Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Asseco Solutions, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Asseco Solutions, a.s.

 • Názov Asseco Solutions, a.s.
 • IČO 00602311
 • DIČ 2020447990
 • IČ DPH SK2020447990 podľa §4
 • Sídlo Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
 • Dátum vzniku 12. decembra 1990, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 81/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 33 422 € / splatené 33 422 €
  Podľa účtovnej závierky: 33 426 €
 • Historický názov Asseco Solutions, a. s.
  (platné do 14. júla 2009 )
  DATALOCK a.s.
  (platné do 1. júla 2009 )
 • Historické sídlo Plynárenská 7/ C , 821 09 Bratislava
  (platné do 11. januára 2019)
  Bárdošova 2, 831 01 Bratislava
  (platné do 24. septembra 2013)
  Teslova 26, 821 02 Bratislava
  (platné do 23. februára 2005)
  Priemyselná 2, 811 01 Bratislava
  (platné do 2. decembra 1994)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Stanislav Žák Člen predstavenstva Fándlyho 24, 900 31 Stupava 1. októbra 2018
Ing. Edita Angyalová Predseda predstavenstva Trenčianska 834/62, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov 1. januára 2020
 • Konanie menom spoločnosti [od 27. marca 2007] V mene spoločnosti navonok konajú a za Spoločnosť sú oprávnení podpisovať a zaväzovať ju vo všetkých veciach všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje každý člen samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu pripojí podpisujúci svoj podpis.
Prokúra
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Ladislav Jelinek Prokúra Hronská 11, 976 13 Slovenská Ľupča 1. januára 2018
 • Prokúra koná [od 1. júna 2020] Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s predsedom predstavenstva alebo členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku pripojí podpisujúci svoj podpis spolu s dodatkom označujúcim prokúru.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
RNDr. Jozef Klein Dozorná rada Trstínska 51, 841 06 Bratislava 22. marca 2007
Mgr. Miroslav Kolenička Dozorná rada Bzovícka 12, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka 16. januára 2020
Marcelina Dorota Hawryluk Dozorná rada Domaniewska 35A/31, 02-672 Warszawa, Poľská republika 1. júna 2020
Rafal Marek Kozlowski Dozorná rada Rakowiecka str. 47/30, 02-528 Warszawa, Poľská republika 1. júna 2020
Akcionár
Osoba Funkcia Adresa Obdobie
Asseco Enterprise Solutions, a.s. [50635018] Akcionár Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zlúčenia
Názov Adresa Detegované
DATALOCK NMV, s.r.o. [36302368] Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 31.12.2007
DATALOCK ŽILINA, s.r.o. [31629270] ul. M. Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina 9.6.2020
LCS Slovensko, s. r. o. [35835176] Stromová 13, 831 01 Bratislava 1.8.2009
DATALOCK TATRY, s.r.o. [31709940] Pod Lesom 22, 060 01 Kežmarok 13.1.2010
Data spol. s r.o. [31347193] Bárdošova 2, 831 01 Bratislava 12.6.2012
Predmety podnikania
Názov Vznik
poradenské služby v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát 5.2.1993
poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi 5.2.1993
obchodná činnosť - sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru 2.12.1994
činnosť účtovných poradcov 2.12.1994
vedenie účtovníctva 2.12.1994
činnosť ekonomických a organizačných poradcov 2.12.1994
automatizované spracovanie dát 2.12.1994
prenájom a leasing výpočtovej techniky 2.3.2000
leasing a prenájom hotových programov /software/ na základe zmluvy s autorom 2.3.2000
organizovanie kurzov, školení a seminárov 18.4.2009
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 1.12.2011
počítačové služby 1.12.2011
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 1.12.2011
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 1.12.2011
reklamné a marketingové služby 27.6.2012
montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení 24.9.2013
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená podľa § 25 Zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.12.1990.
2. Dodatok č. 1 zo dňa 24.8.1992 k stanovám akciovej spoločnosti, ktorým boli prispôsobené stanovy úprava podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
3. Notárska zápisnica N 75/94, Nz 71/94 zo dňa 22.7.1994.
4. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 3.11.1999 pod č. N 259/99, Nz 253/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
5. Notárska zápisnica N 94/2005, Nz 7196/2005, NCRls 7123/2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
6. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2006 spísané vo forme notárskej zápisnice N 137/2006, Nz 56923/2006 - zmena stanov.
7. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 24/2007, Nz 11203/2007 dňa 22.03.2007 - odvolanie a menovanie členov predstavenstva a dozornej rady, schválenie nového úplného znenia stanov.
8. Rozhodnutie valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 60/2007, Nz 40612/2007 zo dňa 11.10.2007 o schválení návrhu na zlúčenie so spoločnosťou DATALOCK NMV, s.r.o., so sídlom Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 302 368, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka č. 10912/R, ktorá bola zrušená bez likvidácie.
Spoločnosť DATALOCK a.s., so sídlom Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO: 00 602 311, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 81/B sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 65/2007, Nz 45127/2007 zo dňa 07.11.2007 stáva s účinnosťou k 31.12.2007 právnym nástupcom spoločnosti DATALOCK NMV, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
9. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.12.2007.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.3.2008.
11. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 09.09.2008.
12. Notárska zápisnica č. N 58/2008, Nz 62477/2008, NCRls 62009/2008 zo dňa 18.12.2008.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.05.2009 o zlúčení so spoločnosťou DATALOCK ŽILINA, s.r.o. so sídlom ul. M.Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO 31 629 270, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 2642/L, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Zmluva o zlúčení bola spísaná vo forme notárskej zápisnice N 20/2009, Nz 15234/2009, NCRls 15415/2009 notárkou Mgr. Viktóriou Kubovskou dňa 12.05.2009.
Spoločnosť DATALOCK a.s. je s účinnosťou od 30.06.2009 právnym nástupcom spoločnosti DATALOCK ŽILINA, s.r.o. so sídlom ul. M.Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO 31 629 270, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 2642/L a preberá všetky jej práva a záväzky.
14. Notárska zápisnica N 24/2009, Nz 18304/2009, NCRls 18513/2009 zo dňa 2.6.2009. Zmena obchodného mena z DATALOCK a.s. na Asseco Solutions, a. s.
15. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 01.07.2009 o zlúčení so spoločnosťou LCS Slovensko, s. r. o., so sídlom Stromová 13, 831 01 Bratislava, IČO : 35 835 176, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 26439/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie.
Obchodná spoločnosť Asseco Solutions, a. s., so sídlom Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO : 00 602 311, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 81/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 34/2009, Nz 23312/2009 09.07.2009 stáva právnym nástupcom spoločnosti LCS Slovensko, s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
16. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 27.7.2009.
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.02.2010.
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.09.2010.
19. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 05.09.2011 a Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.09.2011.
20. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 82/2011, Nz 41616/2011 zo dňa 31.10.2011. ozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.11.2011.
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.06.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 465/2012, Nz 20993/2012, NCRls 21436/2012 o zlúčení spoločnosti Asseco Solutions, a.s. (nástupnícka spoločnosť) so spoločnosťou Data spol. s r.o., so sídlom Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO : 31 347 193 (zanikajúca spoločnosť).
Zmluva o zlúčení zo dňa 12.06.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 160/2012, Nz 21018/2012, NCRls 21480/2012.
22. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 518/2012, Nz 23144/2012 zo dňa 27.06.2012. Rozšírenie premetu podnikania.
23. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.02.2013.
24. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.06.2013, zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 18.06.2013 a dňa 28.06.2013.
25. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 25.07.2013.
26. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.09.2013.
27. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 04.11.2013.
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 11.11.2013.
28. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.02.2014.
29. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 19.03.2014.
30. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 17.09.2014.
31. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 02.12.2014.
32. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.12.2014.
33. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 15.06.2015.
34. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 09.11.2016
35. Čestné vyhlásenie zo dňa 24.05.2017.
História zmien a podania