Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestská časť Bratislava - Ružinov

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
112 578 799€ 108 006 420€ 102 927 011€ 103 399 254€ 84 201 503€ 112 665 357€ 113 632 677€ 114 178 271€ 93 164 107€ 99 875 862€ 151 539 380€ 153 229 440€ 165 715 026€ 164 984 256€ 171 542 328€ 179 295 593€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
75 680 089€ 71 177 503€ 63 647 203€ 62 825 909€ 52 452 064€ 83 080 893€ 85 407 517€ 87 513 023€ 71 231 323€ 78 460 408€ 130 541 587€ 134 339 177€ 147 950 806€ 150 723 334€ 158 832 911€ 167 113 891€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
97 014€ 91 115€ 51 335€ 30 957€ 39 312€ 15 596€ 34 319€ 58 303€ 126 549€ 138 982€ 187 225€ 226 055€ 250 116€ 272 238€ 69 721€ 66 695€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
85 254€ 53 466€ 48 843€ 27 890€ 38 737€ 15 596€ 34 319€ 58 303€ 126 549€ 129 382€ 181 225€ 226 055€ 21 611€ 43 733€ 69 721€ 66 695€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
11 760€ 37 649€ 2 493€ 3 067€ 575€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 600€ 6 000€ 0€ 228 505€ 228 505€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
66 965 916€ 62 469 229€ 55 028 709€ 54 227 793€ 52 369 600€ 83 022 144€ 85 330 045€ 87 378 373€ 71 028 428€ 78 245 080€ 130 278 016€ 134 036 776€ 147 624 344€ 150 219 140€ 158 531 234€ 166 815 502€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
33 389 811€ 35 021 894€ 32 919 074€ 33 745 862€ 33 227 436€ 64 739 021€ 67 328 499€ 68 747 514€ 51 949 761€ 58 477 935€ 110 183 153€ 113 203 563€ 126 108 066€ 127 903 048€ 134 838 521€ 142 577 982€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
10 114€ 10 114€ 10 114€ 10 114€ 10 114€ 10 114€ 10 114€ 10 114€ 10 114€ 10 114€ 10 114€ 10 114€ 10 114€ 10 242€ 10 242€ 10 242€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
23 257 125€ 14 383 896€ 13 269 601€ 14 167 910€ 13 290 370€ 13 427 946€ 12 674 465€ 12 999 297€ 13 223 750€ 13 735 344€ 13 751 134€ 14 301 903€ 15 401 881€ 15 785 129€ 16 996 154€ 17 841 456€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
364 646€ 513 376€ 367 571€ 485 374€ 89 947€ 58 020€ 58 844€ 69 502€ 81 983€ 90 820€ 120 577€ 151 169€ 197 757€ 292 895€ 374 970€ 464 338€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
79 044€ 60 475€ 213 995€ 538 539€ 175 373€ 364€ 1 239€ 2 115€ 2 990€ 251€ 719€ 2 001€ 12 424€ 24 338€ 42 490€ 64 194€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
9 865 175€ 12 479 474€ 8 248 354€ 5 279 994€ 5 576 359€ 4 786 679€ 5 256 883€ 5 549 832€ 5 759 830€ 5 930 615€ 6 212 319€ 6 368 025€ 5 894 102€ 6 203 488€ 6 268 857€ 5 857 290€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
8 617 158€ 8 617 158€ 8 567 158€ 8 567 158€ 43 152€ 43 152€ 43 152€ 76 346€ 76 346€ 76 346€ 76 346€ 76 346€ 76 346€ 231 956€ 231 956€ 231 694€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
8 613 839€ 8 613 839€ 8 563 839€ 8 563 839€ 39 833€ 39 833€ 39 833€ 73 027€ 73 027€ 73 027€ 73 027€ 73 027€ 73 027€ 73 027€ 73 027€ 73 027€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 158 929€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 158 929€ 158 667€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
36 866 304€ 36 806 406€ 39 203 258€ 40 565 347€ 31 720 954€ 29 571 820€ 28 210 134€ 26 652 992€ 21 920 214€ 21 400 498€ 20 982 767€ 18 879 759€ 17 755 732€ 14 252 995€ 12 697 979€ 12 154 865€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
15 213€ 14 689€ 11 130€ 8 929€ 4 442€ 3 426€ 704€ 932€ 181€ 245€ 194€ 333€ 390€ 348€ 234€ 195€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
15 213€ 14 689€ 11 130€ 8 929€ 4 442€ 3 426€ 704€ 932€ 181€ 245€ 194€ 333€ 390€ 348€ 234€ 195€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
29 186 115€ 25 779 029€ 23 564 303€ 21 694 286€ 22 088 903€ 21 734 658€ 20 119 111€ 18 442 017€ 17 154 544€ 17 225 953€ 16 033 466€ 14 853 227€ 14 829 305€ 12 437 497€ 11 401 211€ 10 490 913€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
57 803€ 23 207€ 19 388€ 36 745€ 178 273€ 24 700€ 21 398€ 31 726€ 22 086€ 51 034€ 60 102€ 68 266€ 5 871€ 6 614€ 6 896€ 12 902€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
29 128 312€ 25 755 822€ 23 544 916€ 21 657 542€ 21 910 630€ 21 709 957€ 20 097 713€ 18 410 292€ 17 132 458€ 17 174 919€ 15 973 364€ 14 784 961€ 14 823 434€ 12 430 883€ 11 394 315€ 10 478 011€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 274 840€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 274 840€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
1 283 395€ 2 137 395€ 754 364€ 1 088 872€ 659 976€ 443 916€ 647 725€ 302 952€ 418 015€ 972 444€ 1 056 469€ 870 216€ 1 336 202€ 585 710€ 235 775€ 120 843€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
1 109€ 144€ 3 329€ 300 573€ 117 124€ 27 030€ 7 820€ 148 040€ 746€ 1 075€ 468€ 15 990€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
7 381€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
51 642€ 1 651 020€ 74 576€ 110 250€ 203 562€ 176 986€ 95 591€ 75 159€ 377 652€ 909 793€ 1 004 152€ 774 680€ 1 008 375€ 500 898€ 158 100€ 74 149€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
1 034 169€ 399 925€ 656 709€ 650 074€ 322 214€ 225 049€ 528 148€ 60 905€ 34 174€ 56 082€ 40 836€ 71 819€ 118 832€ 74 411€ 67 308€ 32 903€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
32 580€ 20 150€ 492€ 1 060€ 29€ 152€ 37€ 330€ 97€ 146€ 88€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
156 515€ 59 390€ 12 492€ 15 623€ 17 047€ 14 698€ 16 130€ 18 518€ 5 346€ 5 348€ 10 926€ 7 726€ 208 995€ 10 401€ 10 267€ 13 791€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 6 766€ 6 766€ 11 291€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
6 381 580€ 8 875 292€ 14 873 460€ 17 773 259€ 8 967 634€ 7 389 820€ 6 839 813€ 7 304 310€ 3 768 393€ 3 199 075€ 3 889 818€ 3 151 047€ 1 581 492€ 1 215 496€ 1 028 207€ 1 483 340€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
324€ 536€ 162€ 644€ 30€ 3 410€ 149€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 5 292€ 0€ 0€ 0€ 14€ 40€ 40€ 7€ 30€ 18€ 238€ 119€ 356€ 179€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
6 381 256€ 8 874 756€ 14 868 006€ 17 772 614€ 8 967 604€ 7 386 410€ 6 839 649€ 7 304 270€ 3 768 353€ 3 199 068€ 3 889 788€ 3 151 029€ 1 581 254€ 1 215 372€ 1 027 851€ 1 483 161€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 602 781€ 602 781€ 304 242€ 2 781€ 2 820€ 4 935€ 8 343€ 13 944€ 32 552€ 59 574€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 600 000€ 600 000€ 301 461€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 157€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 781€ 2 781€ 2 781€ 2 781€ 2 820€ 4 935€ 8 343€ 13 944€ 32 552€ 57 417€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
32 407€ 22 512€ 76 550€ 7 999€ 28 485€ 12 644€ 15 027€ 12 256€ 12 570€ 14 956€ 15 026€ 10 504€ 8 488€ 7 927€ 11 438€ 26 837€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
23 905€ 14 188€ 76 550€ 7 999€ 28 485€ 12 644€ 15 027€ 12 256€ 12 570€ 14 956€ 15 026€ 10 504€ 8 487€ 7 927€ 11 437€ 24 251€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
8 502€ 8 324€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 1€ 2 586€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
112 578 799€ 108 006 420€ 102 927 011€ 103 399 254€ 84 201 503€ 112 665 357€ 113 632 677€ 114 178 271€ 93 164 107€ 99 875 862€ 151 539 380€ 153 229 440€ 165 715 026€ 164 984 256€ 171 542 328€ 179 295 593€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
78 424 335€ 75 721 674€ 73 304 718€ 78 673 558€ 69 937 459€ 109 003 760€ 107 493 321€ 108 967 047€ 87 055 026€ 96 061 797€ 147 535 549€ 149 170 910€ 161 015 860€ 163 179 366€ 170 398 156€ 178 088 487€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 264€ 262€ 261€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 264€ 262€ 262€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
78 424 335€ 75 721 674€ 73 304 718€ 78 673 558€ 69 937 459€ 109 003 760€ 107 493 321€ 108 967 047€ 87 055 026€ 96 061 797€ 147 535 549€ 149 170 910€ 161 015 596€ 163 179 104€ 170 397 895€ 178 088 487€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
75 076 274€ 73 400 417€ 74 476 759€ 71 229 187€ 77 371 317€ 104 816 020€ 106 283 967€ 87 162 469€ 98 307 475€ 147 816 052€ 149 170 702€ 161 015 596€ 162 786 537€ 170 645 461€ 178 057 997€ 179 825 295€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
3 348 061€ 2 321 257€ -1 172 040€ 7 444 371€ -7 433 859€ 4 187 740€ 1 209 353€ 21 804 578€ -11 252 449€ -51 754 254€ -1 635 153€ -11 844 686€ -1 770 941€ -7 466 357€ -7 660 102€ -1 736 808€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
30 645 951€ 30 053 000€ 27 784 517€ 23 214 595€ 13 516 380€ 3 027 353€ 5 472 549€ 4 571 885€ 5 459 223€ 3 246 620€ 3 405 344€ 3 436 266€ 4 044 179€ 1 775 715€ 1 132 984€ 1 167 529€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
10 769 545€ 11 064 138€ 10 220 458€ 10 140 223€ 10 209 941€ 688 772€ 1 957 724€ 1 946 124€ 2 255 715€ 398 994€ 527 881€ 487 279€ 380 060€ 382 062€ 369 645€ 367 005€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
10 482 858€ 10 462 756€ 9 757 691€ 9 734 863€ 9 734 863€ 343 084€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 957 724€ 1 946 124€ 2 255 715€ 398 994€ 527 881€ 487 279€ 380 060€ 382 062€ 369 645€ 367 005€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
286 687€ 601 381€ 462 767€ 405 359€ 475 078€ 345 688€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 038 011€ 825 787€ 746 927€ 483 086€ 403 247€ 114 479€ 179 397€ 268 522€ 587 760€ 232 075€ 227 663€ 124 692€ 103 762€ 165 346€ 205 233€ 81 441€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
1 038 011€ 825 787€ 741 927€ 483 086€ 403 247€ 114 479€ 179 397€ 268 522€ 587 760€ 232 075€ 227 663€ 124 692€ 103 762€ 165 346€ 205 233€ 81 441€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
61 776€ 48 725€ 42 622€ 32 819€ 18 062€ 10 728€ 8 316€ 3 433€ 2 120€ 2 138€ 0€ 1 207€ 144 752€ 141 522€ 1 877€ 1 179€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 139 513€ 139 513€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
61 776€ 48 725€ 42 622€ 32 819€ 18 062€ 10 728€ 8 316€ 3 433€ 2 120€ 2 138€ 0€ 1 207€ 5 239€ 2 009€ 1 877€ 1 179€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
4 298 018€ 2 532 456€ 1 052 615€ 3 282 567€ 2 031 289€ 1 143 954€ 2 042 111€ 853 226€ 897 467€ 681 673€ 502 479€ 460 188€ 837 125€ 723 435€ 556 229€ 717 904€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
1 619 461€ 1 541 296€ 410 516€ 360 425€ 496 922€ 260 347€ 376 358€ 367 757€ 497 836€ 332 931€ 131 086€ 93 861€ 245 430€ 399 697€ 251 588€ 414 639€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 56€ 94 862€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 62 650€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
259€ 0€ 6 812€ 286 244€ 110 365€ 32 352€ 11 913€ 149 086€ 7 142€ 10 118€ 28 034€ 4 178€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 678 301€ 280 078€ 159 183€ 2 056 746€ 1 026 416€ 606 474€ 1 408 456€ 45 264€ 140 749€ 127 660€ 120 818€ 147 913€ 311 346€ 112 599€ 117 255€ 117 917€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
504 254€ 372 741€ 254 721€ 248 341€ 207 686€ 128 817€ 129 891€ 82 555€ 80 277€ 74 304€ 98 535€ 102 886€ 99 130€ 83 664€ 78 307€ 101 450€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 371€ 1 553€ 2 906€ 3 193€ 2 529€ 2 951€ 2 528€ 1 871€ 1 958€ 205€ 1 937€ 2 255€ 2 210€ 2 113€ 2 186€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
350 810€ 258 273€ 173 399€ 183 597€ 147 821€ 89 996€ 90 836€ 160 377€ 131 515€ 105 998€ 97 182€ 85 675€ 71 938€ 85 845€ 82 593€ 63 336€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24 009€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
99 231€ 72 397€ 46 374€ 49 444€ 38 886€ 23 439€ 21 705€ 45 660€ 38 077€ 28 704€ 26 620€ 23 737€ 20 367€ 39 420€ 24 373€ 18 376€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
45 702€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 7 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
14 478 600€ 15 581 895€ 15 721 895€ 9 275 901€ 853 840€ 1 069 420€ 1 285 000€ 1 500 580€ 1 716 160€ 1 931 740€ 2 147 320€ 2 362 900€ 2 578 480€ 363 350€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
13 300 008€ 14 060 004€ 14 820 000€ 8 514 006€ 638 260€ 853 840€ 1 069 420€ 1 285 000€ 1 500 580€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
1 178 592€ 759 996€ 140 000€ 0€ 215 580€ 215 580€ 215 580€ 215 580€ 215 580€ 1 931 740€ 2 147 320€ 2 362 900€ 2 578 480€ 363 350€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 761 895€ 761 895€ 761 895€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
3 508 514€ 2 231 746€ 1 837 776€ 1 511 101€ 747 665€ 634 243€ 666 808€ 639 339€ 649 858€ 567 445€ 598 487€ 622 264€ 654 987€ 29 175€ 11 188€ 39 577€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
3 508 514€ 2 231 746€ 1 837 776€ 1 511 101€ 747 665€ 634 243€ 666 808€ 639 339€ 649 858€ 567 445€ 598 487€ 622 264€ 654 987€ 29 175€ 11 188€ 39 577€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€