Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
14 603 945€ 10 112 826€ 9 798 604€ 7 738 022€ 6 917 745€ 7 854 209€ 8 272 515€ 4 078 568€ 3 904 707€ 3 938 801€ 4 108 710€ 4 245 842€ 4 272 096€ 3 537 015€ 4 265 977€ 4 158 295€
02
501
Spotreba materiálu
1 749 006€ 3 232 711€ 3 184 726€ 2 327 403€ 1 018 226€ 1 021 737€ 1 384 299€ 931 128€ 817 396€ 548 339€ 563 853€ 535 379€ 675 816€ 685 450€ 1 037 836€ 845 159€
03
502
Spotreba energie
12 854 939€ 6 880 114€ 6 613 879€ 5 410 618€ 5 899 519€ 6 832 472€ 6 888 216€ 3 147 440€ 3 087 311€ 3 390 462€ 3 544 857€ 3 710 463€ 3 596 280€ 2 851 565€ 3 227 237€ 3 313 136€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 904€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
74 127 397€ 76 243 458€ 68 757 143€ 69 590 227€ 61 961 108€ 73 212 052€ 64 733 420€ 66 682 941€ 49 099 666€ 47 826 618€ 52 410 500€ 47 477 139€ 49 393 153€ 52 900 621€ 57 594 801€ 56 440 397€
07
511
Opravy a udržiavanie
24 210 306€ 23 213 612€ 26 402 796€ 28 505 843€ 20 682 311€ 32 858 486€ 24 415 394€ 27 343 091€ 11 858 724€ 11 561 670€ 12 722 795€ 10 096 430€ 14 511 393€ 11 772 557€ 15 787 343€ 13 771 300€
08
512
Cestovné
209 555€ 244 272€ 132 381€ 139 974€ 212 735€ 169 249€ 180 946€ 129 898€ 96 420€ 132 157€ 129 320€ 150 060€ 129 903€ 172 931€ 162 039€ 160 650€
09
513
Náklady na reprezentáciu
184 737€ 255 573€ 204 412€ 109 619€ 215 520€ 473 556€ 354 826€ 260 266€ 93 491€ 75 883€ 68 759€ 49 245€ 103 858€ 90 456€ 106 786€ 119 037€
10
518
Ostatné služby
49 522 800€ 52 530 001€ 42 017 554€ 40 834 790€ 40 850 542€ 39 710 761€ 39 782 254€ 38 949 687€ 37 051 030€ 36 056 908€ 39 489 626€ 37 181 403€ 34 647 999€ 40 864 677€ 41 538 633€ 42 389 410€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
45 698 099€ 42 313 022€ 35 672 512€ 29 638 834€ 25 913 519€ 22 389 258€ 21 159 906€ 19 068 272€ 17 377 865€ 16 433 496€ 16 159 136€ 15 918 685€ 16 277 437€ 16 771 658€ 16 267 972€ 14 430 306€
12
521
Mzdové náklady
31 549 666€ 29 532 304€ 24 860 695€ 20 540 929€ 18 022 336€ 15 568 691€ 14 724 070€ 13 243 244€ 11 965 761€ 11 306 208€ 10 997 298€ 10 914 401€ 11 077 328€ 11 787 718€ 11 580 892€ 10 501 339€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
11 092 540€ 10 396 099€ 8 773 811€ 7 261 480€ 6 315 154€ 5 471 024€ 5 187 022€ 4 646 139€ 4 220 470€ 4 012 735€ 3 928 099€ 3 896 672€ 3 847 794€ 3 761 889€ 3 638 901€ 3 271 669€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
395 782€ 347 501€ 299 184€ 260 676€ 244 355€ 216 395€ 194 995€ 172 177€ 163 102€ 156 262€ 151 103€ 145 381€ 154 015€ 152 856€ 136 481€ 136 488€
15
527
Zákonné sociálne náklady
2 158 746€ 1 653 618€ 1 402 473€ 1 258 759€ 1 059 568€ 877 800€ 809 741€ 756 975€ 778 986€ 707 205€ 827 664€ 637 806€ 866 344€ 718 526€ 659 291€ 277 258€
16
528
Ostatné sociálne náklady
501 365€ 383 500€ 336 349€ 316 990€ 272 107€ 255 347€ 244 078€ 249 738€ 249 547€ 251 085€ 254 972€ 324 426€ 331 956€ 350 669€ 252 407€ 243 552€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
123 037€ 268 804€ 157 292€ 239 901€ 300 262€ 252 816€ 891 305€ 16 174€ 1 152€ 8 095€ 8 535€ 13 067€ 15 062€ 25 199€ 22 043€ 35 457€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 316€ 347€ 294€ 287€ 236€ 299€ 562€ 613€ 785€ 785€ 1 309€ 1 530€ 1 500€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
600€ 598€ 461€ 598€ 545€ 545€ 545€ 545€ 272€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
122 437€ 268 207€ 156 831€ 238 988€ 299 370€ 251 977€ 890 473€ 15 393€ 581€ 7 533€ 7 923€ 12 281€ 14 277€ 23 890€ 20 513€ 33 957€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
14 568 932€ 15 133 262€ 11 392 841€ 7 369 626€ 10 494 692€ 14 192 893€ 12 146 988€ 4 703 357€ 7 857 191€ 31 177 162€ 27 835 584€ 65 320 497€ 11 936 421€ 19 010 283€ 17 976 260€ 2 612 283€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 196 513€ 1 582 763€ 4 497 579€ 834 079€ 2 720 035€ 692 755€ 1 119 221€ 826 785€ 587 369€ 2 562 480€ 5 384 682€ 7 514 821€ 2 535 884€ 16 571 300€ 4 676 185€ 1 189 591€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
7 377€ 3 846€ 139€ 3 166€ 400 254€ 8 772€ 992€ 321€ 723€ 354€ 30€ 129€ 200€ 546€ 202€ 232 604€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
3 582 625€ 103 403€ 251 970€ 65 962€ 143 746€ 23 361€ 39 423€ 113 326€ 9 043€ 27 050€ 38 655€ 169 240€ 148 797€ 155€ 6 071€ 5 759€
26
546
Odpis pohľadávky
934 856€ 6 154 321€ 1 192 025€ 360 723€ 222 457€ 1 194 989€ 1 169 241€ 2 135 367€ 794 060€ 4 401 946€ 6 630 721€ 361 511€ 91 209€ 105 146€ 662 503€ 970 705€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
5 847 038€ 7 284 601€ 5 449 810€ 6 105 696€ 7 008 200€ 12 267 256€ 9 818 110€ 1 627 558€ 6 464 829€ 24 184 980€ 1 479 837€ 57 116 223€ 9 159 644€ 2 328 183€ 12 624 929€ 206 744€
28
549
Manká a škody
521€ 4 329€ 1 318€ 0€ 0€ 5 760€ 0€ 0€ 1 166€ 352€ 14 301 658€ 158 571€ 687€ 4 953€ 6 370€ 6 880€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
145 786 221€ 101 328 398€ 98 140 765€ 124 806 806€ 114 874 116€ 63 285 962€ 32 608 989€ 43 946 318€ 18 559 104€ 75 257 931€ 126 338 801€ 29 305 400€ 34 420 766€ 24 493 621€ 17 221 620€ 30 399 991€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
33 692 064€ 32 331 687€ 27 839 587€ 25 628 780€ 25 553 344€ 25 177 528€ 24 116 964€ 15 015 454€ 13 605 214€ 14 317 895€ 12 718 584€ 16 897 524€ 16 703 313€ 18 190 940€ 16 682 184€ 17 678 898€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
109 844 156€ 68 996 710€ 70 301 178€ 97 750 892€ 89 320 772€ 38 108 435€ 8 492 025€ 28 930 864€ 4 953 889€ 60 940 036€ 1 332 876€ 11 266 213€ 17 717 453€ 6 302 681€ 539 436€ 12 721 093€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 161 800€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
26 395 937€ 42 636 587€ 38 057 589€ 15 883 217€ 11 392 645€ 30 763 398€ 1 467 762€ 22 534 777€ 0€ 55 986 147€ 1 331 020€ 578 659€ 3 624 962€ 3 213 185€ 422 140€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 207€ 789€ 2 603€ 28 635€ 0€ 11 903€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
83 448 219€ 26 360 123€ 32 243 590€ 81 867 675€ 77 928 127€ 7 345 037€ 7 024 263€ 6 396 087€ 4 953 889€ 4 953 889€ 1 649€ 10 686 766€ 14 089 888€ 3 060 861€ 117 296€ 11 547 390€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 1 427 134€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 112 287 342€ 1 141 663€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 1 427 134€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 112 287 342€ 1 141 663€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
2 250 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 960 144€ 804 533€ 504 179€ 504 852€ 601 503€ 731 093€ 736 270€ 883 547€ 1 016 890€ 6 442 083€ 3 181 753€ 2 714 889€ 2 600 437€ 1 804 222€ 3 882 504€ 8 426 117€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 549 965€ 1 064 769€ 14 608€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
1 617 580€ 405 915€ 306 282€ 330 935€ 476 868€ 591 854€ 571 699€ 634 692€ 752 176€ 1 553 403€ 1 885 348€ 2 306 273€ 1 693 604€ 1 412 138€ 3 316 953€ 0€
43
563
Kurzové straty
234€ 219€ 10€ 37€ 271€ 228€ 249€ 141€ 52€ 190€ 244€ 530€ 22 592€ 151€ 6€ 44 490€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
342 330€ 398 400€ 197 888€ 173 880€ 124 364€ 139 011€ 164 322€ 248 713€ 264 662€ 338 525€ 231 392€ 393 479€ 884 241€ 391 933€ 565 545€ 8 381 627€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
219 389 576€ 184 090 105€ 180 351 773€ 177 166 765€ 160 654 164€ 151 624 101€ 122 313 364€ 124 052 797€ 125 166 630€ 134 576 340€ 97 331 165€ 118 270 286€ 95 286 199€ 132 736 218€ 27 885 344€ 99 872 655€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
69 351 048€ 55 528 094€ 51 690 635€ 49 815 556€ 46 200 273€ 41 359 258€ 38 905 970€ 37 262 221€ 34 388 152€ 32 298 271€ 30 549 859€ 34 035 698€ 28 026 405€ 29 343 271€ 27 769 341€ 26 114 410€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
5 757 610€ 12 937 515€ 6 887 871€ 5 331 132€ 6 378 194€ 11 162 583€ 6 235 925€ 3 879 476€ 8 399 017€ 17 584 101€ 5 631 066€ 20 070 064€ 4 193 642€ 12 336 608€ 0€ 158 668€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
144 267 826€ 115 616 533€ 121 770 554€ 122 019 076€ 108 073 197€ 99 092 141€ 77 171 469€ 82 910 497€ 82 379 461€ 84 693 969€ 61 150 240€ 64 164 062€ 63 065 891€ 91 056 339€ 116 003€ 73 599 577€
61
587
Náklady na ostatné transfery
13 092€ 7 963€ 2 713€ 1 000€ 2 500€ 10 120€ 0€ 603€ 0€ 0€ 0€ 462€ 261€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
516 257 350€ 430 294 408€ 404 775 110€ 417 055 032€ 381 717 109€ 333 542 384€ 262 862 757€ 263 431 975€ 222 983 205€ 315 660 526€ 327 374 185€ 283 265 804€ 214 201 571€ 251 278 837€ 145 116 521€ 216 375 501€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
14 230 112€ 14 162 428€ 19 137 416€ 14 533 838€ 17 560 721€ 16 054 684€ 16 071 276€ 14 984 252€ 14 669 953€ 12 957 977€ 12 206 490€ 12 131 722€ 11 844 945€ 12 935 554€ 12 648 919€ 13 013 544€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
14 229 822€ 14 162 240€ 19 137 344€ 14 533 610€ 17 560 343€ 16 054 210€ 16 070 702€ 14 983 640€ 14 668 959€ 12 957 347€ 12 205 344€ 12 130 831€ 11 844 080€ 12 934 329€ 12 647 405€ 13 011 380€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
290€ 188€ 72€ 227€ 378€ 474€ 574€ 612€ 994€ 630€ 1 146€ 891€ 865€ 1 225€ 1 514€ 2 164€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 201 000€ 16 950€ 1 352 220€ 439 600€ 601 704€ 66 370€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 990€ 0€ 0€ 66 887€ 66 370€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 201 000€ 11 960€ 1 352 220€ 439 600€ 534 817€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
306 909 162€ 277 189 903€ 256 139 497€ 252 383 950€ 244 577 179€ 223 994 002€ 204 626 469€ 187 855 953€ 170 267 771€ 155 391 573€ 150 868 918€ 148 500 871€ 141 815 488€ 130 328 656€ 146 017 483€ 162 166 372€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
277 458 642€ 247 698 848€ 226 703 951€ 220 824 968€ 208 997 482€ 190 876 915€ 172 266 765€ 154 992 747€ 138 491 419€ 124 638 915€ 120 525 556€ 118 303 433€ 112 312 751€ 97 484 722€ 113 488 101€ 129 087 887€
82
633
Výnosy z poplatkov
29 450 519€ 29 491 055€ 29 435 546€ 31 558 982€ 35 579 697€ 33 117 087€ 32 359 704€ 32 863 205€ 31 776 353€ 30 752 657€ 30 343 362€ 30 197 438€ 29 502 737€ 32 843 934€ 32 529 382€ 33 078 485€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
59 080 623€ 32 685 044€ 43 513 897€ 32 267 673€ 38 466 308€ 24 490 953€ 54 628 983€ 46 069 775€ 39 350 921€ 14 517 037€ 51 097 830€ 107 814 766€ 31 188 874€ 78 052 320€ 6 281 847€ 63 087 665€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
21 192 810€ 14 102 524€ 10 601 943€ 3 586 796€ 16 489 233€ 2 378 020€ 4 377 433€ 13 146 734€ 1 375 820€ 6 773 962€ 34 422 874€ 15 049 263€ 6 348 993€ 24 290 218€ 3 553 481€ 61 561 380€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 846 093€ 37 841€ 300 774€ 103 532€ 77 300€ 77 297€ 311 847€ 193 814€ 148 520€ 125 267€ 93 923€ 224 799€ 624 860€ 519 095€ 298 863€ 286 615€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
5 207 401€ 1 855 592€ 1 112 071€ 955 173€ 615 725€ 583 710€ 598 744€ 565 052€ 519 832€ 617 225€ 641 747€ 632 626€ 743 037€ 824 756€ 629 320€ 518 583€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 765 916€ 0€ 64 268€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
30 834 320€ 16 689 086€ 31 499 108€ 27 622 172€ 21 284 051€ 19 686 009€ 49 340 960€ 32 099 907€ 37 306 749€ 7 000 582€ 15 939 286€ 91 908 078€ 23 471 984€ 52 418 251€ 1 800 183€ 721 087€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
99 650 893€ 96 909 014€ 85 300 547€ 91 374 907€ 107 439 630€ 4 996 918€ 1 211 605€ 574 981€ 7 951 936€ 52 383 193€ 22 324 352€ 14 342 531€ 5 646 754€ 648 553€ 12 177 639€ 533 627€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
99 650 893€ 96 909 014€ 85 300 547€ 91 374 907€ 107 439 630€ 4 996 918€ 1 211 605€ 574 981€ 7 951 936€ 52 383 193€ 14 006 946€ 14 342 531€ 5 646 754€ 648 553€ 12 177 639€ 533 627€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 87€ 0€ 631 136€ 533 627€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
21 628 853€ 64 665 424€ 3 432 872€ 13 446 780€ 30 508 973€ 75 180€ 0€ 0€ 2 404€ 621 065€ 584 214€ 3 624 312€ 3 213 185€ 422 140€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 878€ 928€ 6 970€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
78 022 040€ 32 243 590€ 81 867 675€ 77 928 127€ 76 930 657€ 4 921 738€ 1 211 605€ 574 981€ 7 949 533€ 51 762 128€ 13 404 855€ 10 717 291€ 2 426 512€ 226 413€ 11 546 503€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 317 406€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 317 406€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1 953 917€ 3 707 889€ 2 483 120€ 567 358€ 2 711 442€ 118 292€ 9 897 351€ 5 519 574€ 5 281 708€ 6 446 895€ 4 725 616€ 2 524 789€ 5 140 505€ 21 616 621€ 93 662 430€ 27 362 410€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 800 000€ 30 689€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
69€ 83€ 83€ 148€ 0€ 0€ 51 136€ 5 761€ 10 619€ 31 354€ 44 002€ 43 371€ 91 220€ 121 666€ 1 364 512€ 5 016 920€
103
663
Kurzové zisky
0€ 11€ 1€ 3€ 0€ 1€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 509€ 0€ 2€ 0€ 16 103 436€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
1 953 845€ 3 707 795€ 2 483 036€ 567 207€ 2 711 442€ 118 291€ 4 478 199€ 5 235 049€ 4 396 266€ 2 047 813€ 3 466 520€ 1 512 440€ 985 076€ 300 102€ 3 485 833€ 2 642 900€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 368 016€ 278 763€ 874 823€ 3 567 728€ 1 184 406€ 950 469€ 4 064 209€ 21 194 851€ 88 812 085€ 3 599 154€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 111€ 2€ 0€ 1 931€ 0€ 1 398€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 111€ 2€ 0€ 1 931€ 0€ 1 398€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
36 354 176€ 20 407 568€ 20 001 064€ 20 447 892€ 19 433 253€ 26 971 301€ 19 225 213€ 26 939 383€ 14 148 899€ 19 778 090€ 17 038 634€ 6 624 455€ 8 853 276€ 8 506 587€ 5 186 175€ 2 853 294€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26 392€ 34 863€ 0€ 38 344€ 37 970€ 33 111€ 33 485€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
15 577 015€ 508 763€ 891 454€ 587 983€ 1 991 453€ 10 000 002€ 938 412€ 12 618 162€ 782 447€ 3 717 168€ 4 883 022€ 59 224€ 3 949 551€ 5 315 684€ 2 280 700€ 84 679€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
4 142 070€ 4 369 586€ 4 237 651€ 3 789 488€ 12 763 948€ 12 379 189€ 13 762 169€ 9 383 855€ 8 772 051€ 11 663 080€ 8 203 895€ 2 822 972€ 1 303 291€ 231 828€ 0€ 11 467€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 34 222€ 45 762€ 73 159€ 25 530€ 70 713€ 571 560€ 220 209€ 412 399€ 31 081€ 53 450€ 114 384€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
55 908€ 51 220€ 38 189€ 352 075€ 820€ 819€ 810€ 37 403€ 561€ 5 025€ 456€ 30 927€ 6 460€ 3 319€ 0€ 42€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
10 737 175€ 10 698 133€ 10 716 976€ 11 067 476€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
5 842 008€ 4 779 866€ 4 082 573€ 4 605 107€ 4 603 874€ 4 565 762€ 4 453 109€ 4 328 403€ 4 373 630€ 3 954 027€ 3 885 317€ 3 657 882€ 3 441 246€ 2 917 786€ 2 872 364€ 2 723 621€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
518 178 883€ 445 061 846€ 426 575 542€ 411 575 617€ 430 188 533€ 296 626 150€ 305 660 897€ 281 943 918€ 251 872 189€ 261 491 714€ 259 614 171€ 292 378 737€ 205 091 546€ 252 156 592€ 275 974 493€ 269 018 310€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
1 921 533€ 14 767 438€ 21 800 431€ -5 479 415€ 48 471 424€ -36 916 234€ 42 798 140€ 18 511 943€ 28 888 984€ -54 168 812€ -67 760 014€ 9 112 932€ -9 110 025€ 877 755€ 130 857 972€ 52 642 809€
136
591
Splatná daň z príjmov
1 897€ 0€ 7 251€ 3 867€ 1 163€ 2 717€ 500€ 1 808€ 10 883€ 22 557€ 20 563€ 819 590€ 16 198€ 21 451€ 260 542€ 982 037€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
1 919 636€ 14 767 438€ 21 793 180€ -5 483 282€ 48 470 261€ -36 918 951€ 42 797 640€ 18 510 135€ 28 878 101€ -54 191 368€ -67 780 578€ 8 293 342€ -9 126 223€ 856 304€ 130 597 430€ 51 660 772€