Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

 • Názov Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
 • IČO 00604054
 • DIČ 2020804390
 • IČ DPH SK2020804390 podľa §4
 • Sídlo Vysoká 17, 811 06 Bratislava
 • Dátum vzniku 15. marca 1991, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 117/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 11 404 927 € / splatené 11 404 927 €
  Podľa účtovnej závierky: 11 404 927 €
 • Historický názov Burza cenných papierov v Bratislave, akciová spoločnosť
  (platné do 20. júla 1998 )
  Burza cenných papierov, účastinná spoločnosť Bratislava
  (platné do 26. marca 1993 )
 • Historické sídlo Hlavné nám. 8, 811 01 Bratislava
  (platné do 2. novembra 1994)
  , 811 01 Bratislava
  (platné do 26. marca 1993)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
organizovanie ponuky a dopytu cenných papierov na určenom mieste a v určenom čase a vykonávanie s tým súvisiacich činností 2.7.2001
vykonávanie zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov a vykonávanie s tým súvisiacich činností 2.7.2001
zbieranie, uverejňovanie a distribúcia firemných a trhových informácií potrebných pre zabezečenie obchodovania podľa burzových pravidiel 2.7.2001
vydavateľská a publikačná činnosť 2.7.2001
prevádzkovanie burzového klubu /s vylúčením verejnosti / 2.7.2001
organizovanie mnohostranného obchodného systému 29.4.2008
Iné právne skutočnosti
1. Účastinná spoločnosť bola založená podľa § 25 Zák.č 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 8.1.1991.
Valné zhromaždenie účastinnej spoločnosti konané dňa
8.7.1991 schválilo zmenu stanov.
Na základe uznesenia č. 4/91 Valného zhromaždenia BCPB konaného dňa 8.7.1991 boli doplnené stanovy účastinnej spoločnosti.
2. Stanovenej akciovej spoločnosti schválené na zasadnutí Valného zhromaždenia dňa 27.3.1992 uzn. č. 5/92
3. Stanovy akciovej spoločnosti prijaté valným zhromaždením dňa 21.12.1992 v súlade so zákonom 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 214/92
o burze cenných papierov.
4. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení
dňa 18.5.1994.
5. Rozhodnutie a uznesenie č. 8 a č. 9 burzovej komory BCPB zo dňa 20.01.1995.
6. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 19.5.1995.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.12.1995, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 551/95, Nz 536/95 napísanou dňa
21.12.1995 notárom JUDr. Romanom Blahom, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
Zápisnica č. 2/1995 zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.12.1995.
8. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.4.1996 pod. č.
N 132/96, Nz 127/96 na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
9. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 25.4.1997, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 206/97, Nz 202/97 spísanou notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
10. Rozhodnutie Ministerstva financií SR zo dňa 11.12.1995, č.j. 56/2904/95
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa
2.4.1998, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou
N 139/98, Nz 134/98 spísanou notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
11. Zápis č. 1/98 zo zasadnutia burzovej komory dňa 23.1.1998. Zápis č. 6/98 zo zasadnutia burzovej komory dňa 3.7.1998. Zápis č. 11/98 zo zasadnutia burzovej komory dňa 18.12.1998. Zápis č. 1/99 z mimoriadneho zasadnutia burzovej komory dňa 13.1.1999. Nové znenie stanov schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 5.2.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 87/99, Nz 86/99. Zápis č. 3/99 zo zasadnutia burzovej komory dňa 12.2.1999. Zápis zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 12.2.1999. Zápis č. 5/99 zo zasadnutia burzovej komory dňa 9.4.1999.
12. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 20.5.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 230/99, Nz 226/99 spísanou notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
Zápisnica č. 3/1999 zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.5.1999.
13. Zápis č. 11/99 zo zasadnutia burzovej komory 22.10.1999. Zápis č. 12/99 z mimoriadneho zasadnutia burzovej komory zo dňa 29.10.1999. Zápis č. 13/99 zo zasadnutia burzovej komory zo dňa 19.11.1999.
14. Zápis č. 14/99 zo zasadnutia burzovej komory dňa 10.12.1999 Zápis č. Zápis č. 1/2000 zo zasadnutia burzovej komory dňa 21.1.2000
15. Koncesná listina reg.č. 2775/2000 zo dňa 8.8.2000, právoplatná 9.8.2000 vydaná Okresným úradom Bratislava I.
16. Zápis č. 9/2000 zo zasadnutia burzovej komory dňa 27.10.2000.
17. Notárska zápisnica č. N 115/2001, Ntz 113/2001 spísaná dňa 6.4.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola odsúhlasená zmena členov predstavenstva a zmena stanov spoločnosti v súlade s uzneseniami valného zhromaždenia.
18. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 10.8.2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.10.2001.
19. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 14. 6. 2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 305/02, Nz 295/02 spísanou notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
Zánik funkcie členov predstavenstva Ing. Rudolf Janáč, Ing. Michal Krajčovič, CSc., Ing. Peter Krutil, Ing. Ivan Gránsky, Ing. Marián Šedo, Ing. Róbert Kopál dňom 14. 6. 2002, kedy boli opätovne zvolení za členov predstavenstva na valnom zhromaždení.
Zápisnica č. 7/2002 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 27. 6. 2002.
Zánik funkcie členov dozornej rady Ing. Anna Bubeníková, Ing. Bohuslav Šolta, JUDr. Juraj Wertlen dňom 14. 6. 2002, kedy boli opätovne zvolení za členov dozornej rady.
20. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Rudolfa Janáča dňa 27.9.2002. Zápisnica č. 9/2002 z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 5.9.2002. Zápisnica č. 10/2002 z riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 27.9.2002.
21. Zánik funkcie členov predstavenstva Ing. Michala Krajčoviča, CSc. dňa 31.10.2002 a Ing. Ľuboša Vraždu dňa 25.10.2002.
Ing. Ján Valko - náhradný člen predstavenstva od 27.9.2002 do 17.1.2003. Zápisnica č. 11/2002 z riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 25.10.2002. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.1.2003, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 44/2003, Nz 3267/2003 a na ktorom bola schválená zmena stanov.
22. Zápisnica č. 2/2003 z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.4.2003. Ing. Jozef Mihalik - skončenie funkčného obdobia k 11.4.2003.
23. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 21. 5. 2004, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 236/2004 Nz 43837/2004.
24. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená formou notárskej zápisnice N 203/2005, Nz 29311/2005.
25. Zápisnica č. 1/2006 z riadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 26.1.2006.
26. Notárska zápisnica č. N 87/2006, Nz 9708/2006 zo dňa 15.03.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa odsúhlasilo zvýšenie základného imania spoločnosti.
27. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.03.2006.
28. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.05.2006 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 173/2006, Nz 19970/2006, NCRls 19849/2006.
29. Notárska zápisnica N 268/2007, Nz 26154/2007 spísaná dňa 03.07.2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.06.2007.
30. Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva zo dňa 12.11.2007.
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu na voľbu člena predstavenstva zo dňa 28.01.2008.
Zápisnica č. 2/2008 z riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 28.02.2008.
31. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.11.2007 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 497/2007 Nz 47368/2007.
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 27.03.2008.
32. Notárska zápisnica N 279/2008, Nz 29041/2008, NCRls 28737/2008 napísaná dňa 8.7.2008 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.6.2008.
33. Zápisnica č. 1/2009 z riadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 29.1.2009.
34. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.06.2010 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 192/2010, Nz 24266/2010, NCRls 24631/2010 spísanej dňa 07.07.2010.
35. Notárska zápisnica zo dňa 6.12.2010 č. N 473/2010, Nz 50103/2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
36. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 01.03.2012.
37. Zápisnica č. 2/2012 z valného zhromaždenia konaného dňa 19.10.2012.
38. Zápisnicač. 4/2014 z riadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 30.04.2014.
39. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.04.2014.
40. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2014.
41. Notárska zápisnica N 858/2014, Nz 37857/2014, NCRls 38608/2014 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.10.2014.
42. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.10.2015.