Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„FÉNIX”, Zariadenie sociálnych služieb Levice

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
374 075€ 331 742€ 345 661€ 310 076€ 309 881€ 311 968€ 349 330€ 299 644€ 263 121€ 273 809€ 289 644€ 271 803€ 260 355€
02
501
Spotreba materiálu
251 132€ 210 425€ 238 485€ 181 149€ 186 455€ 188 241€ 226 294€ 160 297€ 137 677€ 139 372€ 154 160€ 128 986€ 122 821€
03
502
Spotreba energie
122 943€ 121 317€ 107 176€ 128 928€ 123 426€ 123 726€ 123 036€ 139 348€ 125 444€ 134 437€ 135 484€ 142 817€ 137 534€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
52 517€ 208 652€ 89 174€ 132 830€ 93 791€ 82 129€ 142 111€ 96 093€ 29 836€ 33 675€ 23 833€ 25 533€ 28 394€
07
511
Opravy a udržiavanie
27 324€ 183 508€ 73 293€ 113 542€ 76 467€ 67 519€ 131 948€ 82 922€ 16 565€ 19 393€ 10 584€ 14 673€ 17 420€
08
512
Cestovné
36€ 116€ 108€ 174€ 367€ 408€ 95€ 170€ 349€ 18€ 4€ 13€ 39€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
25 157€ 25 028€ 15 773€ 19 114€ 16 958€ 14 201€ 10 068€ 13 001€ 12 922€ 14 265€ 13 245€ 10 847€ 10 935€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 644 854€ 1 413 098€ 1 200 945€ 1 102 655€ 962 391€ 759 044€ 674 988€ 587 152€ 560 336€ 541 530€ 509 583€ 476 468€ 429 391€
12
521
Mzdové náklady
1 173 097€ 1 027 502€ 878 010€ 804 778€ 701 278€ 552 667€ 490 415€ 429 423€ 409 521€ 392 753€ 372 854€ 347 047€ 313 450€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
406 190€ 356 000€ 303 052€ 279 613€ 244 960€ 193 888€ 171 810€ 151 061€ 143 359€ 137 995€ 129 558€ 120 715€ 109 606€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
65 567€ 29 596€ 19 883€ 18 263€ 15 184€ 10 149€ 11 163€ 6 209€ 6 682€ 10 782€ 7 170€ 8 181€ 5 342€
16
528
Ostatné sociálne náklady
970€ 2 341€ 1 601€ 459€ 774€ 0€ 0€ 525€ 993€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
10 939€ 9 433€ 9 433€ 7 398€ 6 680€ 6 821€ 5 286€ 4 691€ 4 609€ 4 186€ 4 174€ 3 744€ 5 792€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
1 478€ 1 190€ 1 190€ 1 190€ 1 190€ 1 334€ 1 334€ 1 318€ 1 263€ 1 124€ 1 113€ 938€ 1 346€
20
538
Ostatné dane a poplatky
9 461€ 8 244€ 8 243€ 6 209€ 5 490€ 5 488€ 3 952€ 3 372€ 3 346€ 3 063€ 3 061€ 2 806€ 4 446€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
2 791€ 287€ 78€ 72€ 76€ 88€ 1 478€ 1 075€ 65€ 82€ 441€ 1 547€ 699€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
6€ 0€ 4€ 36€ 0€ 47€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
6€ 54€ 0€ 0€ 1€ 0€ 24€
26
546
Odpis pohľadávky
2 791€ 228€ 1 387€ 859€ 0€ 0€ 337€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
54€ 72€ 72€ 76€ 88€ 91€ 162€ 65€ 78€ 66€ 1 547€ 629€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
34 875€ 32 546€ 26 022€ 23 994€ 44 989€ 34 118€ 24 150€ 50 833€ 57 191€ 51 410€ 47 514€ 46 800€ 35 613€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27 508€ 26 003€ 24 070€ 23 258€ 22 442€ 24 760€ 19 564€ 20 260€ 21 364€ 20 564€ 18 752€ 11 930€ 11 300€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
7 367€ 6 543€ 1 951€ 736€ 22 547€ 9 358€ 4 586€ 30 573€ 35 826€ 30 846€ 28 762€ 34 870€ 24 313€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
7 367€ 5 642€ 954€ 625€ 22 436€ 9 358€ 4 586€ 30 282€ 35 573€ 30 846€ 28 762€ 34 870€ 24 020€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
900€ 997€ 111€ 111€ 291€ 253€ 0€ 0€ 0€ 293€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
3 637€ 3 173€ 2 987€ 2 711€ 2 688€ 3 640€ 4 015€ 3 991€ 3 994€ 4 153€ 4 548€ 4 018€ 4 471€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 637€ 3 173€ 2 987€ 2 711€ 2 688€ 3 640€ 4 015€ 3 991€ 3 994€ 4 153€ 4 548€ 4 017€ 4 471€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
616 469€ 604 849€ 575 384€ 544 144€ 544 733€ 513 569€ 488 799€ 477 011€ 445 739€ 417 772€ 376 311€ 331 339€ 300 539€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
603 775€ 601 622€ 571 541€ 542 518€ 541 713€ 512 411€ 488 845€ 477 105€ 442 975€ 414 670€ 375 612€ 322 986€ 299 635€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
12 694€ 3 227€ 3 843€ 1 626€ 3 019€ 1 158€ -46€ -93€ 2 764€ 3 101€ 699€ 8 353€ 904€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 740 156€ 2 603 781€ 2 249 682€ 2 123 881€ 1 965 229€ 1 711 377€ 1 690 156€ 1 520 491€ 1 364 891€ 1 326 617€ 1 256 047€ 1 161 252€ 1 065 255€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
615 826€ 599 153€ 572 745€ 530 597€ 530 829€ 507 861€ 488 750€ 476 979€ 436 111€ 412 188€ 375 034€ 319 476€ 299 688€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
615 826€ 599 153€ 572 745€ 530 597€ 530 829€ 507 861€ 488 750€ 476 979€ 436 111€ 412 188€ 375 034€ 319 476€ 299 688€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 295€ 5 767€ 3 408€ 13 344€ 13 780€ 5 564€ 1 132€ 986€ 9 662€ 2 996€ 28 166€ 4 197€ 6 404€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
23€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
54€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 295€ 5 767€ 3 408€ 13 344€ 13 756€ 5 564€ 1 132€ 931€ 9 662€ 2 996€ 28 166€ 4 197€ 6 404€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
7 534€ 1 182€ 625€ 22 436€ 9 358€ 4 586€ 30 684€ 35 715€ 30 846€ 28 762€ 35 208€ 24 020€ 35 634€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
7 534€ 1 182€ 625€ 22 436€ 9 358€ 4 586€ 30 684€ 35 715€ 30 846€ 28 762€ 35 208€ 24 020€ 35 634€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 642€ 954€ 625€ 22 436€ 9 358€ 4 586€ 30 282€ 35 573€ 30 846€ 28 762€ 34 870€ 24 020€ 35 634€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 892€ 228€ 402€ 142€ 0€ 0€ 337€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
11€ 14€ 10€ 11€ 11€ 8€ 18€ 19€ 23€ 24€ 29€ 59€ 74€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
11€ 14€ 10€ 11€ 11€ 8€ 18€ 19€ 23€ 24€ 29€ 59€ 74€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 112 122€ 1 996 696€ 1 666 626€ 1 552 579€ 1 410 909€ 1 181 499€ 1 157 982€ 1 043 701€ 900 274€ 876 421€ 810 592€ 815 185€ 762 583€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 970 522€ 1 963 409€ 1 636 272€ 1 526 495€ 1 386 383€ 1 155 414€ 1 134 768€ 1 016 412€ 878 124€ 855 318€ 790 986€ 802 625€ 751 282€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
27 367€ 26 003€ 24 070€ 23 258€ 22 442€ 24 760€ 19 564€ 20 260€ 21 364€ 20 564€ 18 565€ 10 769€ 9 310€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
102 113€ 959€ 0€ 0€ 0€ 589€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 783€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
11 980€ 7 284€ 6 284€ 2 826€ 2 084€ 1 325€ 2 692€ 7 029€ 785€ 539€ 854€ 41€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
141€ 0€ 0€ 187€ 378€ 1 990€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 736 789€ 2 602 813€ 2 243 414€ 2 118 966€ 1 964 886€ 1 699 519€ 1 678 567€ 1 557 399€ 1 376 916€ 1 320 391€ 1 249 029€ 1 162 937€ 1 104 383€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-3 367€ -969€ -6 268€ -4 915€ -343€ -11 858€ -11 590€ 36 908€ 12 025€ -6 227€ -7 018€ 1 685€ 39 127€
136
591
Splatná daň z príjmov
2€ 3€ 2€ 2€ 2€ 1€ 3€ 3€ 4€ 5€ 5€ 11€ 165€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-3 370€ -971€ -6 270€ -4 917€ -344€ -11 860€ -11 593€ 36 905€ 12 021€ -6 231€ -7 023€ 1 674€ 38 963€