Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„DUNAJ“, Zariadenie sociálnych služieb Kováčov

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
589 871€ 489 337€ 454 669€ 454 876€ 474 059€ 462 587€ 443 499€ 439 900€ 355 529€ 393 571€ 362 154€ 360 912€ 334 900€
02
501
Spotreba materiálu
461 301€ 367 803€ 343 185€ 343 204€ 353 888€ 332 369€ 313 436€ 310 907€ 249 802€ 284 102€ 247 697€ 251 671€ 256 905€
03
502
Spotreba energie
128 570€ 121 534€ 111 484€ 111 672€ 120 172€ 130 218€ 130 063€ 128 993€ 105 727€ 109 470€ 114 457€ 109 242€ 77 995€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
110 765€ 124 388€ 106 672€ 147 449€ 154 621€ 94 244€ 174 242€ 124 243€ 29 853€ 27 569€ 45 412€ 66 059€ 41 342€
07
511
Opravy a udržiavanie
65 587€ 77 433€ 61 007€ 107 932€ 115 951€ 66 109€ 89 442€ 69 123€ 9 725€ 11 893€ 12 787€ 14 664€ 0€
08
512
Cestovné
122€ 480€ 128€ 456€ 517€ 274€ 274€ 862€ 163€ 0€ 225€ 194€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
45 056€ 46 474€ 45 664€ 39 389€ 38 215€ 27 619€ 84 526€ 54 846€ 19 266€ 15 513€ 32 626€ 51 170€ 41 148€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 620 192€ 2 224 292€ 1 861 100€ 1 746 134€ 1 494 557€ 1 153 970€ 1 059 553€ 914 735€ 842 484€ 843 348€ 846 081€ 797 552€ 721 970€
12
521
Mzdové náklady
1 921 684€ 1 630 802€ 1 367 372€ 1 280 197€ 1 094 434€ 845 530€ 774 205€ 664 869€ 616 311€ 617 804€ 621 144€ 585 988€ 530 328€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
661 041€ 561 552€ 471 730€ 443 873€ 381 643€ 294 275€ 269 704€ 232 824€ 215 206€ 216 742€ 214 941€ 203 104€ 184 804€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
37 467€ 31 937€ 21 998€ 22 064€ 18 480€ 14 164€ 12 364€ 14 446€ 10 967€ 8 802€ 9 996€ 8 460€ 6 838€
16
528
Ostatné sociálne náklady
3 280€ 2 596€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
4 601€ 3 370€ 3 109€ 3 209€ 3 456€ 2 804€ 3 092€ 2 355€ 2 116€ 2 253€ 3 148€ 2 990€ 299€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
1 465€ 585€ 585€ 585€ 585€ 585€ 486€ 497€ 397€ 397€ 199€ 99€ 299€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 136€ 2 785€ 2 523€ 2 623€ 2 871€ 2 219€ 2 606€ 1 859€ 1 718€ 1 855€ 2 950€ 2 891€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
34 228€ 9 960€ 6 634€ 2 336€ 1 054€ 980€ 860€ 0€ 0€ 2 980€ 50 572€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
34 228€ 9 960€ 6 634€ 2 336€ 1 054€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
980€ 860€ 0€ 0€ 2 980€ 50 572€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
111 501€ 132 370€ 133 482€ 55 467€ 53 940€ 45 342€ 35 730€ 47 941€ 40 445€ 39 722€ 37 875€ 29 768€ 30 375€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
62 303€ 56 264€ 46 757€ 35 767€ 33 983€ 34 022€ 23 482€ 21 078€ 18 163€ 18 410€ 19 077€ 16 038€ 19 367€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
49 198€ 76 106€ 86 725€ 19 700€ 19 957€ 11 320€ 12 248€ 26 863€ 22 282€ 21 313€ 18 797€ 13 729€ 11 008€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
11 362€ 8 950€ 8 850€ 19 700€ 19 957€ 11 320€ 12 248€ 26 863€ 22 282€ 21 313€ 18 797€ 13 729€ 11 008€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
37 836€ 67 156€ 77 875€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
4 868€ 3 825€ 3 269€ 3 189€ 3 478€ 4 674€ 5 797€ 5 460€ 4 277€ 4 352€ 0€ 1€ 0€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
4 868€ 3 825€ 3 269€ 3 189€ 3 478€ 4 674€ 5 797€ 5 460€ 4 277€ 4 352€ 0€ 0€ 0€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
792 096€ 738 617€ 702 828€ 767 529€ 747 129€ 714 693€ 719 736€ 661 752€ 586 552€ 524 096€ 472 012€ 393 258€ 395 007€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
750 492€ 732 319€ 708 669€ 684 277€ 660 617€ 629 298€ 645 691€ 591 469€ 508 670€ 521 361€ 467 666€ 388 805€ 387 963€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
41 604€ 6 298€ -5 841€ 83 252€ 86 512€ 85 395€ 74 045€ 70 283€ 77 882€ 2 735€ 4 346€ 4 453€ 7 045€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
4 268 121€ 3 726 159€ 3 271 763€ 3 177 853€ 2 933 577€ 2 478 314€ 2 442 702€ 2 197 367€ 1 862 116€ 1 834 912€ 1 766 682€ 1 653 521€ 1 574 465€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
830 138€ 803 363€ 783 874€ 761 810€ 736 719€ 714 370€ 720 459€ 661 739€ 586 529€ 523 998€ 472 012€ 393 258€ 395 007€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
830 138€ 803 363€ 783 874€ 761 810€ 736 719€ 714 370€ 720 459€ 661 739€ 586 529€ 523 998€ 472 012€ 393 258€ 395 007€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
110€ 168€ 3 452€ 5 354€ 12 677€ 314€ 309€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7€ 314€ 309€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
110€ 168€ 3 452€ 5 347€ 12 677€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
42 847€ 21 098€ 19 700€ 19 957€ 11 320€ 12 248€ 26 863€ 22 282€ 21 313€ 18 797€ 13 729€ 11 008€ 16 667€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
42 847€ 21 098€ 19 700€ 19 957€ 11 320€ 12 248€ 26 863€ 22 282€ 21 313€ 18 797€ 13 729€ 11 008€ 16 667€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
8 950€ 8 850€ 19 700€ 19 957€ 11 320€ 12 248€ 26 863€ 22 282€ 21 313€ 18 797€ 13 729€ 11 008€ 16 667€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
33 897€ 12 248€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
17€ 21€ 14€ 14€ 14€ 10€ 24€ 15€ 26€ 101€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
17€ 21€ 14€ 14€ 14€ 10€ 17€ 15€ 18€ 26€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
7€ 9€ 75€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
3 402 113€ 2 890 379€ 2 489 917€ 2 381 511€ 2 147 911€ 1 744 532€ 1 705 994€ 1 557 154€ 1 269 665€ 1 325 988€ 1 226 317€ 1 234 400€ 1 162 815€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
3 137 609€ 2 803 116€ 2 411 777€ 2 301 426€ 2 096 308€ 1 694 350€ 1 654 342€ 1 519 840€ 1 249 474€ 1 265 972€ 1 194 938€ 1 207 839€ 1 134 613€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
55 457€ 49 243€ 39 736€ 28 746€ 27 006€ 22 992€ 17 957€ 15 640€ 12 985€ 13 231€ 13 989€ 11 007€ 10 794€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
195 611€ 30 517€ 28 054€ 37 774€ 15 327€ 16 160€ 27 282€ 11 642€ 1 390€ 41 108€ 11 578€ 8 126€ 8 600€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
3 017€ 3 017€ 3 017€ 3 017€ 3 017€ 2 990€ 2 990€ 2 990€ 2 990€ 2 990€ 2 990€ 3 009€ 3 336€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
6 589€ 482€ 3 330€ 6 544€ 2 293€ 888€ 4 593€ 638€ 499€ 724€ 2 398€ 236€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 830€ 4 004€ 4 004€ 4 004€ 3 960€ 8 040€ 2 535€ 2 448€ 2 188€ 2 188€ 2 098€ 2 022€ 5 236€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
4 275 225€ 3 715 029€ 3 296 957€ 3 168 646€ 2 908 641€ 2 471 475€ 2 453 649€ 2 241 190€ 1 877 533€ 1 868 884€ 1 712 058€ 1 638 667€ 1 574 489€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
7 104€ -11 131€ 25 194€ -9 207€ -24 936€ -6 840€ 10 947€ 43 823€ 15 417€ 33 972€ -54 624€ -14 853€ 24€
136
591
Splatná daň z príjmov
3€ 4€ 3€ 3€ 3€ 2€ 3€ 3€ 3€ 5€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
7 101€ -11 135€ 25 192€ -9 210€ -24 939€ -6 842€ 10 944€ 43 820€ 15 413€ 33 967€ -54 624€ -14 853€ 24€