Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo Pečeňady

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
582 113 € 642 962 € 616 876 € 570 125 € 587 598 € 596 886 € 575 044 € 678 166 € 521 551 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
499 850€ 464 638€ 448 134€ 335 673€ 360 533€ 389 048€ 480 068€ 525 949€ 483 247€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-34 993€ 25 210€ 19 150€ 22 638€ 68 131€ 36 905€ -41 656€ 18 494€ -75 075€
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
60 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
117 256€ 153 114€ 149 592€ 151 814€ 158 934€ 170 933€ 136 632€ 133 723€ 113 379€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
652 637 € 619 232 € 598 758 € 546 578 € 564 645 € 564 037 € 568 335 € 653 703 € 453 725 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
229 203€ 195 699€ 180 352€ 264 335€ 312 383€ 302 298€ 290 799€ 375 478€ 140 197€
11
C.
Služby
162 145€ 174 244€ 154 431€ 96 978€ 65 663€ 69 537€ 80 650€ 83 720€ 77 039€
12
D.
Osobné náklady
118 176€ 139 436€ 134 353€ 96 443€ 101 664€ 106 211€ 107 895€ 137 668€ 154 734€
13
E.
Dane a poplatky
12 840€ 8 112€ 7 920€ 5 118€ 5 224€ 7 253€ 12 848€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
115 864€ 97 884€ 119 840€ 77 705€ 75 830€ 76 921€ 76 921€ 53 047€ 66 585€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 671€ 1 306€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
14 409€ 3 857€ 1 862€ 5 999€ 3 881€ 1 817€ 8 399€ 3 790€ 1 016€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-70 524 € 23 730 € 18 118 € 23 547 € 22 953 € 32 849 € 6 709 € 24 463 € 67 826 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
73 509 € 119 905 € 132 501 € -3 002 € 50 618 € 54 118 € 66 963 € 85 245 € 190 936 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
26 138 € 20 511 € 16 139 € 21 955 € 21 562 € 26 805 € 25 523 € 24 832 € 23 323 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
7 861€ 3 936€ 3 746€ 5 602€ 5 930€ 12 532€ 7 296€ 4 342€ 8 588€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
18 277€ 16 575€ 12 393€ 16 353€ 15 632€ 14 273€ 18 227€ 20 490€ 14 735€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-26 138 € -20 511 € -16 139 € -21 955 € -21 562 € -26 805 € -25 523 € -24 832 € -23 323 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-96 662 € 3 219 € 1 979 € 1 592 € 1 391 € 6 044 € -18 814 € -369 € 44 503 €
36
P.
Daň z príjmov
837€ 658€ 773€ 717€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-96 662 € 2 382 € 1 321 € 819 € 674 € 3 164 € -21 694 € -3 249 € 41 623 €