Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
42 778 € 92 570 € 96 500 € 88 049 € 57 046 € 91 504 € 111 751 € 95 866 € 63 778 € 59 924 € 177 107 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
31 095 € 34 684 € 38 274 € 41 864 € 43 495 € 36 195 € 42 496 € 19 832 € 13 828 € 70 490 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
31 095 € 34 684 € 38 274 € 41 864 € 43 495 € 36 195 € 42 496 € 19 832 € 13 828 € 18 490 €
012
A.II.1
Pozemky
13 828€ 15 444€
013
A.II.2
Stavby
20 413€ 21 861€ 23 310€ 24 758€ 26 206€ 28 965€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
10 682€ 12 823€ 14 964€ 17 106€ 17 289€ 7 230€ 13 531€ 19 832€ 3 046€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
28 965€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
52 000 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
52 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
11 585 € 57 806 € 58 196 € 46 158 € 13 524 € 55 285 € 69 078 € 75 898 € 63 750 € 45 789 € 106 213 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
18 546 € 11 917 € 21 417 € 23 282 € 26 199 € 37 582 € 4 479 € 6 167 € 4 675 €
039
B.I.5
Tovar
18 546€ 11 917€ 21 417€ 23 282€ 26 199€ 37 582€ 4 479€ 6 167€ 4 675€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 932 € 23 091 € 28 384 € 5 686 € 7 137 € 16 920 € 16 749 € 20 202 € 18 416 € 36 098 € 33 908 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 932 € 21 780 € 28 384 € 3 937 € 7 137 € 15 431 € 15 417 € 19 686 € 17 522 € 35 506 € 33 896 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 932€ 21 780€ 28 384€ 3 937€ 7 137€ 15 431€ 15 417€ 19 686€ 17 522€ 35 506€ 33 896€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 311€ 1 749€ 1 489€ 1 332€ 516€ 894€ 592€ 12€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
8 653 € 16 169 € 17 895 € 19 055 € 6 387 € 15 083 € 26 130 € 18 114 € 40 855 € 3 524 € 67 630 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 468€ 14 805€ 17 329€ 16 847€ 4 175€ 14 721€ 24 458€ 13 482€ 39 596€ 71€ 67 564€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 185€ 1 364€ 566€ 2 208€ 2 212€ 362€ 1 672€ 4 632€ 1 259€ 3 453€ 66€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
98 € 80 € 30 € 27 € 27 € 24 € 177 € 136 € 28 € 307 € 404 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
98€ 80€ 30€ 27€ 27€ 24€ 177€ 136€ 28€ 307€ 404€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
42 778 € 92 570 € 96 500 € 88 049 € 57 046 € 91 504 € 111 751 € 95 866 € 63 778 € 59 924 € 177 107 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-1 252 € -46 887 € -41 605 € -41 815 € -48 830 € -28 340 € -28 261 € -20 236 € -21 670 € -31 114 € 31 181 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-49 240 € -49 450 € -56 465 € -35 975 € -35 896 € -27 871 € -29 305 € -38 749 € 23 546 € 24 475 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
51 540€ 51 330€ 44 315€ 44 315€ 44 315€ 44 315€ 42 881€ 33 437€ 33 437€ 33 437€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-100 780€ -100 780€ -100 780€ -80 290€ -80 211€ -72 186€ -72 186€ -72 186€ -9 891€ -8 962€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-8 887 € -5 282 € 210 € 7 015 € -20 490 € -79 € -8 025 € 1 434 € 9 444 € -62 295 € -929 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
44 030 € 139 457 € 138 105 € 129 864 € 105 676 € 119 844 € 140 012 € 116 102 € 84 968 € 90 143 € 143 251 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 650 € 1 623 € 1 609 € 1 601 € 1 601 € 1 601 € 1 585 € 1 554 € 1 507 € 1 536 € 1 487 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 650€ 1 623€ 1 609€ 1 601€ 1 601€ 1 601€ 1 585€ 1 554€ 1 507€ 1 536€ 1 487€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
42 380 € 123 334 € 121 996 € 113 763 € 104 075 € 111 253 € 130 797 € 113 433 € 72 264 € 67 154 € 27 368 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
87 € 596 € 138 € -223 € 183 € 6 864 € 14 628 € 14 024 € 10 230 € 21 574 € 18 917 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
87€ 596€ 138€ -223€ 183€ 6 864€ 14 628€ 14 024€ 10 230€ 21 574€ 18 917€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
41 682€ 122 292€ 121 592€ 113 001€ 102 412€ 104 095€ 112 890€ 98 315€ 58 520€ 43 650€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
347€ 286€ 139€ 227€ 582€ 457€ 615€ 295€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
194€ 160€ 78€ 86€ 324€ 177€ 345€ 165€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
70€ 49€ 985€ 1 480€ 294€ 2 966€ 188€ 2 880€ 970€ 7 991€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
640 € 1 115 € 806 € 1 134 € 547 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
640€ 1 115€ 806€ 1 134€ 547€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
5 240€ 14 168€ 102 698€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
14 500€ 14 500€ 14 500€ 6 990€ 6 990€ 5 151€ 6 151€ 11 151€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
200 € 480 € 895 € 2 675 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
200€ 480€ 895€ 2 675€