 742€ 24 678€ 0€ 0€ 8 132€ 12 552€ 39 220€ 17 285€ 1 380€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 53 145€ 3 931€ 4 651€ 5 348€ 0€ 0€ 0€ 4 078€ 152 792€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
30 835€ 37 513€ 39 634€ 40 816€ 41 973€ 49 935€ 47 217€ 78 282€ 110 553€ 56 056€ 35 814€ 34 621€ 41 758€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
19 392€ 22 564€ 24 979€ 29 066€ 33 023€ 31 966€ 32 325€ 30 066€ 48 863€ 34 162€ 17 262€ 16 223€ 24 232€
43
563
Kurzové straty
0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 261€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
11 443€ 14 944€ 14 655€ 11 750€ 8 950€ 17 969€ 14 892€ 48 217€ 61 690€ 21 894€ 18 552€ 18 137€ 17 526€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 52€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 52€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
4 386 263€ 4 409 852€ 4 003 052€ 3 586 365€ 3 247 267€ 3 067 371€ 3 069 488€ 2 601 226€ 2 672 012€ 2 656 536€ 2 542 194€ 2 247 697€ 2 217 552€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
3 395 604€ 3 516 376€ 3 088 947€ 2 818 449€ 2 571 403€ 2 429 074€ 2 561 960€ 2 082 557€ 2 304 617€ 2 292 511€ 2 376 298€ 2 085 470€ 1 833 632€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
97 064€ 118 800€ 97 960€ 62 800€ 72 713€ 67 900€ 71 474€ 54 607€ 76 649€ 106 649€ 156 035€ 134 378€ 158 932€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
893 594€ 774 676€ 816 145€ 705 116€ 603 151€ 570 396€ 436 053€ 464 062€ 290 745€ 257 376€ 9 861€ 27 849€ 80 860€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 144 128€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
7 389 943€ 7 532 618€ 6 830 774€ 6 535 950€ 5 912 565€ 5 277 763€ 5 454 640€ 5 639 601€ 5 893 458€ 5 905 469€ 6 063 828€ 5 469 701€ 5 652 462€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
90 914€ 171 286€ 148 703€ 186 714€ 156 614€ 91 556€ 63 677€ 204 593€ 195 273€ 162 341€ 159 758€ 203 922€ 120 959€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
89 200€ 169 618€ 147 540€ 186 114€ 156 614€ 91 556€ 63 677€ 204 593€ 195 273€ 162 341€ 159 758€ 203 922€ 120 959€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
1 714€ 1 668€ 1 163€ 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
5 659 821€ 5 682 206€ 5 155 760€ 4 726 110€ 4 340 086€ 3 641 743€ 3 422 360€ 3 121 874€ 3 475 156€ 3 368 023€ 2 958 777€ 3 438 620€ 3 679 512€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
5 344 215€ 5 408 573€ 4 871 290€ 4 455 085€ 4 062 239€ 3 368 582€ 3 145 777€ 2 866 834€ 3 216 958€ 3 110 957€ 2 689 365€ 3 167 776€ 3 417 380€
82
633
Výnosy z poplatkov
315 606€ 273 632€ 284 470€ 271 025€ 277 847€ 273 161€ 276 583€ 255 040€ 258 197€ 257 066€ 269 412€ 270 844€ 262 132€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
299 338€ 498 239€ 392 690€ 479 436€ 212 338€ 218 113€ 583 319€ 272 057€ 361 058€ 817 242€ 991 639€ 168 236€ 476 001€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
116 469€ 121 092€ 172 492€ 294 006€ 18 389€ 66 821€ 20 966€ 13 607€ 208 524€ 620 495€ 302 372€ 11 555€ 345 084€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ 0€ 718€ 1 000€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 100€ 170€ 14€ 5 458€ 4 603€ 0€ 309€ 0€ 119€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
216€ 300€ 0€ 112€ 1 424€ 158€ 0€ 142€ 0€ 13€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
182 653€ 376 747€ 220 028€ 185 305€ 187 067€ 146 531€ 562 353€ 257 992€ 152 534€ 196 615€ 688 549€ 155 681€ 130 917€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
18 285€ 1 750€ 1 670€ 3 409€ 4 833€ 0€ 92 723€ 93 902€ 90 523€ 99 164€ 90 779€ 71 392€ 34 754€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
18 285€ 1 750€ 1 670€ 3 409€ 4 833€ 0€ 92 723€ 93 902€ 90 523€ 99 164€ 90 779€ 71 392€ 34 754€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 84 384€ 0€ 71 392€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 680€ 1 750€ 1 670€ 1 750€ 1 650€ 0€ 89 360€ 93 902€ 90 520€ 709€ 83 555€ 0€ 34 754€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
203€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 14 071€ 7 224€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
16 401€ 0€ 0€ 1 659€ 3 183€ 0€ 3 363€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
104€ 940€ 27 109€ 1 004€ 421€ 256€ 150€ 127€ 524€ 324€ 726€ 2 599€ 12 680€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
104€ 940€ 656€ 1 004€ 401€ 256€ 117€ 127€ 357€ 225€ 726€ 2 598€ 1 693€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 99€ 0€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 26 453€ 20€ 0€ 33€ 0€ 167€ 0€ 0€ 0€ 10 987€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 808€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 340€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 808€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 340€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 240 114€ 1 356 569€ 1 150 856€ 1 128 447€ 1 269 329€ 1 055 133€ 1 161 134€ 1 193 543€ 1 034 178€ 952 160€ 1 062 108€ 826 543€ 777 500€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
530 233€ 513 695€ 410 167€ 395 985€ 432 952€ 432 558€ 465 897€ 464 564€ 359 533€ 338 605€ 653 372€ 431 116€ 431 255€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
522 748€ 523 779€ 511 905€ 522 759€ 626 571€ 423 938€ 500 604€ 530 601€ 481 650€ 415 436€ 203 235€ 188 061€ 100 677€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
312€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 11 745€ 1 500€ 5 591€ 1 650€ 1 700€ 370€ 0€ 280€ 5 282€ 300€ 564€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
39 071€ 81 387€ 24 744€ 24 733€ 6 201€ 4 517€ 9 921€ 9 921€ 9 846€ 7 431€ 6 526€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
147 749€ 225 964€ 202 541€ 184 971€ 198 012€ 192 470€ 183 013€ 188 087€ 183 150€ 190 408€ 193 693€ 207 066€ 245 004€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
7 308 575€ 7 710 990€ 6 877 597€ 6 525 119€ 5 983 622€ 5 006 801€ 5 323 363€ 4 886 095€ 5 156 711€ 5 399 254€ 5 264 127€ 4 711 312€ 5 101 406€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-81 369€ 178 372€ 46 823€ -10 830€ 71 056€ -270 963€ -131 277€ -753 506€ -736 747€ -506 215€ -799 701€ -758 389€ -551 056€
136
591
Splatná daň z príjmov
20€ 179€ 125€ 134€ 69€ 48€ 19€ 20€ 162€ 1 137€ 97€ 148€ 232€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-81 388€ 178 194€ 46 698€ -10 965€ 70 987€ -271 010€ -131 296€ -753 526€ -736 909€ -507 352€ -799 798€ -758 537€ -551 288€