Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
430 516€ 423 407€ 445 960€ 375 161€ 482 814€ 400 119€ 397 140€ 412 353€ 376 499€ 361 367€ 397 849€ 400 934€ 446 175€
02
501
Spotreba materiálu
312 470€ 298 437€ 337 946€ 254 223€ 350 960€ 263 540€ 276 056€ 242 724€ 218 951€ 215 611€ 204 952€ 215 169€ 247 711€
03
502
Spotreba energie
118 046€ 124 969€ 108 014€ 120 938€ 131 854€ 136 579€ 121 084€ 169 629€ 157 547€ 145 756€ 192 898€ 185 765€ 198 464€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
49 218€ 112 981€ 125 188€ 194 691€ 87 293€ 48 558€ 48 784€ 23 909€ 19 515€ 16 675€ 16 068€ 119 230€ 28 877€
07
511
Opravy a udržiavanie
10 348€ 78 568€ 94 524€ 135 845€ 68 769€ 27 057€ 29 727€ 11 096€ 2 021€ 1 196€ 1 675€ 101 020€ 6 881€
08
512
Cestovné
17€ 397€ 343€ 55€ 406€ 147€ 387€ 177€ 903€ 76€ 49€ 0€ 315€
09
513
Náklady na reprezentáciu
16€ 143€ 335€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
38 853€ 34 017€ 30 306€ 58 649€ 18 118€ 21 018€ 18 671€ 12 636€ 16 592€ 15 402€ 14 344€ 18 210€ 21 682€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 228 578€ 1 908 016€ 1 485 120€ 1 317 299€ 1 146 818€ 939 689€ 836 640€ 814 971€ 808 875€ 807 447€ 789 499€ 778 218€ 729 189€
12
521
Mzdové náklady
1 553 271€ 1 349 970€ 1 066 983€ 953 814€ 833 398€ 685 967€ 609 836€ 593 169€ 590 316€ 585 214€ 574 222€ 568 377€ 531 880€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
536 082€ 470 670€ 368 722€ 330 341€ 287 248€ 231 859€ 212 384€ 206 896€ 206 055€ 206 749€ 198 976€ 197 680€ 185 812€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
13 380€ 12 960€ 1 431€ 1 252€ 1 152€ 1 258€ 349€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
125 844€ 74 416€ 47 984€ 31 892€ 25 020€ 20 605€ 14 072€ 14 906€ 12 504€ 15 484€ 16 301€ 12 161€ 11 496€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
16 332€ 10 651€ 10 585€ 10 585€ 8 487€ 8 372€ 8 372€ 7 560€ 6 427€ 5 469€ 5 406€ 2 205€ 2 208€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
4 892€ 3 721€ 3 721€ 3 721€ 3 224€ 3 224€ 3 224€ 3 224€ 3 224€ 2 205€ 2 205€ 2 205€ 2 208€
20
538
Ostatné dane a poplatky
11 440€ 6 930€ 6 864€ 6 864€ 5 263€ 5 148€ 5 148€ 4 336€ 3 203€ 3 265€ 3 201€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
5 549€ 2 588€ 104€ 96€ 3 638€ 1 124€ 96€ 106€ 90€ 132€ 7€ 1 383€ 2 790€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 7€ 7€ 1 372€ 2 527€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 5€
26
546
Odpis pohľadávky
4 787€ 2 373€ 3 540€ 1 032€ 0€ 0€ 0€ 11€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
84€ 88€ 104€ 96€ 98€ 92€ 96€ 106€ 90€ 125€ 0€ 0€ 259€
28
549
Manká a škody
679€ 127€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
70 832€ 45 900€ 46 695€ 38 468€ 35 504€ 52 854€ 47 339€ 123 488€ 69 180€ 63 893€ 37 535€ 46 746€ 49 181€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
47 838€ 40 856€ 37 557€ 34 043€ 32 717€ 44 881€ 45 310€ 85 998€ 24 660€ 18 037€ 18 937€ 11 662€ 11 836€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
22 994€ 5 044€ 9 138€ 4 425€ 2 787€ 7 973€ 2 029€ 37 491€ 44 519€ 45 856€ 18 598€ 35 084€ 37 345€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
14 509€ 4 780€ 3 567€ 2 934€ 2 787€ 4 206€ 2 029€ 37 491€ 44 519€ 45 856€ 18 598€ 35 084€ 37 345€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
8 486€ 264€ 5 571€ 1 491€ 3 767€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
5 048€ 4 327€ 3 825€ 2 992€ 4 775€ 4 108€ 4 840€ 4 873€ 4 808€ 4 857€ 4 814€ 4 724€ 5 117€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 7€ 0€ 1€ 22€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
5 048€ 4 327€ 3 825€ 2 992€ 4 775€ 4 108€ 4 840€ 4 873€ 4 808€ 4 850€ 4 814€ 4 723€ 5 095€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
821 779€ 797 922€ 683 395€ 631 014€ 615 564€ 587 360€ 577 245€ 559 490€ 495 047€ 453 125€ 404 731€ 325 980€ 324 133€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
775 389€ 764 818€ 660 684€ 613 619€ 600 021€ 578 681€ 561 855€ 548 935€ 485 788€ 449 293€ 400 186€ 321 681€ 323 407€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
46 390€ 33 104€ 22 711€ 17 395€ 15 543€ 8 679€ 15 391€ 10 555€ 9 259€ 3 832€ 4 545€ 4 300€ 725€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
3 627 851€ 3 305 791€ 2 800 872€ 2 570 306€ 2 384 893€ 2 042 185€ 1 920 457€ 1 946 750€ 1 780 441€ 1 712 965€ 1 655 910€ 1 679 420€ 1 587 670€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
819 757€ 788 191€ 671 438€ 610 372€ 602 670€ 581 033€ 567 369€ 548 307€ 481 356€ 447 145€ 397 824€ 318 988€ 314 352€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
819 757€ 788 191€ 671 438€ 610 372€ 602 670€ 581 033€ 567 369€ 548 307€ 481 356€ 447 145€ 397 824€ 318 988€ 314 352€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
24 500€ 22 251€ 18 476€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
24 500€ 22 251€ 18 476€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
9 561€ 9 290€ 16 184€ 21 438€ 13 638€ 10 110€ 9 764€ 10 574€ 13 677€ 5 957€ 12 416€ 12 694€ 17 096€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
191€ 21€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
9 561€ 9 290€ 16 184€ 21 438€ 13 447€ 10 110€ 9 764€ 10 574€ 13 656€ 5 957€ 12 416€ 12 694€ 17 096€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
9 716€ 6 490€ 3 034€ 2 787€ 6 384€ 2 029€ 37 491€ 44 519€ 45 856€ 18 598€ 35 084€ 37 345€ 32 479€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
9 716€ 6 490€ 3 034€ 2 787€ 6 384€ 2 029€ 37 491€ 44 519€ 45 856€ 18 598€ 35 084€ 37 345€ 32 479€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 780€ 3 567€ 2 934€ 2 787€ 4 206€ 2 029€ 37 491€ 44 519€ 45 856€ 18 598€ 35 084€ 37 345€ 32 479€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
4 937€ 2 923€ 100€ 2 178€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
17€ 19€ 12€ 10€ 6€ 6€ 12€ 9€ 18€ 26€ 19€ 57€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
17€ 19€ 12€ 10€ 6€ 6€ 12€ 9€ 18€ 26€ 19€ 56€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 785 683€ 2 475 949€ 2 098 766€ 1 938 352€ 1 724 009€ 1 476 651€ 1 341 121€ 1 322 302€ 1 279 318€ 1 233 668€ 1 192 757€ 1 307 739€ 1 232 554€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 583 301€ 2 414 697€ 2 032 783€ 1 873 648€ 1 652 525€ 1 409 317€ 1 274 207€ 1 197 067€ 1 224 848€ 1 189 849€ 1 152 638€ 1 273 662€ 1 203 468€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
46 854€ 40 056€ 36 757€ 33 435€ 32 127€ 44 773€ 45 308€ 85 998€ 24 660€ 18 037€ 18 937€ 11 662€ 11 836€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
139 551€ 5 311€ 7 967€ 10 622€ 10 688€ 10 622€ 8 799€ 11 104€ 15 933€ 15 933€ 18 199€ 22 415€ 17 251€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
578€ 578€ 578€ 578€ 578€ 96€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
14 993€ 15 085€ 20 460€ 20 039€ 28 079€ 11 830€ 12 805€ 28 134€ 13 877€ 9 848€ 2 984€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
406€ 222€ 222€ 30€ 12€ 12€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
3 649 235€ 3 302 190€ 2 807 910€ 2 572 959€ 2 346 708€ 2 069 829€ 1 955 757€ 1 925 711€ 1 820 225€ 1 705 394€ 1 638 101€ 1 676 824€ 1 596 482€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
21 384€ -3 601€ 7 038€ 2 653€ -38 185€ 27 645€ 35 300€ -21 039€ 39 783€ -7 572€ -17 808€ -2 597€ 8 812€
136
591
Splatná daň z príjmov
3€ 4€ 2€ 2€ 1€ 1€ 2€ 2€ 3€ 5€ 4€ 13€ 14€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
21 381€ -3 604€ 7 036€ 2 651€ -38 186€ 27 644€ 35 298€ -21 041€ 39 780€ -7 576€ -17 813€ -2 609€ 8 798€