Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AGOS Technologies a.s. [zrušená]

 • Vydaný 13.9.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 184 z roku 2016 26.9.2016
 • Úpadca AGOS Technologies a.s.
  IČO: 00585611
  811 01   Bratislava
Oznam

Sa 86/B

Okresný súd Bratislava I v Bratislave v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti

AGOS Technologies a. s., Bratislava, IČO: 00 585 611, bez likvidácie v zmysle ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šesť mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 32CbR/45/2015
 • ICS 1115205347
 • Vydal JUDr. Stanislava Bezáková
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Andrea Pulcová

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Výmaz 11.8.2017

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
26.9.2016
Rozhodnutie Zrušenie