Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
43 183€ 39 805€ 14 797€ 5 614€ 7 125€ 7 022€ 8 235€ 16 431€ 16 624€ 15 692€ 15 910€ 16 514€ 13 985€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
35 790€ 29 105€ 5 482€ 4 765€ 6 020€ 6 158€ 6 637€ 15 794€ 15 830€ 15 390€ 15 769€ 16 137€ 13 248€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 0€ 0€ 1 578€ 1 578€ 3 225€ 3 225€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 1 578€ 1 578€ 3 225€ 3 225€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
35 790€ 29 105€ 5 482€ 3 186€ 4 442€ 2 932€ 3 412€ 15 794€ 15 830€ 15 390€ 15 769€ 16 137€ 13 248€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
30 795€ 24 073€ 3 021€ 3 021€ 4 240€ 2 695€ 3 091€ 3 919€ 3 952€ 3 789€ 4 167€ 4 535€ 4 903€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
57€ 93€ 165€ 165€ 201€ 237€ 275€ 275€ 278€ 2€ 2€ 2€ 64€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
4 938€ 4 938€ 2 296€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 554€ 11 554€ 11 554€ 11 554€ 11 554€ 8 235€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 46€ 46€ 46€ 45€ 46€ 46€ 46€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
7 390€ 10 697€ 9 286€ 772€ 1 027€ 761€ 1 598€ 637€ 794€ 302€ 141€ 377€ 737€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 123€ 123€ 123€ 123€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 123€ 123€ 123€ 123€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 412€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 412€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
263€ 255€ 251€ 121€ 61€ 178€ 1 195€ 114€ 411€ 36€ 0€ 31€ 234€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 131€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
13€ 32€ 120€ 10€ 10€ 122€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
40€ 19€ 131€ 61€ 1€ 6€ 1 145€ 114€ 280€ 36€ 0€ 31€ 223€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
211€ 205€ 0€ 50€ 50€ 50€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
7 126€ 10 441€ 9 035€ 650€ 966€ 583€ 403€ 401€ 260€ 143€ 18€ 346€ 91€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
493€ 548€ 14€ 341€ 508€ 44€ 161€ 79€ 4€ 46€ 0€ 0€ 34€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
6 633€ 9 893€ 9 022€ 310€ 458€ 540€ 242€ 321€ 256€ 97€ 18€ 346€ 57€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
3€ 3€ 29€ 77€ 77€ 103€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
3€ 3€ 29€ 77€ 77€ 103€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
43 183€ 39 805€ 14 797€ 5 614€ 7 125€ 7 022€ 8 235€ 16 431€ 16 624€ 15 692€ 15 910€ 16 514€ 13 985€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
41 498€ 26 284€ 3 558€ 3 203€ 4 573€ 5 328€ 7 689€ 15 725€ 15 851€ 14 860€ 12 923€ 16 037€ 10 702€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
41 498€ 26 284€ 3 558€ 3 203€ 4 573€ 5 328€ 7 689€ 15 725€ 15 851€ 14 860€ 12 923€ 16 037€ 10 702€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
26 601€ 3 558€ 2 380€ 4 573€ 4 427€ 7 689€ 11 539€ 15 720€ 14 143€ 12 922€ 16 039€ 10 701€ 5 955€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
14 897€ 22 726€ 1 178€ -1 370€ 147€ -2 361€ -3 850€ 5€ 1 709€ 1 938€ -3 116€ 5 336€ 4 747€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 685€ 11 583€ 8 944€ 2 410€ 2 551€ 1 694€ 546€ 689€ 773€ 832€ 2 987€ 477€ 3 283€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
300€ 300€ 300€ 300€ 300€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
300€ 300€ 300€ 300€ 300€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
0€ 10 062€ 7 704€ 5€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 10 062€ 7 704€ 5€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
8€ 8€ 0€ 17€ 17€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
8€ 8€ 0€ 17€ 17€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
682€ 1 214€ 939€ 2 088€ 2 228€ 1 394€ 546€ 689€ 773€ 832€ 2 987€ 477€ 3 283€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
70€ 81€ 94€ 320€ 917€ 100€ 73€ 164€ 575€ 387€ 607€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 689€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 318€ 113€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
333€ 512€ 485€ 1 133€ 862€ 739€ 375€ 348€ 69€ 377€ 1 673€ 350€ 220€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
201€ 259€ 207€ 590€ 395€ 490€ 97€ 169€ 128€ 58€ 283€ 127€ 374€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
78€ 43€ 39€ 46€ 53€ 65€ 1€ 0€ 0€ 10€ 424€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
695€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
695€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
0€ 1 938€ 2 296€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
0€ 1 938€ 2 296€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€