Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
165 732€ 141 796€ 152 780€ 133 875€ 143 577€ 134 393€ 137 081€ 141 800€ 154 976€ 166 733€ 178 936€ 165 129€ 152 837€ 145 353€ 174 463€
02
501
Spotreba materiálu
102 045€ 94 757€ 106 212€ 87 810€ 97 511€ 83 580€ 81 422€ 84 266€ 93 205€ 102 664€ 113 672€ 106 712€ 95 827€ 100 687€ 133 404€
03
502
Spotreba energie
63 687€ 47 039€ 46 568€ 46 065€ 46 066€ 50 813€ 55 658€ 57 534€ 61 771€ 64 068€ 65 264€ 58 417€ 57 010€ 44 667€ 41 059€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
87 527€ 72 727€ 96 479€ 54 322€ 86 221€ 50 347€ 108 868€ 105 288€ 47 321€ 35 682€ 38 095€ 43 408€ 34 034€ 50 236€ 45 912€
07
511
Opravy a udržiavanie
34 394€ 20 450€ 51 549€ 17 802€ 52 753€ 18 109€ 78 243€ 81 813€ 27 417€ 16 982€ 14 931€ 20 083€ 12 856€ 12 533€ 22 462€
08
512
Cestovné
29€ 213€ 239€ 273€ 259€ 277€ 293€ 222€ 786€ 369€ 1 186€ 1 666€ 1 548€ 96€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
53 104€ 52 277€ 44 717€ 36 282€ 33 195€ 31 979€ 30 348€ 23 182€ 19 683€ 17 915€ 22 795€ 22 138€ 19 511€ 36 155€ 23 354€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
670 022€ 637 812€ 636 694€ 555 625€ 525 737€ 484 474€ 447 402€ 385 814€ 361 170€ 346 931€ 344 686€ 359 298€ 336 709€ 351 739€ 302 877€
12
521
Mzdové náklady
471 101€ 450 969€ 457 890€ 409 229€ 386 129€ 354 974€ 328 260€ 283 560€ 264 749€ 254 043€ 246 918€ 263 076€ 246 807€ 258 661€ 222 428€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
166 357€ 158 207€ 158 065€ 140 526€ 132 934€ 123 473€ 113 954€ 98 648€ 92 132€ 88 534€ 86 445€ 92 398€ 85 707€ 89 490€ 77 473€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
32 564€ 28 636€ 20 739€ 5 870€ 6 674€ 6 027€ 5 188€ 3 606€ 4 289€ 4 354€ 11 323€ 3 379€ 3 798€ 3 443€ 2 510€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 445€ 398€ 144€ 466€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
2 440€ 2 457€ 2 866€ 2 503€ 2 522€ 2 522€ 2 522€ 2 533€ 2 483€ 2 549€ 2 400€ 1 719€ 1 102€ 1 038€ 928€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
1 159€ 1 159€ 1 159€ 1 159€ 1 159€ 1 159€ 1 159€ 1 159€ 1 159€ 1 205€ 1 038€ 1 719€ 1 102€ 1 038€ 928€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 281€ 1 298€ 1 707€ 1 344€ 1 363€ 1 363€ 1 363€ 1 374€ 1 325€ 1 344€ 1 361€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 907€ 1 398€ 1 154€ 1 698€ 1 516€ 941€ 776€ 829€ 831€ 890€ 37€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
1 907€ 1 398€ 1 154€ 1 498€ 1 516€ 941€ 776€ 829€ 831€ 890€ 37€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
27 995€ 22 551€ 29 055€ 24 396€ 48 481€ 29 795€ 22 454€ 19 027€ 14 833€ 26 639€ 33 005€ 39 715€ 48 626€ 48 888€ 40 613€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27 995€ 22 551€ 22 141€ 19 554€ 37 318€ 29 795€ 22 454€ 19 027€ 14 833€ 14 374€ 19 388€ 26 817€ 35 445€ 34 735€ 22 522€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
6 914€ 4 841€ 11 164€ 12 265€ 13 618€ 12 898€ 13 180€ 14 153€ 18 091€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 2 797€ 9 880€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 964€ 1 904€ 1 470€ 12 265€ 13 618€ 12 898€ 13 180€ 11 356€ 8 211€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 950€ 2 937€ 9 694€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
46€ 6€ 10€ 11€ 7€ 8€ 6€ 7€ 270€ 376€ 487€ 215€ 196€ 221€ 205€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 2€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
46€ 6€ 10€ 11€ 7€ 8€ 6€ 7€ 270€ 376€ 487€ 215€ 196€ 220€ 205€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
130 230€ 113 312€ 122 318€ 121 863€ 112 352€ 126 115€ 124 220€ 121 301€ 116 015€ 122 742€ 133 479€ 134 163€ 128 741€ 113 054€ 110 991€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
113 370€ 104 923€ 114 598€ 116 313€ 115 341€ 122 706€ 119 903€ 116 774€ 111 168€ 117 588€ 126 197€ 133 271€ 122 859€ 111 502€ 110 783€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
16 859€ 8 390€ 7 719€ 5 549€ -2 990€ 3 408€ 4 317€ 4 527€ 4 847€ 5 154€ 7 282€ 892€ 5 881€ 1 553€ 208€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 085 898€ 992 059€ 1 041 355€ 894 292€ 920 413€ 828 594€ 843 328€ 776 599€ 697 899€ 702 543€ 731 125€ 743 646€ 702 243€ 710 529€ 675 989€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
121 826€ 105 895€ 116 858€ 121 414€ 117 881€ 119 989€ 119 027€ 117 947€ 115 947€ 122 155€ 127 150€ 137 345€ 125 507€ 112 482€ 109 591€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
121 826€ 105 895€ 116 858€ 121 414€ 117 881€ 119 989€ 119 027€ 117 947€ 115 947€ 122 155€ 127 150€ 137 345€ 125 507€ 112 482€ 109 591€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
8 404€ 7 417€ 5 455€ 2 535€ 4 165€ 6 126€ 5 194€ 3 355€ 67€ 586€ 2 283€ 820€ 3 217€ 0€ 1 198€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
8 404€ 7 417€ 5 455€ 2 535€ 4 165€ 6 126€ 5 194€ 3 355€ 67€ 586€ 2 283€ 820€ 3 217€ 0€ 1 198€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 964€ 5 859€ 2 321€ 12 265€ 13 618€ 15 262€ 8 879€ 11 356€ 8 211€ 8 755€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 964€ 5 859€ 2 321€ 12 265€ 13 618€ 15 262€ 8 879€ 11 356€ 8 211€ 8 755€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 8 755€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 964€ 1 904€ 1 470€ 12 265€ 13 618€ 15 262€ 8 879€ 11 356€ 8 211€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 955€ 851€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1€ 2€ 10€ 43€ 20€ 633€ 247€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
1€ 2€ 10€ 43€ 20€ 295€ 247€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 337€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
952 575€ 875 063€ 922 317€ 763 057€ 795 388€ 700 698€ 717 661€ 650 707€ 579 552€ 566 846€ 579 631€ 598 840€ 599 901€ 565 651€ 556 594€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
891 437€ 797 578€ 861 350€ 743 503€ 758 071€ 666 279€ 695 207€ 631 681€ 564 551€ 550 487€ 559 784€ 567 242€ 563 871€ 529 794€ 533 300€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
27 504€ 22 060€ 21 650€ 19 063€ 36 090€ 28 567€ 21 226€ 18 720€ 14 833€ 14 374€ 19 388€ 26 817€ 35 445€ 34 735€ 22 522€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
33 043€ 54 934€ 38 826€ 4 624€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
491€ 491€ 491€ 491€ 1 228€ 1 228€ 1 228€ 307€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
100€ 168€ 1 985€ 459€ 4 781€ 585€ 1 122€ 772€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 082 804€ 991 340€ 1 050 489€ 889 328€ 917 433€ 826 813€ 841 881€ 772 009€ 707 833€ 703 206€ 724 335€ 745 927€ 740 002€ 686 977€ 676 386€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-3 093€ -719€ 9 134€ -4 964€ -2 979€ -1 781€ -1 447€ -4 591€ 9 933€ 664€ -6 790€ 2 281€ 37 758€ -23 552€ 397€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 1€ 8€ 4€ 60€ 46€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-3 093€ -719€ 9 134€ -4 964€ -2 979€ -1 781€ -1 447€ -4 591€ 9 933€ 663€ -6 790€ 2 273€ 37 755€ -23 612€ 351€