Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestská časť Bratislava - Petržalka

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
3 720 549€ 2 689 758€ 1 402 150€ 322 316€ 288 039€ 294 986€ 320 374€ 348 053€ 267 261€ 269 551€ 280 793€ 249 407€ 281 889€ 344 789€ 277 132€
02
501
Spotreba materiálu
2 649 208€ 2 118 897€ 1 121 804€ 227 673€ 196 703€ 205 299€ 215 174€ 247 246€ 169 670€ 145 557€ 164 031€ 132 691€ 116 499€ 187 411€ 171 378€
03
502
Spotreba energie
1 071 340€ 570 861€ 280 346€ 94 643€ 91 336€ 89 688€ 105 200€ 100 807€ 97 591€ 123 994€ 116 762€ 116 716€ 165 364€ 157 378€ 105 754€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 26€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
3 819 169€ 2 733 841€ 2 303 521€ 2 638 390€ 3 091 666€ 3 124 394€ 2 957 129€ 2 667 667€ 2 686 062€ 2 610 445€ 2 487 560€ 2 582 938€ 3 239 527€ 3 622 198€ 2 325 873€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 222 124€ 754 900€ 718 219€ 818 992€ 1 167 462€ 1 170 555€ 906 217€ 917 241€ 1 044 845€ 1 029 212€ 935 417€ 876 274€ 776 904€ 888 227€ 1 199 499€
08
512
Cestovné
903€ 361€ 940€ 7 304€ 3 702€ 4 493€ 2 705€ 1 252€ 2 977€ 3 223€ 9 210€ 9 369€ 10 130€ 5 818€ 3 774€
09
513
Náklady na reprezentáciu
11 017€ 3 991€ 6 009€ 16 372€ 12 486€ 14 942€ 21 072€ 14 202€ 30 138€ 37 811€ 42 190€ 28 861€ 38 419€ 38 267€ 33 193€
10
518
Ostatné služby
2 585 124€ 1 974 588€ 1 578 353€ 1 795 723€ 1 908 016€ 1 934 404€ 2 027 135€ 1 734 971€ 1 608 102€ 1 540 199€ 1 500 743€ 1 668 434€ 2 414 074€ 2 689 886€ 1 089 407€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
19 835 367€ 15 895 741€ 10 477 667€ 5 517 818€ 5 108 045€ 4 700 835€ 4 419 593€ 4 069 463€ 4 156 692€ 3 807 988€ 3 940 014€ 3 680 285€ 3 495 472€ 3 587 135€ 3 216 533€
12
521
Mzdové náklady
13 413 169€ 11 152 077€ 7 444 874€ 3 891 939€ 3 603 205€ 3 323 905€ 3 130 433€ 2 850 031€ 2 961 162€ 2 661 395€ 2 802 525€ 2 618 316€ 2 480 871€ 2 566 421€ 1 988 178€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
5 486 029€ 3 880 881€ 2 602 111€ 1 371 659€ 1 260 610€ 1 166 585€ 1 097 258€ 1 002 663€ 1 007 722€ 957 826€ 937 463€ 861 032€ 804 175€ 832 428€ 747 953€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
65 734€ 34 814€ 17 886€ 45 501€ 50 856€ 51 680€ 50 823€ 51 438€ 53 433€ 51 719€ 59 255€ 66 723€ 70 152€ 58 559€ 34 137€
15
527
Zákonné sociálne náklady
870 370€ 827 969€ 412 796€ 208 719€ 193 349€ 158 651€ 141 043€ 165 276€ 134 318€ 137 001€ 137 055€ 133 053€ 135 060€ 129 667€ 101 966€
16
528
Ostatné sociálne náklady
65€ 25€ 15€ 35€ 55€ 58€ 47€ 3 716€ 1 161€ 5 214€ 60€ 344 299€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
24 933€ 19 465€ 23 218€ 10 565€ 10 689€ 15 033€ 12 205€ 11 256€ 18 632€ 12 567€ 14 191€ 33 849€ 46 845€ 20 375€ 5 994€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
24 933€ 19 465€ 23 218€ 10 565€ 10 689€ 15 033€ 12 205€ 11 256€ 18 632€ 12 567€ 14 191€ 33 849€ 46 845€ 20 375€ 5 994€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 690 078€ 782 085€ 412 550€ 302 469€ 548 320€ 318 275€ 676 538€ 313 974€ 1 086 256€ 453 854€ 321 816€ 397 472€ 546 316€ 740 518€ 485 300€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
339 050€ 118 751€ 97 557€ 127 160€ 691 363€ 0€ 194 218€ 230 276€ 287 427€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
250€ 5 798€ 415€ 842€ 692€ 541€ 19€ 9€ 317€ 0€ 310€ 2 047€ 75€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
454€ 385€ 5€ 3€ 50€ 5 225€ 4 018€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
29 861€ 38 304€ 41 372€ 22 070€ 43 898€ 31 875€ 421 452€ 47 130€ 86 698€ 81 536€ 52 207€ 70 864€ 89 479€ 21 118€ 230 619€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 659 514€ 737 598€ 370 758€ 279 541€ 164 630€ 162 424€ 156 988€ 135 647€ 308 187€ 372 001€ 269 608€ 132 080€ 224 514€ 431 898€ 254 681€
28
549
Manká a škody
14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
2 859 864€ 2 297 303€ 1 755 653€ 1 477 732€ 1 429 847€ 1 336 506€ 1 201 536€ 1 442 582€ 1 249 505€ 1 325 027€ 2 042 929€ 2 086 860€ 1 927 687€ 1 720 756€ 1 894 145€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 549 854€ 1 787 711€ 1 414 162€ 1 154 446€ 1 120 268€ 1 091 033€ 1 063 880€ 1 133 025€ 1 154 161€ 1 090 811€ 1 118 354€ 1 170 246€ 1 207 771€ 1 267 150€ 1 499 110€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
310 010€ 509 593€ 223 338€ 253 208€ 184 921€ 174 508€ 137 656€ 309 558€ 95 344€ 234 215€ 924 576€ 916 614€ 719 916€ 453 606€ 395 035€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 89 214€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
142 641€ 142 549€ 36 800€ 105 051€ 109 081€ 80 768€ 5 700€ 83 725€ 26 556€ 72 819€ 111 327€ 189 373€ 194 365€ 37 169€ 3 319€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
167 369€ 367 044€ 186 538€ 148 157€ 75 840€ 93 740€ 131 956€ 225 833€ 68 788€ 161 396€ 813 248€ 727 241€ 525 551€ 416 437€ 302 502€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
118 153€ 70 078€ 124 658€ 70 965€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
118 153€ 70 078€ 124 658€ 70 965€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
92 163€ 95 363€ 124 289€ 94 581€ 99 946€ 92 484€ 94 280€ 107 137€ 93 507€ 91 114€ 122 221€ 990 887€ 64 430€ 20 442€ 14 168€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 878 016€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
36 094€ 43 780€ 64 540€ 72 658€ 79 458€ 72 658€ 76 066€ 88 802€ 76 115€ 74 524€ 100 761€ 89 496€ 37 690€ 2 781€ 0€
43
563
Kurzové straty
1€ 1€ 0€ 13€ 11€ 20€ 24€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
56 069€ 51 583€ 59 748€ 21 923€ 20 488€ 19 826€ 18 213€ 18 335€ 17 392€ 16 591€ 21 460€ 23 362€ 26 729€ 17 641€ 14 144€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 4 985€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 4 985€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
11 032 456€ 9 334 535€ 12 975 483€ 18 374 944€ 16 546 053€ 13 980 906€ 12 837 540€ 11 747 094€ 12 141 421€ 10 477 132€ 10 819 015€ 10 369 297€ 9 694 509€ 9 367 747€ 11 263 166€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
10 200 946€ 8 707 296€ 12 446 024€ 17 887 741€ 16 200 804€ 13 811 267€ 12 668 063€ 11 617 704€ 11 313 901€ 10 181 621€ 10 541 266€ 10 105 793€ 9 235 973€ 8 965 077€ 9 985 552€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
4 360€ 1 500€ 1 300€ 3 000€ 2 500€ 0€ 397€ 0€ 780€ 1 328€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
709 432€ 585 088€ 478 174€ 426 638€ 290 236€ 115 239€ 105 238€ 81 903€ 764 692€ 240 529€ 220 529€ 201 310€ 394 946€ 326 619€ 1 193 873€
61
587
Náklady na ostatné transfery
117 718€ 42 150€ 51 285€ 60 565€ 53 513€ 53 100€ 61 239€ 47 488€ 60 328€ 54 982€ 57 219€ 61 797€ 63 590€ 75 271€ 82 413€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
43 074 579€ 33 848 091€ 29 474 531€ 28 738 816€ 27 122 605€ 23 863 420€ 22 519 196€ 20 707 226€ 21 699 337€ 19 047 678€ 20 028 540€ 20 390 995€ 19 301 660€ 19 423 960€ 19 482 311€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
1 704 367€ 1 049 430€ 548 825€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
1 704 367€ 1 049 430€ 548 825€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
56 868€ 30€ 74 240€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
56 868€ 30€ 74 240€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
33 164 662€ 29 629 324€ 28 170 511€ 24 064 099€ 22 196 848€ 19 389 714€ 17 417 793€ 15 760 012€ 14 433 785€ 14 054 803€ 13 801 374€ 13 221 871€ 11 757 698€ 12 957 460€ 11 894 955€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
29 995 639€ 27 830 058€ 25 954 506€ 23 042 949€ 21 752 660€ 19 191 836€ 17 269 718€ 15 582 076€ 14 289 580€ 13 879 204€ 13 657 343€ 13 128 519€ 11 669 073€ 12 867 533€ 11 576 325€
82
633
Výnosy z poplatkov
3 169 023€ 1 799 266€ 2 216 004€ 1 021 151€ 444 189€ 197 878€ 148 075€ 177 936€ 144 205€ 175 599€ 144 032€ 93 352€ 88 625€ 89 927€ 318 630€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
3 469 333€ 3 152 502€ 2 834 785€ 2 687 572€ 3 261 480€ 2 784 526€ 3 050 966€ 2 892 861€ 3 179 044€ 3 703 306€ 2 942 383€ 3 030 496€ 3 130 672€ 3 027 569€ 3 636 513€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
16 750€ 17 800€ 1 181€ 324 615€ 9 890€ 12 408€ 12 058€ 1€ 1 941€ 0€ 211 383€ 415 076€ 226 234€ 541 518€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 299€ 20€ 448€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
72 979€ 69 251€ 62 625€ 66 554€ 57 249€ 67 696€ 81 508€ 88 056€ 98 461€ 118 030€ 105 767€ 166 188€ 126 937€ 97 604€ 135 056€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
20 630€ 33 341€ 232 509€ 29 632€ 46 288€ 62 264€ 63 663€ 56 722€ 56 059€ 84 347€ 81 372€ 75 488€ 51 296€ 91 888€ 179 144€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
3 358 974€ 3 032 110€ 2 539 650€ 2 590 206€ 2 833 328€ 2 644 675€ 2 893 387€ 2 736 026€ 3 024 523€ 3 498 989€ 2 755 245€ 2 577 437€ 2 537 064€ 2 611 823€ 2 780 347€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
258 708€ 84 556€ 145 637€ 122 741€ 235 960€ 91 309€ 642 437€ 120 080€ 306 941€ 381 437€ 226 534€ 253 529€ 300 536€ 130 902€ 664 467€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
253 743€ 76 677€ 145 637€ 119 304€ 223 890€ 91 309€ 642 437€ 120 080€ 306 941€ 381 437€ 226 534€ 253 529€ 300 536€ 130 902€ 664 467€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 89 214€ 13 040€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
142 549€ 55 069€ 86 782€ 81 730€ 50 681€ 15 348€ 12 382€ 66 556€ 83 059€ 193 545€ 108 884€ 154 421€ 35 435€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
111 194€ 21 608€ 58 856€ 37 573€ 173 209€ 75 961€ 630 055€ 53 524€ 223 882€ 187 892€ 117 650€ 99 108€ 265 101€ 41 688€ 651 427€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
4 965€ 7 879€ 3 437€ 12 070€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
4 965€ 7 879€ 3 437€ 12 070€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
18 234€ 10 523€ 7 243€ 16 340€ 13 365€ 9 913€ 96 908€ 9 689€ 28 815€ 47 197€ 33 630€ 983 760€ 7 383€ 22 905€ 199 872€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 968 418€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
17 245€ 9 998€ 6 783€ 16 033€ 13 129€ 9 707€ 8 725€ 9 689€ 28 815€ 47 197€ 33 630€ 13 646€ 7 383€ 22 902€ 98 657€
103
663
Kurzové zisky
1€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 101 215€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
989€ 524€ 459€ 307€ 236€ 207€ 88 183€ 0€ 1 696€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
6 920 945€ 5 387 315€ 3 233 549€ 4 421 810€ 4 115 918€ 2 754 492€ 2 711 338€ 2 580 075€ 2 880 245€ 2 172 387€ 1 872 044€ 1 852 900€ 2 498 459€ 2 291 168€ 1 729 113€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
3 483 639€ 3 167 887€ 1 090 162€ 660 427€ 431 463€ 385 294€ 395 178€ 505 898€ 631 142€ 496 243€ 430 061€ 466 866€ 1 069 767€ 986 180€ 308 044€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
523 094€ 437 027€ 435 157€ 392 130€ 372 934€ 368 053€ 368 882€ 349 896€ 808 192€ 292 520€ 279 636€ 287 376€ 271 688€ 249 817€ 234 091€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
34 538€ 3 911€ 15 635€ 3 224€ 7 270€ 3 200€ 3 058€ 3 892€ 22 639€ 10 170€ 24 665€ 26 509€ 80 442€ 74 214€ 150 812€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
39 031€ 39 031€ 47 669€ 45 633€ 23 988€ 23 978€ 24 070€ 26 902€ 26 173€ 15 390€ 5 412€ 4 842€ 3 745€ 1 383€ 310€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
2 840 643€ 1 739 458€ 1 644 925€ 3 320 395€ 3 280 263€ 1 973 967€ 1 920 151€ 1 693 488€ 1 392 098€ 1 358 064€ 1 132 270€ 1 067 307€ 1 072 817€ 979 574€ 1 035 856€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
45 593 117€ 39 313 680€ 35 014 789€ 31 312 562€ 29 823 570€ 25 029 954€ 23 919 443€ 21 362 718€ 20 828 830€ 20 359 131€ 18 875 965€ 19 342 556€ 17 694 748€ 18 430 004€ 18 124 920€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
2 518 538€ 5 465 589€ 5 540 259€ 2 573 747€ 2 700 965€ 1 166 534€ 1 400 247€ 655 492€ -870 506€ 1 311 453€ -1 152 574€ -1 048 439€ -1 606 912€ -993 956€ -1 357 391€
136
591
Splatná daň z príjmov
3 277€ 1 900€ 1 289€ 3 046€ 2 494€ 1 844€ 1 644€ 1 836€ 6 809€ 7 804€ 6 384€ 2 596€ 1 443€ 4 548€ 18 892€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
2 515 261€ 5 463 689€ 5 538 970€ 2 570 701€ 2 698 471€ 1 164 690€ 1 398 603€ 653 657€ -877 316€ 1 303 649€ -1 158 959€ -1 051 035€ -1 608 355€ -998 504€ -1 376 283€