Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kultúrne stredisko Miklósa Konkoly-Thege Hurbanovo - Konkoly-Thege Miklós Müvelödési Központ [zrušená]

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
34 426€ 42 480€ 45 037€ 30 041€ 29 227€ 29 618€ 43 490€ 31 597€
02
501
Spotreba materiálu
9 505€ 9 008€ 10 740€ 5 263€ 3 536€ 5 685€ 6 444€ 6 757€
03
502
Spotreba energie
24 921€ 33 473€ 33 996€ 24 599€ 25 500€ 23 585€ 36 621€ 24 416€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 300€ 178€ 191€ 348€ 425€ 424€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
36 765€ 32 226€ 24 737€ 21 403€ 19 533€ 26 487€ 28 220€ 30 222€
07
511
Opravy a udržiavanie
2 342€ 54€ 138€ 564€ 1 572€ 1 753€ 904€ 1 506€
08
512
Cestovné
635€ 1 240€ 713€ 614€ 177€ 237€ 356€ 259€
10
518
Ostatné služby
33 788€ 30 932€ 23 886€ 20 225€ 17 784€ 24 497€ 26 960€ 28 457€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
70 096€ 69 188€ 64 615€ 65 117€ 72 465€ 79 939€ 78 127€ 75 540€
12
521
Mzdové náklady
47 494€ 46 276€ 43 734€ 44 066€ 50 285€ 54 566€ 53 344€ 51 998€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
17 492€ 17 290€ 17 277€ 16 211€ 16 621€ 19 195€ 18 690€ 18 116€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
1 296€ 1 230€ 1 225€ 1 325€ 1 509€ 1 634€ 1 591€ 1 541€
15
527
Zákonné sociálne náklady
3 008€ 3 611€ 2 380€ 3 515€ 4 050€ 4 544€ 4 502€ 3 885€
16
528
Ostatné sociálne náklady
806€ 782€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
0€ 0€ 266€ 65€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 0€ 266€ 65€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
0€ 0€ 0€ 3 300€ 0€ 0€ 2 252€ 99€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 3 300€ 0€ 0€ 2 252€ 99€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
141 291€ 143 894€ 134 655€ 119 926€ 121 225€ 136 044€ 152 089€ 137 458€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
30 035€ 34 840€ 31 220€ 27 209€ 28 229€ 30 458€ 34 739€ 45 794€
67
602
Tržby z predaja služieb
30 035€ 34 840€ 31 220€ 27 209€ 28 229€ 30 458€ 34 739€ 45 794€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 3€ 2€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 3€ 2€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
98 000€ 97 100€ 90 500€ 96 349€ 93 000€ 108 756€ 117 368€ 92 530€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
98 000€ 95 000€ 90 000€ 93 049€ 93 000€ 99 900€ 108 610€ 92 431€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 252€ 99€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 500€ 0€ 0€ 8 856€ 6 506€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 2 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 3 300€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
128 037€ 131 940€ 121 721€ 123 559€ 121 230€ 139 217€ 152 109€ 138 327€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-13 254€ -11 954€ -12 934€ 3 634€ 5€ 3 173€ 20€ 869€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-13 254€ -11 954€ -12 934€ 3 634€ 5€ 3 173€ 20€ 869€