Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Žilinská univerzita v Žiline

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
3 408 791€ 3 467 998€ 3 262 460€ 2 919 228€ 4 636 547€ 3 641 851€ 3 413 861€ 3 767 935€
02
502
Spotreba energie
2 161 865€ 2 189 662€ 2 265 167€ 2 261 836€ 2 271 484€ 2 483 818€ 2 861 982€ 2 900 173€
03
504
Predaný tovar
54 206€ 63 222€ 73 180€ 66 819€ 63 977€ 60 536€ 79 372€ 63 959€
04
511
Opravy a udržiavanie
1 682 166€ 1 586 453€ 917 646€ 557 372€ 428 354€ 589 738€ 728 606€ 562 731€
05
512
Cestovné
744 775€ 759 097€ 732 128€ 710 814€ 1 048 247€ 786 895€ 718 675€ 728 455€
06
513
Náklady na reprezentáciu
62 662€ 63 862€ 30 532€ 39 748€ 28 963€ 89 518€ 123 537€ 88 862€
07
518
Ostatné služby
4 854 121€ 5 048 191€ 4 777 102€ 3 902 829€ 5 044 761€ 3 487 154€ 3 840 500€ 4 031 158€
08
521
Mzdové náklady
24 067 853€ 22 222 729€ 21 930 466€ 21 253 040€ 21 402 631€ 20 944 512€ 18 619 988€ 19 660 095€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
8 290 031€ 7 620 460€ 7 506 606€ 7 152 820€ 7 209 634€ 7 103 822€ 6 219 076€ 5 227 291€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
311 084€ 287 636€ 274 732€ 202 639€ 202 705€ 201 057€ 188 353€ 188 002€
11
527
Zákonné sociálne náklady
971 173€ 724 219€ 682 265€ 699 951€ 694 616€ 624 512€ 541 881€ 551 230€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 55€
13
531
Daň z motorových vozidiel
3 833€ 3 914€ 4 047€ 5 099€ 4 131€ 3 216€ 3 300€ 2 465€
14
532
Daň z nehnuteľností
12 896€ 13 894€ 13 898€ 13 239€ 13 410€ 13 038€ 15 217€ 15 805€
15
538
Ostatné dane a poplatky
88 231€ 151 179€ 141 552€ 144 163€ 149 602€ 137 921€ 128 553€ 97 997€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 2 888€ 1 774€ 4 936€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
1 012€ 0€ 13 431€ 8€ 290€ 3 083€ 826€ 1 994€
18
543
Odpísanie pohľadávky
3 887€ 7 340€ 9 555€ 42 522€ 7 990€ 28 544€ 166 929€ 17 367€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ 31€
20
545
Kurzové straty
5 038€ 7 117€ 1 974€ 5 744€ 6 272€ 8 032€ 16 063€ 8 709€
21
546
Dary
936€ 880€ 0€ 0€ 0€ 0€ 683€ 0€
22
547
Osobitné náklady
644 258€ 545 652€ 515 269€ 502 146€ 505 123€ 0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
2 388€ 360€ 837€ 366€ 394€ 1 430€ 1 609€ 214€
24
549
Iné ostatné náklady
4 104 440€ 3 225 284€ 2 871 579€ 3 643 190€ 3 567 408€ 4 205 603€ 4 284 593€ 3 665 150€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
13 252 009€ 14 336 674€ 16 321 426€ 18 376 740€ 11 435 729€ 8 754 601€ 7 478 466€ 5 555 302€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 142 302€ 346 504€ 966 429€ 0€ 0€ 508 433€ 0€
30
556
Tvorba fondov
1 559 894€ 1 595 055€ 2 414 603€ 2 274 324€ 2 280 074€ 2 470 044€ 2 410 402€ 2 429 730€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
3 926€ -5 505€ -3 752€ 134 003€ -8 042€ 42 330€ -35 291€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
46 207€ 50 373€ 52 243€ 55 346€ 58 401€ 62 033€ 39 720€ 44 020€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
66 337 683€ 64 108 049€ 65 155 447€ 65 930 418€ 61 055 587€ 55 745 068€ 52 360 270€ 49 608 730€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
112 797€ 111 105€ 100 939€ 104 418€ 128 551€ 113 575€ 147 968€ 148 819€
40
602
Tržby z predaja služieb
6 053 252€ 5 596 846€ 6 134 240€ 5 672 376€ 5 881 588€ 6 196 398€ 6 137 263€ 8 264 891€
41
604
Tržby za predaný tovar
79 121€ 71 518€ 79 921€ 85 296€ 91 179€ 94 795€ 78 695€ 73 458€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
-42 487€ -4 425€ -4 821€ 39 516€ -7 669€ 20 142€ 19 204€ 23 177€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
1 791 408€ 1 673 344€ 1 462 084€ 1 405 501€ 1 585 157€ 1 466 761€ 1 698 532€ 1 366 518€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 49 500€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
2 367€ 63 150€ 113 482€ 24 220€ 103 268€ 90 643€ 240 490€ 165 617€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
67€ 5€ 129€ 1 026€ 946€ 381€ 6 293€ 1 660€
51
642
Ostatné pokuty a penále
52 686€ 60 936€ 68 664€ 69 497€ 67 033€ 74 240€ 70 165€ 76 290€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 85€
53
644
Úroky
634€ 738€ 687€ 606€ 502€ 944€ 931€ 1 592€
54
645
Kurzové zisky
244€ 523€ 6 666€ 195€ 3 845€ 1 696€ 1 516€ 5 415€
55
646
Prijaté dary
68 337€ 3 028€ 2 640€ 1 320€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
1 318 170€ 1 564 124€ 1 476 717€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
2 470 884€ 2 786 513€ 2 498 044€ 4 652 383€ 4 974 815€ 3 903 339€ 4 368 917€ 3 721 601€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
13 547€ 160 129€ 1 496 057€ 154 319€ 325 833€ 0€ 336 500€ 124€
62
654
Tržby z predaja materiálu
22 522€ 5 240€ 9 437€ 2 237€ 1 243€ 4 910€ 7 570€ 142€
64
656
Výnosy z použitia fondu
190 645€ 202 628€ 211 488€ 185 851€ 328 351€ 263 108€ 232 234€ 240 706€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
332 289€ 273 474€ 275 829€ 269 874€ 253 691€ 241 968€ 289 401€ 319 206€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
12 186€ 20 126€ 735€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
12 026€ 8 886€ 9 666€ 27 512€ 22 404€ 0€ 6 673€ 18 212€
73
691
Dotácie
54 015 994€ 51 600 893€ 53 492 227€ 56 341 850€ 50 830 749€ 44 593 333€ 41 102 981€ 38 145 857€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
66 506 688€ 64 198 782€ 67 434 851€ 69 037 997€ 64 640 985€ 57 066 232€ 54 745 333€ 52 573 370€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
169 004€ 90 733€ 2 279 404€ 3 107 579€ 3 585 398€ 1 321 163€ 2 385 063€ 2 964 640€
76
591
Daň z príjmov
0€ 0€ 139 756€ 0€ 2 999€ 6 142€ 0€ 301€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
169 004€ 90 733€ 2 139 648€ 3 107 579€ 3 582 399€ 1 315 022€ 2 385 063€ 2 964 339€