Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
5 315 276€ 4 382 453€ 5 120 209€ 4 853 720€ 4 767 831€ 4 562 402€ 4 730 152€ 4 738 293€ 4 956 586€ 5 104 142€ 4 611 559€
02
502
Spotreba energie
5 021 902€ 4 968 189€ 5 077 963€ 5 373 216€ 5 419 167€ 5 493 092€ 5 875 216€ 5 566 810€ 5 610 791€ 6 261 127€ 6 202 056€
03
504
Predaný tovar
37 184€ 14 388€ 18 000€ 46 051€ 50 207€ 55 456€ 60 691€ 56 026€ 49 881€ 29 243€ 19 939€
04
511
Opravy a udržiavanie
2 677 697€ 2 925 619€ 2 220 823€ 2 396 535€ 3 524 170€ 3 384 078€ 3 321 480€ 3 699 146€ 2 752 573€ 2 785 981€ 2 932 300€
05
512
Cestovné
1 107 001€ 362 404€ 236 962€ 1 175 198€ 1 109 813€ 1 086 020€ 1 099 582€ 1 237 876€ 1 727 946€ 1 343 113€ 1 192 496€
06
513
Náklady na reprezentáciu
215 092€ 78 774€ 64 818€ 177 140€ 150 730€ 139 795€ 97 096€ 109 112€ 82 966€ 105 207€ 122 812€
07
518
Ostatné služby
8 211 553€ 6 035 465€ 5 425 722€ 6 366 528€ 6 272 711€ 5 668 276€ 5 415 010€ 7 600 697€ 6 239 476€ 6 731 680€ 5 490 759€
08
521
Mzdové náklady
50 003 613€ 48 832 175€ 46 328 399€ 43 590 628€ 39 405 381€ 38 168 568€ 37 262 351€ 35 999 318€ 35 506 494€ 37 676 039€ 37 951 348€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
17 194 419€ 16 569 689€ 15 786 483€ 14 833 410€ 13 380 294€ 12 993 268€ 12 533 267€ 12 280 827€ 12 214 767€ 12 781 427€ 11 685 494€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
359 251€ 350 549€ 346 794€ 326 964€ 297 352€ 281 371€ 268 270€ 252 666€ 241 800€ 243 177€ 241 972€
11
527
Zákonné sociálne náklady
2 298 063€ 1 932 268€ 1 745 045€ 1 683 114€ 1 398 945€ 1 345 379€ 1 491 059€ 1 461 501€ 1 373 288€ 1 398 622€ 1 248 338€
12
528
Ostatné sociálne náklady
4 392€ 1 702€ 4 252€ 4 994€ 2 750€ 2 404€ 2 931€ 3 331€ 7 885€ 12 205€ 19 546€
13
531
Daň z motorových vozidiel
3 676€ 2 855€ 3 257€ 3 766€ 3 293€ 3 723€ 3 977€ 3 835€ 2 492€ 2 236€ 4 467€
14
532
Daň z nehnuteľností
358 273€ 358 273€ 358 611€ 267 537€ 267 537€ 269 655€ 213 042€ 211 180€ 210 887€ 209 989€ 220 707€
15
538
Ostatné dane a poplatky
174 079€ 173 018€ 161 004€ 181 864€ 170 465€ 163 758€ 67 781€ 54 692€ 38 403€ 76 954€ 52 349€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
635€ 3 236€ 0€ 589€ 10€ 58€ 12 156€ 1 070€ 12€ 7€ 460€
17
542
Ostatné pokuty a penále
15 730€ 1 940€ 4 730€ 11 784€ 3 586€ 5 768€ 1 024€ 4 499€ 4 509€ 1 096€ 32 412€
18
543
Odpísanie pohľadávky
43 444€ 107 137€ 27 199€ 64 236€ 84 312€ 27 820€ 6 264€ 11 707€ 27 641€ 4 535€ 176 746€
19
544
Úroky
3€ 2€ 0€ 133€ 5€ 0€ 3€ 0€ 98€ 229€ 0€
20
545
Kurzové straty
6 293€ 3 706€ 8 304€ 4 949€ 4 953€ 5 255€ 4 414€ 5 241€ 3 947€ 4 271€ 5 673€
21
546
Dary
5 976€ 100€ 30€ 82€ 150€ 0€ 0€ 0€ 719€ 0€ 2 030€
22
547
Osobitné náklady
11 315€ 5 664€ 4 867€ 42 812€ 19 368€ 20 282€ 35 721€ 26 114€ 20 613€ 19 997€ 38 754€
23
548
Manká a škody
2 594€ 7 078€ 2 264€ 1 547€ 4 626€ 25 728€ 671€ 64 248€ 70 717€ 15 414€ 36 353€
24
549
Iné ostatné náklady
10 230 878€ 7 881 971€ 6 902 259€ 6 571 478€ 5 757 637€ 5 846 255€ 6 261 430€ 6 739 076€ 7 327 362€ 7 489 132€ 7 187 452€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 599 933€ 11 556 318€ 12 841 966€ 14 155 744€ 14 967 614€ 16 049 095€ 17 670 779€ 12 223 119€ 10 779 716€ 12 099 961€ 9 681 604€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 861 855€ 1 780€ 80 264€ 16 335€ 56 007€ 38 959€ 580 393€ 555€ 66 220€ 55 005€ 28 250€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
2 223 173€ 2 394 290€ 2 868 402€ 2 850 206€ 2 911 404€ 3 183 919€ 4 207 033€ 3 661 255€ 3 851 036€ 2 898 937€ 3 068 488€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
2 355€ -488€ 46 980€ 1 375€ -12 791€ 26 752€ 18 525€ -4 123€ -10 476€ 33 731€ 15 985€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 84 194€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 500€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
896 390€ 731 860€ 928 045€ 352 187€ 233 571€ 294 758€ 815 932€ 1 666 247€ 876 945€ 416 131€ 178 362€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
117 882 045€ 109 682 416€ 106 613 650€ 105 438 815€ 100 251 099€ 99 141 893€ 102 056 249€ 97 674 318€ 94 035 292€ 97 799 587€ 92 452 213€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 14€ 0€ 0€ 72 635€ 88 243€ 400 175€ 338 498€ 107 931€ 143 688€ 228 868€
40
602
Tržby z predaja služieb
11 989 750€ 7 096 617€ 7 787 133€ 11 668 715€ 11 010 373€ 9 883 970€ 10 168 017€ 9 948 045€ 9 717 769€ 9 495 457€ 9 477 954€
41
604
Tržby za predaný tovar
66 135€ 23 944€ 30 646€ 84 544€ 91 814€ 100 075€ 109 306€ 94 369€ 83 269€ 48 963€ 29 139€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
-9 051€ 3 526€ 28 776€ 10 899€ 38 148€ 7 587€ 25 700€ 40 365€ 1 886€ 14 039€ 32 666€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
8 199€ 3 420€ 3 533€ 3 274€ 0€ 0€ 0€ 556€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24€ 0€ 0€ 4 110€ 2 019€ 4 512€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
14 720€ 10 151€ 10 549€ 32 004€ 9 018€ 22 625€ 164 876€ 154 502€ 14 075€ 24 145€ 23 482€
51
642
Ostatné pokuty a penále
12 520€ 6 010€ 5 688€ 7 097€ 10 420€ 10 015€ 8 804€ 7 145€ 10 596€ 11 181€ 14 424€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
2 205€ 1 824€ 1 824€ 1 368€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
0€ 1 186€ 1 260€ 1 244€ 1 176€ 991€ 733€ 1 309€ 4 770€ 2 866€ 18 765€
54
645
Kurzové zisky
491€ 202€ 610€ 198€ 65€ 291€ 136€ 552€ 83€ 301€ 675€
55
646
Prijaté dary
27 389€ 20 859€ 16 795€ 30 719€ 16 840€ 3 169€ 5 793€ 26 376€ 9 687€ 657€ 10 158€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 840€ 0€ 0€ 4 275€
57
648
Zákonné poplatky
1 457 403€ 1 481 592€ 1 478 902€ 1 884 136€ 2 043 180€ 2 126 544€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
4 426 260€ 3 302 168€ 3 015 149€ 3 481 166€ 3 752 088€ 3 796 896€ 5 350 048€ 6 782 893€ 6 733 915€ 8 297 651€ 7 547 914€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 609 734€ 1 250€ 90 118€ 86 500€ 78 320€ 1 011 020€ 1 029 226€ 2 746€ 108 721€ 129 635€ 92 872€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 747 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
6 882€ 0€ 0€ 0€ 110€ 0€ 38€ 1 557€ 0€ 0€ 451€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
806 603€ 859 366€ 587 248€ 954 054€ 686 948€ 515 233€ 1 269 962€ 1 027 607€ 1 267 334€ 1 779 843€ 2 717 647€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
1 612 917€ 1 173 434€ 1 141 522€ 1 506 601€ 1 502 248€ 1 459 239€ 1 404 502€ 1 292 797€ 1 310 278€ 1 292 537€ 1 368 975€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
102 171€ 80 377€ 115 967€ 111 783€ 102 003€ 135 631€ 98 311€ 71 231€ 60 266€ 67 250€ 53 089€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
893€ 2 061€ 3 204€ 3 044€ 14 193€ 32 677€ 0€ 0€ 0€ 1 833€ 3 814€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
95 192 116€ 95 804 321€ 92 903 570€ 86 093 675€ 82 074 602€ 81 108 459€ 81 910 336€ 78 248 784€ 75 640 585€ 77 071 668€ 71 278 016€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
119 327 338€ 109 872 324€ 107 222 494€ 105 961 021€ 101 504 181€ 100 302 691€ 102 692 963€ 98 040 173€ 95 075 274€ 98 383 733€ 92 907 696€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
1 445 293€ 189 908€ 608 844€ 522 206€ 1 253 083€ 1 160 798€ 636 714€ 365 855€ 1 039 982€ 584 146€ 455 483€
76
591
Daň z príjmov
1 105 334€ 183 188€ 299 517€ 411 770€ 370 599€ 438 459€ 615 182€ 276 061€ 317 946€ 223 281€ 291 757€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 15 803€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 535€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
339 959€ 6 720€ 293 524€ 110 436€ 882 484€ 722 339€ 21 532€ 89 794€ 718 500€ 360 865€ 163 726€