Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestská časť Bratislava - Ružinov

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
1 100 116€ 889 807€ 1 065 881€ 1 142 351€ 746 182€ 650 472€ 628 662€ 284 809€ 269 806€ 262 185€ 280 735€ 270 911€ 266 545€ 478 193€ 482 725€ 263 445€
02
501
Spotreba materiálu
270 634€ 329 413€ 520 305€ 624 718€ 217 577€ 125 923€ 122 157€ 136 665€ 116 484€ 128 743€ 127 847€ 113 199€ 95 142€ 91 588€ 115 165€ 126 106€
03
502
Spotreba energie
829 482€ 560 394€ 545 576€ 517 633€ 528 605€ 524 549€ 506 505€ 148 144€ 153 322€ 133 443€ 152 888€ 157 712€ 171 403€ 386 605€ 367 560€ 137 339€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
8 641 555€ 4 965 614€ 3 189 202€ 4 691 437€ 4 100 719€ 3 223 829€ 3 165 261€ 3 054 687€ 2 810 816€ 2 981 736€ 3 184 533€ 2 720 173€ 2 534 595€ 2 800 956€ 3 147 172€ 3 454 855€
07
511
Opravy a udržiavanie
761 699€ 833 565€ 686 215€ 421 488€ 488 753€ 380 936€ 392 158€ 475 186€ 464 320€ 593 904€ 625 646€ 470 869€ 276 574€ 434 504€ 556 092€ 622 758€
08
512
Cestovné
6 650€ 2 886€ 773€ 736€ 2 888€ 2 759€ 5 993€ 5 469€ 6 159€ 5 221€ 5 964€ 6 350€ 4 181€ 9 274€ 15 193€ 13 787€
09
513
Náklady na reprezentáciu
27 143€ 43 113€ 26 146€ 32 724€ 25 857€ 21 230€ 20 065€ 18 538€ 16 743€ 15 831€ 17 233€ 14 274€ 14 221€ 16 399€ 17 967€ 18 267€
10
518
Ostatné služby
7 846 062€ 4 086 050€ 2 476 068€ 4 236 489€ 3 583 221€ 2 818 904€ 2 747 046€ 2 555 494€ 2 323 593€ 2 366 781€ 2 535 690€ 2 228 680€ 2 239 619€ 2 340 779€ 2 557 920€ 2 800 043€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
7 847 281€ 6 955 332€ 6 143 619€ 5 711 586€ 4 702 889€ 3 386 998€ 3 260 461€ 3 143 296€ 2 689 128€ 2 725 635€ 2 563 998€ 2 438 379€ 2 296 877€ 2 327 977€ 2 356 680€ 2 215 811€
12
521
Mzdové náklady
5 493 387€ 4 886 555€ 4 342 721€ 4 088 975€ 3 311 341€ 2 388 185€ 2 301 613€ 2 228 791€ 1 901 905€ 1 952 366€ 1 820 448€ 1 744 277€ 1 646 459€ 1 706 652€ 1 720 987€ 1 624 959€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 902 835€ 1 691 070€ 1 503 016€ 1 332 364€ 1 138 701€ 825 439€ 794 811€ 766 014€ 651 827€ 645 875€ 614 090€ 566 771€ 529 128€ 493 169€ 517 634€ 490 399€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
81 068€ 63 015€ 58 003€ 57 327€ 43 817€ 31 659€ 31 642€ 30 026€ 28 082€ 24 608€ 25 273€ 26 884€ 28 779€ 28 081€ 27 538€ 25 831€
15
527
Zákonné sociálne náklady
369 990€ 314 692€ 239 879€ 232 921€ 209 029€ 141 714€ 132 396€ 118 464€ 107 314€ 102 786€ 104 187€ 100 447€ 92 511€ 100 075€ 90 521€ 74 622€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
9 735€ 2 209€ 383 967€ 3 077 191€ 1 025 876€ 338 463€ 6 284€ 32 986€ 5 283€ 202 931€ 9 711€ 8 558€ 5 769€ 6 850€ 36 439€ 11 624€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 377 193€ 3 073 765€ 1 022 933€ 336 805€ 4 656€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
9 735€ 2 209€ 6 774€ 3 426€ 2 944€ 1 658€ 1 628€ 32 986€ 5 283€ 202 931€ 9 711€ 8 558€ 5 769€ 6 850€ 36 439€ 11 624€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 724 324€ 914 623€ 1 414 928€ 1 061 007€ 941 916€ 469 307€ 1 838 314€ 2 766 736€ 10 458 313€ 52 621 446€ 3 959 861€ 14 482 125€ 2 601 969€ 8 194 432€ 10 932 241€ 1 208 508€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
357 971€ 564€ 45 559€ 97 177€ 3 585€ 1 366€ 930€ 45 729€ 2 317€ 165 162€ 102 160€ 323€ 27 006€ 140 883€ 342 285€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 10€ 129€ 455€ 7€ 5€ 1 118€ 0€ 0€ 250€ 697€ 1 630€ 10€ 50€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
173€ 0€ 0€ 41€ 54€ 0€ 0€ 0€ 6€ 494 847€ 0€ 0€ 0€ 346€ 0€ 169€
26
546
Odpis pohľadávky
6 973€ 71 973€ 110 756€ 155 765€ 6 894€ 14 140€ 50 977€ 47 233€ 28 164€ 10 451€ 11 677€ 862 818€ 0€ 32 567€ 21 295€ 337 863€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 359 206€ 842 076€ 1 258 483€ 807 569€ 931 376€ 453 796€ 1 785 288€ 2 673 774€ 10 427 826€ 51 950 737€ 3 845 329€ 13 617 355€ 2 574 953€ 8 020 586€ 10 568 661€ 870 476€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 867 674€ 2 741 275€ 1 925 547€ 2 585 964€ 10 645 254€ 2 059 383€ 1 395 615€ 1 449 145€ 4 076 038€ 1 189 817€ 1 495 200€ 1 637 627€ 1 514 614€ 1 534 127€ 1 543 270€ 2 216 637€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 499 447€ 1 129 637€ 1 054 077€ 1 072 859€ 912 463€ 857 261€ 859 860€ 934 233€ 1 174 861€ 1 189 817€ 1 151 406€ 1 181 354€ 1 217 824€ 1 235 332€ 1 401 539€ 1 776 242€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
368 226€ 1 611 638€ 871 470€ 1 513 105€ 9 732 791€ 1 202 122€ 247 299€ 514 912€ 2 901 177€ 0€ 343 794€ 456 273€ 296 790€ 298 795€ 141 731€ 440 395€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
40 102€ 1 280 537€ 477 892€ 280 929€ 9 528 777€ 344 032€ 24 721€ 1 600€ 1 908 512€ 0€ 142 613€ 194 334€ 96 054€ 98 056€ 116 658€ 367 005€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
328 124€ 331 101€ 393 578€ 1 232 176€ 204 013€ 858 090€ 222 578€ 513 312€ 992 664€ 0€ 201 181€ 261 939€ 200 736€ 200 739€ 25 073€ 73 390€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 288 456€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 288 456€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
107 805€ 121 653€ 80 327€ 83 283€ 31 494€ 35 514€ 40 594€ 42 654€ 49 960€ 56 864€ 66 291€ 83 631€ 229 229€ 15 160€ 4 294€ 3 722€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 155 610€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
97 306€ 99 236€ 71 630€ 15 196€ 13 523€ 16 816€ 19 739€ 24 663€ 32 211€ 40 669€ 43 944€ 64 484€ 52 397€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 109€ 67€ 44€ 33€ 22€ 46€ 1€ 21€ 9€ 11€ 2€ 44€ 69€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
10 499€ 22 417€ 8 697€ 67 979€ 17 693€ 18 654€ 20 821€ 17 970€ 17 702€ 16 194€ 22 326€ 19 138€ 21 211€ 15 158€ 4 250€ 3 653€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 211€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
24 211 474€ 21 432 169€ 20 478 198€ 15 431 108€ 16 045 387€ 14 492 041€ 13 572 528€ 12 310 416€ 12 543 673€ 11 302 606€ 10 110 629€ 9 111 466€ 9 858 507€ 8 842 933€ 9 221 182€ 8 563 440€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
23 668 941€ 20 912 472€ 19 949 225€ 14 894 707€ 14 816 870€ 13 440 629€ 12 209 502€ 11 070 523€ 11 275 461€ 10 061 396€ 9 373 115€ 8 453 749€ 9 377 364€ 8 411 506€ 8 471 557€ 7 922 788€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
509 939€ 516 172€ 528 973€ 536 401€ 1 228 517€ 1 051 412€ 1 363 026€ 1 239 893€ 1 268 212€ 1 241 209€ 737 514€ 657 677€ 481 143€ 431 427€ 749 625€ 638 122€
61
587
Náklady na ostatné transfery
32 594€ 3 524€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40€ 0€ 0€ 0€ 2 530€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
45 509 962€ 38 022 682€ 34 681 670€ 33 783 927€ 38 239 717€ 24 656 006€ 23 907 718€ 23 084 730€ 32 903 017€ 71 343 220€ 21 670 958€ 30 752 869€ 19 308 105€ 24 200 628€ 27 724 003€ 17 938 042€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
83 509€ 60 414€ 57 145€ 12 259€ 14 172€ 19 594€ 20 368€ 20 244€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
83 509€ 60 414€ 57 145€ 12 259€ 14 172€ 19 594€ 20 368€ 20 244€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
32 891 818€ 30 003 459€ 28 345 137€ 36 476 802€ 26 936 309€ 23 435 063€ 21 076 362€ 18 686 499€ 16 948 653€ 15 774 479€ 15 417 498€ 15 394 367€ 14 166 698€ 12 667 532€ 13 997 006€ 13 332 316€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
32 272 972€ 29 515 100€ 28 065 725€ 36 288 716€ 26 753 142€ 23 168 030€ 20 811 077€ 18 469 076€ 16 728 073€ 15 556 559€ 15 186 624€ 15 221 047€ 14 065 088€ 12 511 472€ 13 804 603€ 13 059 032€
82
633
Výnosy z poplatkov
618 846€ 488 359€ 279 412€ 188 086€ 183 167€ 267 032€ 265 285€ 217 423€ 220 580€ 217 920€ 230 874€ 173 319€ 101 610€ 156 060€ 192 403€ 273 284€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
3 888 825€ 4 815 676€ 1 766 887€ 1 506 508€ 1 233 074€ 1 276 719€ 1 566 777€ 23 606 034€ 2 477 355€ 1 294 791€ 2 256 754€ 1 547 091€ 1 545 853€ 1 999 389€ 3 854 936€ 698 295€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
125 740€ 1 562 772€ 48 479€ 152 796€ 212 394€ 83 921€ 270 004€ 2 133 127€ 123 748€ 351 299€ 227 090€ 186 930€ 68 571€ 568 738€ 420 144€ 233 449€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
38 909€ 25 957€ 19 835€ 27 345€ 24 333€ 92 488€ 287 087€ 39 667€ 125 586€ 66 183€ 101 239€ 101 630€ 132 070€ 80 461€ 37 951€ 34 092€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 063€ 1 574€ 1 233€ 2 917€ 15 837€ 7 925€ 16 297€ 29 858€ 47 871€ 67 016€ 91 346€ 3 669€ 5 042€ 11 697€ 4 655€ 22 085€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
300 202€ 0€ 0€ 0€ 85€ 65€ 0€ 488€ 0€ 294€ 1 803€ 392€ 358€ 11 013€ 2 344€ 6 941€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
3 422 911€ 3 225 373€ 1 697 339€ 1 323 451€ 980 425€ 1 092 320€ 993 390€ 21 402 894€ 2 180 150€ 810 000€ 1 835 276€ 1 254 469€ 1 339 812€ 1 327 480€ 3 389 842€ 401 728€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
446 747€ 676 427€ 647 482€ 499 243€ 16 165€ 1 655 473€ 90 092€ 360 073€ 129 121€ 319 108€ 119 913€ 119 428€ 106 276€ 123 344€ 167 864€ 408 767€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
446 747€ 676 427€ 647 482€ 499 243€ 16 165€ 1 655 473€ 90 092€ 360 073€ 129 121€ 319 108€ 119 913€ 119 428€ 106 276€ 123 344€ 167 864€ 408 767€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
334 695€ 436 857€ 397 657€ 350 648€ 7 608€ 1 612 984€ 13 121€ 311 191€ 51 792€ 128 888€ 102 010€ 87 115€ 98 041€ 85 639€ 114 019€ 55 176€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
112 052€ 239 570€ 249 825€ 148 595€ 8 557€ 42 489€ 76 971€ 48 882€ 77 330€ 190 220€ 17 903€ 32 313€ 8 235€ 37 705€ 53 845€ 353 591€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
36 187€ 0€ 0€ 1 788€ 18 559€ 4 211€ 0€ 4 623€ 9 096€ 16 135€ 95 079€ 9 235€ 249 301€ 1 365€ 5 907€ 62 881€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 244 986€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
36 187€ 0€ 0€ 1 788€ 18 559€ 4 211€ 0€ 4 623€ 9 096€ 16 135€ 16 769€ 8 973€ 4 315€ 1 365€ 5 904€ 37 249€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 78 310€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25 632€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 262€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 48 896€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 48 896€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
11 517 793€ 4 787 962€ 2 692 979€ 2 732 037€ 2 588 939€ 2 452 925€ 2 363 473€ 2 212 627€ 2 087 934€ 2 187 519€ 2 147 895€ 1 839 764€ 1 493 907€ 1 942 947€ 2 039 332€ 1 656 937€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
37 784€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
7 921 878€ 2 640 411€ 1 081 329€ 973 812€ 475 931€ 343 357€ 329 114€ 322 010€ 302 112€ 412 762€ 375 744€ 351 458€ 307 005€ 867 706€ 1 041 252€ 410 519€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
91 538€ 69 872€ 59 878€ 15 115€ 19 497€ 20 158€ 18 832€ 21 082€ 12 040€ 11 850€ 11 856€ 11 683€ 9 210€ 1 676€ 924€ 2 731€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
4 995€ 0€ 0€ 0€ 9 191€ 10 026€ 9 053€ 19 298€ 754€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 62 826€ 187 119€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
23 643€ 23 643€ 20 205€ 19 893€ 19 893€ 19 893€ 19 894€ 23 791€ 19 896€ 19 896€ 19 896€ 19 896€ 4 974€ 275€ 661€ 661€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
81 773€ 19 337€ 3 540€ 80 700€ 450€ 150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 769€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 769€ 3 862€ 3 862€ 2 991€ 2 484€ 2 994€ 1 968€ 875€ 800€ 468€ 1 282€ 1 404€ 1 092€ 936€ 78€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
3 352 413€ 2 030 836€ 1 524 164€ 1 639 526€ 2 061 493€ 2 056 346€ 1 984 610€ 1 825 571€ 1 752 332€ 1 742 543€ 1 739 118€ 1 455 323€ 1 170 857€ 1 072 354€ 933 591€ 1 055 907€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
48 864 880€ 40 343 938€ 33 509 630€ 41 228 638€ 30 807 218€ 28 843 984€ 25 117 072€ 44 890 100€ 21 652 160€ 19 592 031€ 20 037 139€ 18 909 885€ 17 562 035€ 16 734 577€ 20 065 045€ 16 208 092€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
3 354 918€ 2 321 257€ -1 172 040€ 7 444 710€ -7 432 500€ 4 187 978€ 1 209 353€ 21 805 370€ -11 250 857€ -51 751 189€ -1 633 819€ -11 842 984€ -1 746 070€ -7 466 051€ -7 658 958€ -1 729 950€
136
591
Splatná daň z príjmov
6 857€ 0€ 0€ 340€ 1 359€ 238€ 0€ 792€ 1 592€ 3 065€ 1 334€ 1 703€ 24 871€ 306€ 1 144€ 6 858€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
3 348 061€ 2 321 257€ -1 172 040€ 7 444 371€ -7 433 859€ 4 187 740€ 1 209 353€ 21 804 578€ -11 252 449€ -51 754 254€ -1 635 153€ -11 844 686€ -1 770 941€ -7 466 357€ -7 660 102€ -1 736 808€