Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
97 905 612 € 94 893 944 € 88 140 897 € 81 042 409 € 76 000 601 € 61 286 923 € 53 701 764 € 48 791 483 € 40 405 344 € 33 321 986 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
7 538 700 € 7 884 929 € 6 433 364 € 7 810 548 € 4 488 907 € 3 591 989 € 3 273 652 € 2 570 784 € 2 711 904 € 2 704 421 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
5 478 674 € 4 049 106 € 2 692 687 € 2 699 657 € 2 523 496 € 1 644 677 € 1 407 785 € 828 187 € 705 931 € 254 910 €
005
A.I.2
Software
5 478 674 € 3 997 099 € 2 635 383 € 2 693 478 € 2 278 825 € 1 573 957 € 1 184 210 € 824 547 € 702 291 € 245 915 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0 € 1 007 € 2 664 € 2 539 € 3 726 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
51 000 € 54 640 € 3 640 € 240 945 € 70 720 € 223 575 € 3 640 € 3 640 € 8 995 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 876 502 € 1 532 063 € 1 560 646 € 1 887 936 € 1 965 411 € 1 947 312 € 1 865 867 € 1 742 597 € 2 005 973 € 2 449 511 €
012
A.II.1
Pozemky
114 435 € 114 435 € 114 435 € 114 435 € 114 435 € 117 200 € 117 200 € 117 200 € 117 200 € 117 200 €
013
A.II.2
Stavby
457 064 € 514 232 € 571 400 € 628 704 € 686 391 € 773 032 € 847 158 € 970 626 € 1 102 650 € 1 243 450 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
818 483 € 450 059 € 420 167 € 659 057 € 722 605 € 572 673 € 478 757 € 207 708 € 353 072 € 707 569 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
482 301 € 426 570 € 448 644 € 479 740 € 437 180 € 462 567 € 422 752 € 447 063 € 433 051 € 355 842 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
26 767 € 6 000 € 6 000 € 4 800 € 21 840 € 25 450 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
4 219 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
183 524 € 2 303 760 € 2 180 031 € 3 222 955 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
13 524 € 2 133 760 € 2 010 031 € 3 052 955 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
170 000 € 170 000 € 170 000 € 170 000 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
89 430 000 € 86 178 909 € 80 974 987 € 72 559 829 € 70 749 794 € 56 929 909 € 50 013 058 € 45 886 399 € 37 468 291 € 30 382 971 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
741 865 € 678 471 € 859 889 € 944 563 € 789 059 € 560 548 € 470 680 € 415 472 € 318 251 € 300 180 €
032
B.I.1
Materiál
741 865 € 678 471 € 859 889 € 944 563 € 789 059 € 560 548 € 470 680 € 415 472 € 318 251 € 300 180 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 090 211 € 1 062 164 € 920 098 € 946 609 € 1 040 780 € 528 689 € 350 792 € 381 890 € 356 033 € 283 899 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
372 613 € 373 643 € 357 506 € 469 112 € 513 985 € 361 100 € 338 566 € 347 335 € 328 384 € 261 684 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
120 000 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
717 598 € 688 521 € 562 592 € 477 497 € 406 795 € 167 589 € 12 226 € 34 555 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
4 121 593 € 4 149 944 € 1 438 981 € 754 891 € 395 714 € 521 175 € 258 087 € 944 950 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
789 263 € 645 770 € 850 792 € 326 887 € 320 021 € 203 409 € 142 404 € 106 014 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
137 737 € 384 105 € 256 909 € 40 747 € 86 € 547 481 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 194 593 € 3 504 174 € 204 084 € 428 004 € 75 693 € 60 857 € 74 936 € 838 936 € 115 694 € 118 396 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
83 476 331 € 80 288 330 € 77 756 019 € 69 913 766 € 68 524 241 € 55 319 497 € 48 933 499 € 44 144 087 € 36 569 503 € 29 050 072 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 364 008 € 1 343 458 € 1 355 549 € 1 378 993 € 1 472 884 € 1 523 709 € 1 359 234 € 1 401 760 € 1 448 150 € 1 054 807 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
82 112 323 € 78 944 872 € 76 400 470 € 68 534 773 € 67 051 357 € 53 795 788 € 47 574 265 € 42 742 327 € 35 121 353 € 27 995 265 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
936 912 € 830 106 € 732 546 € 672 032 € 761 900 € 765 025 € 415 054 € 334 300 € 225 149 € 234 594 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
10 362 € 18 307 € 25 375 € 40 120 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
897 231 € 810 057 € 694 711 € 385 998 € 478 173 € 493 484 € 385 773 € 277 482 € 188 647 € 230 442 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
29 319 € 1 742 € 12 460 € 245 914 € 283 727 € 271 541 € 29 281 € 56 818 € 36 502 € 4 152 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
97 905 612 € 94 893 944 € 88 140 897 € 81 042 409 € 76 000 601 € 61 286 923 € 53 701 764 € 48 791 483 € 40 405 344 € 33 321 986 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
84 974 871 € 82 907 671 € 78 040 907 € 73 612 711 € 67 503 631 € 55 992 103 € 50 169 361 € 44 940 265 € 36 392 221 € 29 786 691 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
331 941 € 331 941 € 331 941 € 331 941 € 331 941 € 331 941 € 331 941 € 331 941 € 331 941 € 331 941 €
069
A.I.1
Základné imanie
331 941 € 331 941 € 331 941 € 331 941 € 331 941 € 331 941 € 331 941 € 331 941 € 331 941 € 331 941 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-2 008 767 € 111 541 € 2 774 € 20 086 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-2 008 767 € 111 541 € 2 774 € 20 086 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
33 192 € 33 192 € 33 192 € 33 192 € 33 192 € 33 192 € 33 192 € 33 192 € 33 192 € 33 192 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
33 192 € 33 192 € 33 192 € 33 192 € 33 192 € 33 192 € 33 192 € 33 192 € 33 192 € 33 192 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
76 630 801 € 72 318 082 € 70 694 735 € 64 636 795 € 53 970 248 € 47 868 906 € 39 921 169 € 34 496 015 € 27 900 201 € 23 687 652 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
76 630 801 € 72 318 082 € 70 694 735 € 64 636 795 € 53 970 248 € 47 868 906 € 39 921 169 € 34 496 015 € 27 900 201 € 23 687 652 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
9 987 704 € 10 112 915 € 6 978 265 € 8 590 697 € 13 168 250 € 7 758 064 € 9 883 059 € 10 079 117 € 8 126 887 € 5 733 906 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
12 930 531 € 11 986 273 € 10 099 990 € 7 429 698 € 8 496 970 € 5 294 820 € 3 532 403 € 3 850 161 € 4 013 123 € 3 535 046 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 745 183 € 3 489 287 € 3 010 267 € 2 601 790 € 2 335 135 € 1 272 798 € 513 470 € 513 147 € 537 087 € 466 686 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
694 290 € 647 875 € 592 494 € 646 681 € 601 322 € 622 545 € 513 470 € 513 147 € 466 686 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 050 893 € 2 841 412 € 2 417 773 € 1 955 109 € 1 733 813 € 650 253 € 537 087 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
130 826 € 96 675 € 77 958 € 60 939 € 45 712 € 40 544 € 43 589 € 53 757 € 59 443 € 70 575 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
130 826 € 96 675 € 77 958 € 60 939 € 45 712 € 40 544 € 43 589 € 53 757 € 59 443 € 70 575 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
9 054 522 € 8 400 311 € 7 011 765 € 4 766 969 € 6 116 123 € 3 981 478 € 2 975 344 € 3 283 257 € 3 416 593 € 2 997 785 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 575 727 € 3 719 919 € 3 583 744 € 3 078 002 € 2 425 073 € 1 941 601 € 1 305 524 € 1 296 847 € 1 416 010 € 1 477 081 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
37 548 € 40 650 € 55 881 € 92 836 € 28 859 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
20 000 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
790 202 € 807 886 € 618 680 € 837 109 € 542 282 € 545 504 € 454 442 € 444 564 € 461 142 € 467 975 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
494 709 € 459 115 € 370 781 € 370 417 € 315 569 € 313 417 € 254 506 € 247 212 € 246 232 € 245 576 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 189 373 € 3 404 881 € 2 427 963 € 468 713 € 2 823 400 € 1 133 912 € 894 147 € 1 234 447 € 1 196 777 € 775 189 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
4 511 € 8 510 € 10 597 € 12 728 € 9 799 € 9 496 € 6 075 € 4 306 € 3 596 € 3 105 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
210 € 1 057 € 249 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
210 € 1 057 € 249 €