Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Asseco Solutions, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 700 480 € 4 012 534 € 3 776 587 € 3 264 794 € 3 356 031 € 4 119 531 € 4 053 013 € 4 120 318 € 4 067 493 € 4 528 569 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
388 223 € 430 862 € 447 415 € 490 249 € 512 953 € 575 349 € 874 662 € 977 374 € 965 913 € 926 651 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
12 195 € 11 812 € 21 129 € 42 741 € 126 777 € 201 351 € 319 533 € 441 763 € 465 598 € 523 063 €
005
A.I.2
Software
12 195€ 11 812€ 21 129€ 42 741€ 126 777€ 201 351€ 317 331€ 444 562€ 473 398€ 336 064€
007
A.I.4
Goodwill
2 202€ -2 799€ -7 800€ -12 801€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
199 800€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
349 444 € 391 766 € 399 002 € 420 224 € 363 892 € 351 714 € 471 821 € 436 837 € 435 436 € 354 706 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
2 232€ 26 330€ 39 873€ 50 872€ 22 140€ 24 222€ 42 149€ 41 127€ 7 147€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
347 212€ 391 766€ 372 672€ 380 351€ 313 020€ 329 574€ 447 599€ 380 559€ 394 309€ 343 844€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
14 129€ 3 715€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
26 584 € 27 284 € 27 284 € 27 284 € 22 284 € 22 284 € 83 308 € 98 774 € 64 879 € 48 882 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
26 584€ 27 284€ 27 284€ 27 284€ 22 284€ 34 459€ 60 564€ 44 567€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
22 284€ 83 308€ 64 315€ 4 315€ 4 315€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 218 027 € 3 483 016 € 3 133 907 € 2 578 821 € 2 667 072 € 3 406 014 € 3 082 132 € 2 901 181 € 2 941 278 € 3 400 025 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
85 435 € 28 167 € 44 964 € 35 641 € 26 535 € 23 676 € 24 854 € 53 405 € 130 259 € 182 342 €
032
B.I.1
Materiál
49 927€ 24 890€ 19 876€ 24 706€ 14 359€ 11 286€ 7 782€ 7 320€ 1 262€ 3 844€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
036
B.I.5
Tovar
35 508€ 3 277€ 25 088€ 10 935€ 12 176€ 12 390€ 17 072€ 46 085€ 128 997€ 28 556€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
233 729 € 166 032 € 157 861 € 77 385 € 146 845 € 101 251 € 83 940 € 24 204 € 26 347 € 30 482 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 459€ 7 175€ 9 036€ 4 099€ 4 549€ 10 373€ 48 703€ 9 821€ 7 801€ 10 759€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
044
B.II.6
Iné pohľadávky
1 333€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
230 270€ 158 857€ 148 825€ 73 286€ 142 296€ 90 878€ 35 237€ 13 050€ 18 546€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 473 655 € 1 340 858 € 1 194 637 € 1 509 940 € 827 830 € 1 091 315 € 2 403 738 € 1 830 827 € 1 686 182 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 465 581€ 1 277 943€ 1 173 606€ 1 353 423€ 820 350€ 1 022 900€ 1 966 923€ 1 347 490€ 1 207 021€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
353 130€ 475 793€ 369 023€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
58 317€ 143 820€ 75 496€ 99 277€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
8 074€ 4 598€ 21 031€ 12 697€ 7 480€ 68 415€ 8 189€ 7 544€ 10 861€ 6 868€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 425 208 € 1 947 959 € 1 736 445 € 955 855 € 1 665 862 € 2 189 772 € 569 600 € 992 745 € 1 098 490 € 2 059 781 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 825€ 2 185€ 3 395€ 5 191€ 4 068€ 3 590€ 5 564€ 7 434€ 11 912€ 11 498€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 421 383€ 1 945 774€ 1 733 050€ 950 664€ 1 661 794€ 2 186 182€ 564 036€ 985 311€ 1 086 578€ 2 048 283€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
94 230 € 98 656 € 195 265 € 195 724 € 176 006 € 138 168 € 96 219 € 241 763 € 160 302 € 201 893 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
90 541€ 79 461€ 194 070€ 194 239€ 174 811€ 136 575€ 94 626€ 241 763€ 152 991€ 75 068€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 689€ 19 195€ 1 195€ 1 485€ 1 195€ 1 593€ 1 593€ 7 311€ 126 825€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 700 480 € 4 012 534 € 3 776 587 € 3 264 794 € 3 356 031 € 4 119 531 € 4 053 013 € 4 120 318 € 4 067 493 € 4 528 569 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 510 055 € 1 310 308 € 1 242 610 € 1 006 892 € 1 045 432 € 1 819 262 € 1 267 039 € 1 606 590 € 1 297 865 € 1 563 370 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 426 € 33 426 € 33 426 € 33 426 € 33 426 € 33 426 € 33 426 € 33 426 € 33 426 € 33 426 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 426€ 33 426€ 33 426€ 33 426€ 33 426€ 33 426€ 33 426€ 33 426€ 33 426€ 33 426€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
130 840 € 130 840 € 130 840 € 130 840 € 130 840 € 130 840 € 130 837 € 130 837 € 130 837 € 130 837 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 692€ 6 692€ 6 692€ 6 692€ 6 692€ 6 692€ 6 692€ 6 692€ 6 692€ 6 692€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
124 148€ 124 148€ 124 148€ 124 148€ 124 148€ 124 148€ 124 145€ 124 145€ 124 145€ 124 145€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
181 166 € 181 166 € 181 166 € 181 166 € 1 090 327 € 1 090 327 € 1 003 602 € 876 035 € 783 728 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
181 166€ 181 166€ 181 166€ 181 166€ 1 090 327€ 1 090 327€ 1 003 602€ 876 035€ 783 728€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 164 623 € 964 876 € 897 178 € 661 460 € 881 166 € 564 669 € 12 449 € 438 725 € 257 567 € 615 379 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 170 539 € 1 761 959 € 1 714 136 € 1 472 594 € 1 666 826 € 1 633 210 € 2 024 398 € 1 786 716 € 2 063 063 € 2 042 570 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 070 437 € 806 035 € 731 490 € 405 184 € 620 788 € 567 088 € 266 494 € 210 740 € 240 291 € 184 285 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
191 137€ 165 154€ 164 271€ 141 508€ 110 827€ 276 588€ 191 494€ 210 740€ 220 291€ 184 285€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
120 795€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
758 505€ 640 881€ 567 219€ 263 676€ 509 961€ 290 500€ 75 000€ 20 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
71 305 € 67 768 € 68 358 € 65 648 € 60 614 € 59 258 € 84 745 € 73 419 € 115 364 € 119 840 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
71 305€ 67 768€ 68 358€ 65 648€ 59 596€ 51 309€ 42 427€ 44 675€ 43 710€ 38 791€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 018€ 7 949€ 42 318€ 28 744€ 71 654€ 81 049€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 028 797 € 888 156 € 914 288 € 1 001 762 € 985 424 € 1 006 864 € 1 673 159 € 1 502 557 € 1 707 408 € 1 738 445 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
252 826€ 331 938€ 213 484€ 375 335€ 335 050€ 207 080€ 748 851€ 757 133€ 715 673€ 800 860€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 226€ 4 084€ 2 037€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
352 000€ 348 072€ 268 905€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
284 650€ 241 988€ 247 535€ 304 139€ 217 134€ 222 665€ 207 184€ 198 192€ 208 747€ 176 861€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
191 496€ 170 429€ 169 302€ 166 363€ 147 486€ 140 344€ 139 006€ 120 268€ 122 861€ 99 180€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
297 569€ 142 875€ 283 038€ 152 479€ 278 010€ 396 106€ 164 031€ 359 170€ 248 616€ 345 388€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 256€ 926€ 929€ 3 446€ 7 744€ 40 669€ 60 861€ 63 710€ 61 402€ 47 251€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 019 886 € 940 267 € 819 841 € 785 308 € 643 773 € 667 059 € 761 576 € 727 012 € 706 565 € 922 629 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
47 112€ 64 507€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
972 774€ 875 760€ 819 841€ 785 308€ 643 773€ 667 059€ 761 576€ 727 012€ 706 565€ 922 629€