Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
71 622€ 64 745€ 68 496€ 104 681€ 70 875€ 56 634€ 49 843€ 46 343€ 60 429€ 46 069€ 43 872€ 35 535€ 44 957€
02
501
Spotreba materiálu
53 280€ 49 545€ 53 191€ 90 568€ 55 816€ 41 780€ 33 555€ 32 404€ 45 243€ 31 099€ 33 958€ 21 803€ 25 500€
03
502
Spotreba energie
18 342€ 15 200€ 15 306€ 14 112€ 15 060€ 14 854€ 16 288€ 13 939€ 15 124€ 14 970€ 9 914€ 13 732€ 19 457€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 62€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
51 094€ 52 290€ 67 093€ 77 450€ 53 256€ 79 811€ 97 728€ 57 715€ 32 734€ 34 307€ 31 094€ 27 298€ 22 326€
07
511
Opravy a udržiavanie
16 723€ 7 661€ 10 998€ 7 297€ 2 985€ 3 698€ 35 135€ 7 794€ 716€ 251€ 1 420€ 2 536€ 2 314€
08
512
Cestovné
1 898€ 3 130€ 4 033€ 4 332€ 4 528€ 4 057€ 3 748€ 3 421€ 3 708€ 4 207€ 3 050€ 2 522€ 2 013€
09
513
Náklady na reprezentáciu
673€ 938€ 1 028€ 2 324€ 844€ 184€ 3 684€ 403€ 670€ 2 026€ 1 006€ 1 828€ 394€
10
518
Ostatné služby
31 800€ 40 561€ 51 034€ 63 497€ 44 899€ 71 873€ 55 162€ 46 097€ 27 639€ 27 823€ 25 618€ 20 412€ 17 605€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
385 570€ 352 709€ 313 985€ 264 434€ 289 138€ 286 571€ 177 786€ 183 002€ 165 868€ 166 666€ 140 180€ 124 655€ 115 522€
12
521
Mzdové náklady
285 160€ 259 625€ 232 895€ 196 031€ 212 769€ 212 005€ 135 569€ 136 478€ 132 279€ 125 912€ 116 808€ 92 766€ 97 109€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
95 479€ 88 641€ 77 997€ 65 613€ 73 349€ 72 503€ 40 894€ 45 489€ 31 299€ 38 381€ 19 497€ 30 184€ 18 413€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
1 859€ 1 946€ 794€ 813€ 1 021€ 1 131€ 908€ 1 035€ 1 749€ 1 737€ 1 857€ 1 705€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
3 073€ 2 497€ 2 299€ 1 977€ 1 999€ 932€ 415€ 0€ 542€ 636€ 2 018€ 0€ 0€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14€ 104€ 518€ 1 717€ 362€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 518€ 1 703€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14€ 104€ 0€ 14€ 362€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
596€ 4€ 16 792€ 2 652€ 612€ 11 151€ 0€ 0€ 0€ 326€ 0€ 812€ 51€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
596€ 0€ 16 675€ 0€ 62€ 11 141€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 4€ 117€ 0€ 0€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 0€ 0€ 2 652€ 550€ 0€ 0€ 0€ 0€ 326€ 0€ 812€ 51€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
3 283 241€ 95 456€ 461 613€ 85 504€ 63 627€ 62 562€ 28 848€ 30 623€ 39 269€ 39 810€ 131 727€ 22 665€ 44 346€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
100 787€ 90 568€ 85 151€ 80 346€ 58 115€ 48 127€ 28 848€ 26 420€ 23 175€ 24 647€ 114 213€ 14 755€ 28 466€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
3 182 454€ 4 887€ 376 463€ 5 158€ 5 512€ 14 435€ 0€ 4 203€ 16 094€ 15 163€ 17 514€ 7 910€ 15 880€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 752€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
960€ 960€ 960€ 720€ 720€ 720€ 0€ 4 203€ 4 973€ 4 041€ 6 392€ 6 146€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 181 494€ 3 927€ 375 503€ 4 438€ 4 792€ 13 715€ 0€ 0€ 11 122€ 11 122€ 11 122€ 1 764€ 11 128€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
11 033€ 9 238€ 7 449€ 6 510€ 5 731€ 5 854€ 5 372€ 3 971€ 3 873€ 7 748€ 5 705€ 2 928€ 4 725€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
291€ 0€ 727€ 1 169€ 1 172€ 1 169€ 1 067€ 1 166€ 1 076€ 1 491€ 1 169€ 1 075€ 1 226€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
10 742€ 9 238€ 6 722€ 5 341€ 4 559€ 4 685€ 4 305€ 2 805€ 2 797€ 6 257€ 4 536€ 1 853€ 3 499€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
654€ 2 046€ 0€ 2 000€ 5 997€ 2 453€ 3 358€ 1 348€ 1 375€ 633€ 1 842€ 8 346€ 1 096€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 216€ 0€ 0€ 436€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
54€ 46€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
600€ 2 000€ 0€ 1 000€ 5 997€ 2 453€ 3 358€ 1 348€ 1 375€ 417€ 1 842€ 8 346€ 660€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
3 803 811€ 576 487€ 935 429€ 543 232€ 489 237€ 505 036€ 362 935€ 323 002€ 303 562€ 295 663€ 354 938€ 223 956€ 233 385€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
12 749€ 44 396€ 98 200€ 37 309€ 15 571€ 0€ 5 226€ 6 190€ 6 959€ 115 072€ 24 277€ 4 253€ 15 072€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
12 749€ 44 396€ 98 200€ 37 309€ 15 571€ 0€ 5 226€ 6 190€ 6 959€ 115 072€ 24 277€ 4 253€ 15 072€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 244€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 244€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
233 452€ 228 940€ 449 883€ 313 278€ 236 460€ 310 229€ 224 853€ 215 450€ 197 880€ 181 171€ 127 176€ 166 430€ 156 941€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
226 963€ 222 545€ 210 454€ 205 762€ 188 376€ 222 229€ 154 727€ 149 574€ 149 249€ 150 955€ 127 050€ 161 755€ 151 662€
82
633
Výnosy z poplatkov
6 489€ 6 395€ 239 429€ 107 516€ 48 084€ 88 000€ 70 126€ 65 876€ 48 631€ 30 216€ 126€ 4 675€ 5 279€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
3 176 226€ 3 167€ 52 650€ 646€ 6 776€ 15 000€ 0€ 4€ 6 438€ 20€ 16 597€ 6 992€ 14 633€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 17 600€ 0€ 0€ 15 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 597€ 0€ 610€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 146€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
3 176 196€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
30€ 0€ 0€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 64€ 20€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
0€ 3 167€ 35 050€ 646€ 6 716€ 0€ 0€ 4€ 6 375€ 0€ 0€ 6 992€ 13 877€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
960€ 960€ 720€ 720€ 19€ 0€ 0€ 4 973€ 4 202€ 7 355€ 6 146€ 4 752€ 4 487€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
960€ 960€ 720€ 720€ 19€ 0€ 0€ 4 973€ 4 202€ 7 355€ 6 146€ 4 752€ 4 487€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 752€ 4 487€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
960€ 960€ 720€ 720€ 0€ 0€ 0€ 4 973€ 4 041€ 6 392€ 6 146€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 19€ 0€ 0€ 0€ 160€ 963€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 1 470€ 0€ 10€ 3€ 8€ 22€ 62€ 100€ 43€ 55€ 688€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 3€ 8€ 22€ 62€ 100€ 43€ 55€ 78€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 1 470€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 610€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
337 257€ 288 698€ 205 845€ 180 737€ 224 138€ 217 904€ 123 435€ 94 264€ 74 870€ 68 294€ 131 264€ 50 985€ 71 514€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
253 686€ 213 070€ 135 012€ 113 671€ 176 779€ 183 605€ 105 096€ 78 633€ 61 887€ 52 719€ 57 529€ 45 632€ 52 212€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
71 931€ 63 987€ 59 193€ 59 257€ 40 826€ 28 161€ 11 806€ 10 731€ 12 983€ 9 037€ 73 735€ 5 353€ 19 302€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
11 640€ 11 640€ 11 640€ 7 809€ 6 532€ 5 988€ 6 534€ 4 900€ 0€ 6 538€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
3 760 644€ 566 160€ 808 767€ 532 689€ 482 975€ 543 136€ 353 521€ 320 902€ 290 411€ 372 012€ 306 747€ 233 467€ 263 335€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-43 167€ -10 327€ -126 662€ -10 542€ -6 262€ 38 100€ -9 413€ -2 100€ -13 151€ 76 349€ -48 191€ 9 511€ 29 950€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-43 167€ -10 327€ -126 662€ -10 542€ -6 262€ 38 100€ -9 413€ -2 100€ -13 151€ 76 349€ -48 191€ 9 511€ 29 950€