Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Asseco Solutions, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
863 044€ 390 936€ 278 153€ 333 740€ 345 123€ 164 782€ 295 472€ 551 606€ 1 039 553€ 297 397€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
670 988€ 348 369€ 225 126€ 298 792€ 311 648€ 136 380€ 244 595€ 473 322€ 865 943€ 216 443€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
192 056 € 42 567 € 53 027 € 34 948 € 33 475 € 28 402 € 50 877 € 78 284 € 173 610 € 80 954 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
11 737 023 € 10 355 444 € 10 381 396 € 10 260 099 € 9 474 910 € 9 331 844 € 9 788 654 € 9 185 600 € 8 299 507 € 9 065 317 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
11 737 023€ 10 355 444€ 10 381 396€ 10 260 099€ 9 474 910€ 9 331 844€ 9 788 654€ 9 083 600€ 8 299 507€ 8 656 913€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
28 604€
07
II.3
Aktivácia
102 000€ 379 800€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 659 094 € 3 180 767 € 3 275 154 € 3 421 613 € 3 097 528 € 3 742 730 € 4 301 829 € 4 018 829 € 3 562 493 € 4 052 591 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
155 517€ 107 379€ 98 800€ 118 045€ 103 830€ 107 235€ 168 593€ 176 185€ 188 218€ 261 443€
10
B.2
Služby
3 502 357€ 3 072 538€ 3 176 157€ 3 301 078€ 2 991 138€ 3 635 998€ 4 133 236€ 3 842 644€ 3 374 275€ 3 791 148€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
8 269 985 € 7 217 244 € 7 159 269 € 6 873 434 € 6 410 857 € 5 617 516 € 5 537 702 € 5 245 055 € 4 910 624 € 5 093 680 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
6 433 753 € 5 773 807 € 5 778 848 € 5 652 730 € 4 974 247 € 4 686 282 € 4 997 875 € 4 365 619 € 4 149 346 € 3 955 743 €
13
C.1
Mzdové náklady
4 611 661€ 4 215 627€ 4 197 868€ 4 149 004€ 3 623 150€ 3 423 528€ 3 643 193€ 3 207 259€ 3 027 404€ 2 884 452€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
8 514€ 6 520€ 6 120€ 6 120€ 6 320€ 7 790€ 16 320€ 21 720€ 24 250€ 24 480€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 602 595€ 1 452 906€ 1 472 799€ 1 388 502€ 1 249 600€ 1 165 692€ 1 239 505€ 1 044 264€ 999 732€ 921 116€
16
C.4
Sociálne náklady
210 983€ 98 754€ 102 061€ 109 104€ 95 177€ 89 272€ 98 857€ 92 376€ 97 960€ 125 695€
17
D
Dane a poplatky
12 233€ 10 367€ 7 512€ 6 719€ 10 675€ 12 961€ 14 273€ 15 509€ 13 217€ 10 759€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
198 827€ 241 985€ 229 392€ 285 397€ 290 400€ 329 872€ 366 746€ 338 648€ 300 839€ 291 085€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
30 730€ 54 701€ 25 091€ 16 418€ 23 369€ 2 230€ 46 293€ 22 883€ 72€ 8 720€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 684€ 1 937€ 1 521€ 1 684€ 4 208€ 1 589€ 43 153€ 12 161€ 3 163€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
107 934€ 3 173€ -48 174€ -15 394€ -17 992€ 60 040€ 70 525€ 12 465€ 51 443€ 70 983€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 753€ 24 751€ 13 252€ 10 632€ 24 170€ 16 981€ 12 172€ 17 563€ 25 346€ 34 472€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
30 621€ 32 688€ 81 914€ 35 777€ 22 737€ 26 362€ 23 815€ 14 662€ 24 052€ 47 090€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 517 416 € 1 232 739 € 1 146 599 € 933 571 € 1 174 121 € 519 621 € 79 780 € 526 437 € 397 145 € 758 049 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
60 715€ 5 000€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
64 315€ 22 284€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
25 000 € 41 624 € 49 429 € 240 496 € 30 000 € 73 879 € 38 850 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
25 000€ 41 624€ 240 496€ 30 000€ 73 879€ 38 850€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
49 429€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
700€ -3 291€ -6 817€ 1 105€ 9 003€
38
X.
Výnosové úroky
2 467€ 2 099€ 1 407€ 1 083€ 3 079€ 4 853€ 2 553€ 5 655€ 3 220€ 2 308€
39
N
Nákladové úroky
19€ 265€ 2 751€ 7 281€ 12 710€ 12 959€ 13 134€ 9 382€
40
XI.
Kurzové zisky
30€ 39€ 16€ 50€ 52€ 12€ 1 085€ 2 886€ 139€ 2 069€
41
O
Kurzové straty
508€ 399€ 658€ 400€ 709€ 693€ 2 368€ 6 022€ 891€ 2 580€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 000€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
39 999€ 40 731€ 53 426€ 48 986€ 45 623€ 48 758€ 50 971€ 39 475€ 37 022€ 32 109€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-38 710 € -38 992 € -27 680 € -4 894 € 3 477 € 188 320 € -42 878 € 22 859 € -56 691 € -844 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 478 706 € 1 193 747 € 1 118 919 € 928 677 € 1 177 598 € 707 941 € 36 902 € 549 296 € 340 454 € 757 205 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
314 083 € 228 871 € 221 741 € 267 217 € 296 432 € 143 272 € 24 453 € 110 571 € 82 887 € 141 826 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
385 496€ 238 903€ 297 281€ 198 207€ 347 849€ 198 914€ 46 639€ 102 644€ 85 103€ 161 468€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-71 413€ -10 032€ -75 540€ 69 010€ -51 417€ -55 642€ -22 186€ 7 927€ -2 216€ -19 642€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 164 623 € 964 876 € 897 178 € 661 460 € 881 166 € 564 669 € 12 449 € 438 725 € 257 567 € 615 379 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 478 706 € 1 193 747 € 1 118 919 € 928 677 € 1 177 598 € 707 941 € 36 902 € 549 296 € 340 454 € 757 205 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 164 623 € 964 876 € 897 178 € 661 460 € 881 166 € 564 669 € 12 449 € 438 725 € 257 567 € 615 379 €