Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
174 591€ 161 326€ 236 287€ 118 450€ 130 567€ 92 170€ 94 214€ 74 933€ 60 682€ 63 372€ 74 711€ 79 221€ 75 938€ 82 512€ 124 153€
02
501
Spotreba materiálu
119 406€ 107 480€ 176 890€ 57 072€ 69 220€ 39 442€ 38 005€ 21 197€ 7 599€ 6 171€ 14 178€ 27 425€ 21 259€ 28 723€ 57 291€
03
502
Spotreba energie
55 185€ 53 846€ 59 397€ 61 378€ 61 347€ 52 728€ 56 209€ 53 737€ 53 082€ 57 201€ 60 532€ 51 796€ 54 680€ 53 789€ 66 863€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
309 383€ 104 949€ 85 667€ 91 707€ 79 108€ 72 029€ 142 868€ 21 611€ 53 152€ 56 622€ 52 847€ 33 829€ 29 741€ 50 236€ 37 427€
07
511
Opravy a udržiavanie
176 219€ 58 993€ 36 344€ 22 251€ 15 277€ 11 981€ 94 502€ 2 830€ 1 795€ 1 638€ 10 727€ 1 440€ 11 687€ 17 719€ 18 138€
08
512
Cestovné
49 102€ 68€ 4 282€ 28 563€ 25 233€ 19 174€ 14 336€ 456€ 483€ 295€ 1 872€ 1 228€ 2 388€ 2 913€ 1 943€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
84 061€ 45 888€ 45 041€ 40 893€ 38 599€ 40 875€ 34 031€ 18 326€ 50 874€ 54 689€ 40 248€ 31 161€ 15 665€ 29 605€ 17 346€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 768 854€ 1 694 151€ 1 484 570€ 1 368 170€ 1 084 952€ 1 051 682€ 956 142€ 933 830€ 910 145€ 894 865€ 872 625€ 879 371€ 874 874€ 883 784€ 858 701€
12
521
Mzdové náklady
1 221 588€ 1 200 461€ 1 066 580€ 951 763€ 756 576€ 727 671€ 665 569€ 646 372€ 652 820€ 646 218€ 620 247€ 632 822€ 630 147€ 637 740€ 620 355€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
420 894€ 414 623€ 349 952€ 326 447€ 257 453€ 253 591€ 227 784€ 223 917€ 225 542€ 223 261€ 232 834€ 224 983€ 221 999€ 224 810€ 215 742€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
14 558€ 13 765€ 14 015€ 12 427€ 10 160€ 9 604€ 8 985€ 9 288€ 9 389€ 8 315€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
111 814€ 65 303€ 54 023€ 77 534€ 60 763€ 60 815€ 53 805€ 54 253€ 22 394€ 17 070€ 19 544€ 21 565€ 22 728€ 21 235€ 21 183€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 1 422€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
6 264€ 6 264€ 6 264€ 2 332€ 2 332€ 2 332€ 3 777€ 2 120€ 2 120€ 4 636€ 2 120€ 62€ 62€ 69€ 106€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
86€ 86€ 67€ 67€ 67€ 67€ 67€ 67€ 67€ 67€ 62€ 62€ 69€ 69€
20
538
Ostatné dane a poplatky
6 178€ 6 264€ 6 178€ 2 265€ 2 265€ 2 265€ 3 710€ 2 053€ 2 053€ 4 568€ 2 053€ 0€ 0€ 0€ 37€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
71 822€ 24 475€ 48€ 0€ 0€ 2 038€ 4 161€ 1 909€ 1 353€ 233€ 87€ 634€ 1 032€ 1 671€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 738€ 2 207€ 7€ 423€ 146€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
70 084€ 24 475€ 48€ 0€ 0€ 2 038€ 1 954€ 1 902€ 930€ 87€ 87€ 634€ 1 032€ 1 671€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
153 775€ 74 259€ 57 320€ 49 670€ 48 545€ 42 784€ 37 842€ 37 003€ 38 570€ 96 521€ 111 713€ 78 466€ 104 840€ 76 754€ 73 583€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
153 775€ 74 259€ 57 320€ 49 670€ 48 545€ 42 784€ 37 842€ 37 003€ 38 570€ 49 413€ 53 856€ 56 386€ 57 188€ 56 021€ 51 635€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
47 108€ 57 857€ 22 080€ 47 651€ 20 733€ 21 949€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
47 108€ 57 857€ 22 080€ 47 651€ 20 733€ 21 949€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
782€ 798€ 105€ 240€ 92€ 9€ 5 415€ 2 839€ 408€ 7 883€ 26 985€ 11 160€ 458€ 494€ 334€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 18€ 0€ 6€ 9€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
782€ 798€ 105€ 240€ 92€ 9€ 5 415€ 2 839€ 408€ 7 883€ 26 985€ 11 142€ 458€ 488€ 325€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
10 201€ 9 681€ 9 547€ 12 466€ 12 736€ 9 459€ 10 533€ 4 986€ 3 794€ 3 458€ 7 680€ 3 108€ 3 346€ 9 005€ 5 896€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
10 201€ 9 681€ 8 572€ 12 466€ 12 736€ 9 459€ 10 533€ 4 986€ 3 794€ 3 458€ 7 680€ 3 108€ 3 346€ 9 005€ 5 896€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
975€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 495 671€ 2 075 903€ 1 879 808€ 1 643 035€ 1 358 332€ 1 270 465€ 1 252 829€ 1 081 484€ 1 070 779€ 1 128 708€ 1 148 913€ 1 085 303€ 1 089 892€ 1 103 886€ 1 101 871€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
105 193€ 83 568€ 61 552€ 165 560€ 133 649€ 138 483€ 131 722€ 68 746€ 50 297€ 63 815€ 67 902€ 40 171€ 39 120€ 39 120€ 85 441€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
105 193€ 83 568€ 61 552€ 165 560€ 133 649€ 138 483€ 131 722€ 68 746€ 50 297€ 63 815€ 67 902€ 40 171€ 39 120€ 39 120€ 85 441€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
11 445€ 9 944€ 9 505€ 9 650€ 11 357€ 9 420€ 6 448€ 3 663€ 5 089€ 3 450€ 7 676€ 3 095€ 3 337€ 0€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
11 445€ 9 944€ 9 505€ 9 650€ 11 357€ 9 420€ 6 448€ 3 663€ 5 089€ 3 450€ 7 676€ 3 095€ 3 337€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
47 108€ 57 857€ 41 259€ 28 472€ 20 733€ 21 949€ 26 386€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
47 108€ 57 857€ 41 259€ 28 472€ 20 733€ 21 949€ 26 386€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 26 386€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
47 108€ 57 857€ 41 259€ 28 472€ 20 733€ 21 949€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1€ 3€ 6€ 15€ 11€ 9 024€ 5 908€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
1€ 3€ 6€ 15€ 11€ 102€ 65€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 8 922€ 5 843€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 381 293€ 1 994 541€ 1 825 515€ 1 492 599€ 1 227 738€ 1 159 715€ 1 140 155€ 1 012 891€ 969 995€ 991 825€ 1 036 675€ 1 019 435€ 1 032 137€ 1 028 757€ 1 004 762€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
161 948€ 28 098€ 42 788€ 70 253€ 62 257€ 37 305€ 112 329€ 37 758€ 26 403€ 8 911€ 14 602€ 7 728€ 3 346€ 11 645€ 16 821€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
44 425€ 32 389€ 28 622€ 22 968€ 21 849€ 16 097€ 11 154€ 10 315€ 11 882€ 22 725€ 25 525€ 27 233€ 28 035€ 26 868€ 24 125€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 025 171€ 1 887 286€ 1 716 729€ 1 332 494€ 1 083 240€ 1 053 615€ 967 049€ 938 130€ 905 022€ 933 501€ 964 853€ 957 696€ 973 898€ 963 471€ 936 890€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
36 257€ 29 395€ 27 005€ 26 702€ 26 696€ 26 688€ 26 688€ 26 688€ 26 688€ 26 688€ 26 688€ 26 688€ 26 688€ 26 688€ 26 688€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
42 672€ 7 928€ 31 712€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
70 603€ 12 267€ 1 693€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
217€ 5 106€ 750€ 8 470€ 33 696€ 26 010€ 22 935€ 5 007€ 90€ 170€ 85€ 239€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 497 931€ 2 088 053€ 1 896 572€ 1 667 809€ 1 372 745€ 1 307 617€ 1 278 324€ 1 085 300€ 1 072 490€ 1 116 949€ 1 153 518€ 1 091 189€ 1 095 338€ 1 098 850€ 1 122 497€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
2 261€ 12 150€ 16 764€ 24 774€ 14 412€ 37 152€ 25 495€ 3 816€ 1 711€ -11 759€ 4 606€ 5 886€ 5 446€ -5 036€ 20 626€
136
591
Splatná daň z príjmov
1 116€ 2 559€ 3 491€ 11 405€ 9 378€ 9 778€ 7 272€ 2 346€ 459€ 654€ 945€ 1 131€ 841€ 828€ 4 002€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
1 145€ 9 591€ 13 273€ 13 368€ 5 034€ 27 374€ 18 223€ 1 470€ 1 252€ -12 413€ 3 661€ 4 754€ 4 605€ -5 864€ 16 624€