Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
791 280€ 546 173€ 719 251€ 710 390€ 629 435€ 753 038€ 791 573€ 1 788 329€ 447 448€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
791 280 € 548 784 € 720 292 € 718 572 € 637 176 € 753 355 € 794 371 € 1 802 435 € 460 837 € 534 123 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
789 316€ 541 392€ 697 521€ 693 858€ 626 345€ 740 016€ 785 719€ 1 779 480€ 411 626€ 492 144€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 964€ 4 781€ 21 730€ 16 531€ 3 090€ 13 023€ 5 854€ 8 849€ 35 822€ 31 988€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 041€ 14 000€ 12 517€ 9 875€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 611€ 8 183€ 7 741€ 316€ 2 798€ 106€ 872€ 116€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
796 437 € 548 449 € 712 215 € 738 920 € 636 934 € 758 341 € 789 409 € 1 788 135 € 449 965 € 525 444 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
785 464€ 537 568€ 693 364€ 699 782€ 619 411€ 733 866€ 756 243€ 1 729 798€ 399 573€ 474 550€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 411€ 1 036€ 2 040€ 4 944€ 2 478€ 4 249€ 6 995€ 2 727€ 4 531€ 8 456€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
2 834€ 4 041€ 12 184€ 10 464€ 5 342€ 7 062€ 6 068€ 31 518€ 23 574€ 15 001€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 137 € 1 686 € 3 045 € 6 170 € 10 713 € 8 269 € 11 675 € 14 966 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 310€ 1 242€ 2 366€ 4 731€ 8 079€ 6 289€ 8 599€ 11 017€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
813€ 437€ 662€ 1 388€ 2 587€ 1 939€ 3 027€ 3 878€
19
E.4.
Sociálne náklady
14€ 7€ 17€ 51€ 47€ 41€ 49€ 71€
20
F.
Dane a poplatky
114€ 273€ 173€ 382€ 632€ 822€ 1 350€ 764€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 589€ 3 590€ 4 099€ 9 772€ 6 301€ 6 301€ 5 369€ 704€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 589€ 3 590€ 4 099€ 9 772€ 6 301€ 6 301€ 5 369€ 704€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
407€ 13 828€ 7 163€ 8 858€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2€ 528€ 7€ 13 685€ 184€ 311€ 3 389€ 1 173€ 2 099€ 2 145€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-5 157 € 335 € 8 077 € -20 348 € 242 € -4 986 € 4 962 € 14 300 € 10 872 € 8 679 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 571 € 3 528 € 11 663 € -4 801 € 2 204 € 7 862 € 22 267 € 24 286 € 19 770 € 26 125 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
38 698 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
20 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
18 698 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
18 698€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
125 € 125 € 131 € 142 € 114 € 159 € 648 € 1 976 € 110 905 € 9 440 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
102 500€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
162 € 1 307 € 6 590 € 7 473 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
162€ 1 307€ 6 590€ 7 473€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
125€ 125€ 131€ 142€ 114€ 159€ 486€ 669€ 1 815€ 1 967€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-125 € -125 € -131 € -142 € -114 € -159 € -648 € -1 976 € -72 207 € -9 439 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-5 282 € 210 € 7 946 € -20 490 € 128 € -5 145 € 4 314 € 12 324 € -61 335 € -760 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
931 € 207 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 960 € 169 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
931€ 207€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 960€ 169€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-5 282 € 210 € 7 015 € -20 490 € -79 € -8 025 € 1 434 € 9 444 € -62 295 € -929 €