Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Spojená škola, Gorkého 90/4, Okoč

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
148 486€ 126 027€ 92 384€ 98 979€ 118 620€ 96 090€ 92 801€ 82 425€ 103 498€ 108 904€ 110 472€ 113 072€ 105 855€ 85 812€ 114 129€ 131 448€
02
501
Spotreba materiálu
59 633€ 62 710€ 58 186€ 52 845€ 69 573€ 46 576€ 44 916€ 48 546€ 57 495€ 69 676€ 60 877€ 72 123€ 57 564€ 42 287€ 64 186€ 86 100€
03
502
Spotreba energie
88 853€ 63 316€ 34 197€ 46 134€ 49 047€ 49 514€ 47 885€ 33 879€ 46 002€ 39 228€ 49 595€ 40 948€ 48 291€ 43 525€ 49 943€ 45 044€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 304€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
41 390€ 33 688€ 34 830€ 17 444€ 48 768€ 102 531€ 47 549€ 69 506€ 20 966€ 23 630€ 34 756€ 48 672€ 36 799€ 57 663€ 57 280€ 94 358€
07
511
Opravy a udržiavanie
11 776€ 5 115€ 21 247€ 8 067€ 12 774€ 93 845€ 34 830€ 48 746€ 9 961€ 5 372€ 20 168€ 31 474€ 19 780€ 1 000€ 1 068€ 0€
08
512
Cestovné
285€ 405€ 96€ 69€ 364€ 154€ 309€ 455€ 183€ 291€ 102€ 158€ 103€ 275€ 253€ 234€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
29 329€ 28 168€ 13 487€ 9 308€ 35 630€ 8 532€ 12 409€ 20 304€ 10 822€ 17 967€ 14 486€ 17 040€ 16 915€ 56 388€ 55 959€ 94 124€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 061 742€ 936 055€ 956 968€ 899 387€ 849 457€ 755 859€ 719 350€ 671 854€ 641 141€ 580 685€ 564 757€ 525 384€ 483 557€ 503 266€ 513 272€ 424 363€
12
521
Mzdové náklady
770 725€ 683 107€ 699 010€ 665 022€ 622 346€ 551 250€ 525 028€ 492 615€ 468 470€ 427 788€ 414 507€ 387 434€ 356 222€ 372 042€ 379 644€ 314 110€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
268 480€ 235 200€ 242 658€ 219 275€ 216 890€ 191 373€ 181 710€ 170 158€ 164 289€ 149 412€ 145 583€ 135 685€ 124 220€ 128 404€ 131 461€ 108 937€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
22 538€ 17 748€ 15 300€ 15 090€ 10 221€ 13 235€ 12 612€ 9 081€ 8 382€ 3 485€ 4 667€ 2 265€ 3 115€ 2 820€ 2 168€ 1 316€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
947€ 1 750€ 630€ 630€ 630€ 630€ 864€ 2 165€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
947€ 1 750€ 630€ 630€ 630€ 630€ 864€ 2 165€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
2 121€ 1 135€ 1 082€ 2 491€ 4 616€ 4 203€ 5 178€ 37 828€ 6 339€ 7 080€ 44 576€ 3 637€ 2 502€ 2 283€ 66€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 66€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
227€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 121€ 1 135€ 1 082€ 2 491€ 4 616€ 4 203€ 5 178€ 37 828€ 6 113€ 7 080€ 44 576€ 3 637€ 2 502€ 2 283€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
18 420€ 16 354€ 14 753€ 9 000€ 9 840€ 31 813€ 44 399€ 47 345€ 46 372€ 41 593€ 49 054€ 48 393€ 52 447€ 51 500€ 52 117€ 51 344€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
18 420€ 16 354€ 14 753€ 9 000€ 9 840€ 31 813€ 44 399€ 47 345€ 46 372€ 41 593€ 40 738€ 35 424€ 38 741€ 41 062€ 45 242€ 41 525€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
8 316€ 12 969€ 13 706€ 10 438€ 6 875€ 9 819€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 6 875€ 9 819€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
8 316€ 12 969€ 13 706€ 10 438€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
18€ 392€ 72€ 948€ 307€ 202€ 719€ 549€ 36€ 38€ 28€ 33€ 25€ 3€ 0€ 0€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
18€ 392€ 72€ 948€ 307€ 202€ 719€ 549€ 36€ 38€ 28€ 33€ 25€ 3€ 0€ 0€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
3 800€ 3 490€ 5 914€ 3 576€ 3 794€ 5 328€ 31 885€ 34 301€ 26 884€ 24 223€ 29 222€ 27 359€ 27 916€ 26 899€ 29 652€ 30 398€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 191€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
3 800€ 2 773€ 5 846€ 3 235€ 3 730€ 5 284€ 31 292€ 34 010€ 26 467€ 24 037€ 29 127€ 27 144€ 27 712€ 26 671€ 29 086€ 29 485€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
717€ 68€ 341€ 64€ 43€ 593€ 291€ 417€ 186€ 95€ 215€ 205€ 228€ 566€ 722€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 276 925€ 1 118 890€ 1 106 002€ 1 031 826€ 1 036 032€ 996 655€ 942 511€ 944 436€ 846 101€ 788 318€ 832 864€ 766 549€ 709 100€ 727 426€ 766 518€ 731 912€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
34 680€ 25 113€ 18 561€ 17 487€ 27 532€ 29 772€ 27 657€ 25 154€ 25 934€ 24 223€ 29 222€ 27 359€ 27 916€ 25 930€ 27 723€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
34 680€ 25 113€ 18 561€ 17 487€ 27 532€ 29 772€ 27 657€ 25 154€ 25 934€ 24 223€ 29 222€ 27 359€ 27 916€ 25 930€ 27 723€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
146€ 3 974€ 1 715€ 2 932€ 4 420€ 3 969€ 0€ 0€ 0€ 2 592€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
146€ 3 974€ 1 715€ 2 932€ 4 420€ 3 969€ 0€ 0€ 0€ 2 592€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
8 316€ 12 969€ 13 706€ 10 438€ 6 875€ 9 819€ 7 689€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
8 316€ 12 969€ 13 706€ 10 438€ 6 875€ 9 819€ 7 689€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 9 819€ 7 689€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
8 316€ 12 969€ 13 706€ 10 438€ 6 875€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
1 241 454€ 1 095 953€ 1 089 112€ 1 012 416€ 1 008 976€ 967 030€ 910 056€ 914 826€ 823 316€ 773 876€ 794 935€ 723 139€ 671 278€ 692 226€ 731 467€ 719 477€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
1 212 013€ 1 062 390€ 1 069 401€ 995 365€ 961 448€ 928 378€ 837 052€ 801 431€ 747 148€ 703 298€ 680 200€ 631 089€ 603 553€ 622 215€ 654 490€ 627 437€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
18 420€ 16 354€ 14 552€ 9 000€ 9 840€ 31 813€ 44 399€ 47 345€ 46 372€ 41 593€ 78 911€ 35 424€ 38 741€ 41 062€ 45 242€ 41 525€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
1 840€ 10 767€ 3 086€ 6 130€ 6 498€ 4 203€ 5 178€ 30 278€ 6 113€ 7 080€ 6 403€ 3 637€ 2 502€ 2 283€ 2 867€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
9 179€ 6 441€ 1 872€ 1 920€ 31 190€ 2 635€ 23 427€ 35 772€ 23 684€ 21 905€ 29 421€ 52 989€ 26 483€ 26 666€ 28 869€ 50 516€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
201€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 276 133€ 1 121 212€ 1 111 647€ 1 031 618€ 1 036 508€ 999 733€ 942 133€ 943 949€ 849 250€ 806 414€ 837 126€ 764 204€ 709 632€ 725 031€ 771 601€ 727 166€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-792€ 2 321€ 5 645€ -208€ 476€ 3 078€ -377€ -487€ 3 149€ 18 097€ 4 261€ -2 344€ 532€ -2 394€ 5 084€ -4 746€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-792€ 2 321€ 5 645€ -208€ 476€ 3 078€ -377€ -487€ 3 149€ 18 097€ 4 261€ -2 344€ 532€ -2 394€ 5 084€ -4 746€