Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
13 148 756 € 12 914 298 € 12 863 061 € 12 843 905 € 12 907 775 € 12 427 154 € 11 538 753 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
8 927 250 € 8 985 255 € 9 073 235 € 9 129 330 € 9 085 163 € 8 585 219 € 7 836 249 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
3 984 € 8 308 € 22 932 € 27 918 € 42 864 € 52 356 € 43 697 €
005
A.I.2
Software
3 984€ 8 308€ 22 932€ 27 918€ 42 864€ 52 356€ 43 697€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 297 494 € 1 351 175 € 1 424 531 € 1 475 640 € 1 538 660 € 1 610 789 € 1 592 857 €
013
A.II.2
Stavby
1 254 215€ 1 309 735€ 1 365 256€ 1 420 775€ 1 476 295€ 1 531 815€ 1 547 638€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
43 279€ 41 440€ 59 275€ 54 864€ 62 365€ 78 974€ 45 219€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
7 625 772 € 7 625 772 € 7 625 772 € 7 625 772 € 7 503 639 € 6 922 074 € 6 199 695 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
7 625 772€ 7 625 772€ 7 625 772€ 7 625 772€ 7 503 639€ 6 922 074€ 6 199 695€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 221 506 € 3 929 043 € 3 789 826 € 3 714 575 € 3 822 612 € 3 841 935 € 3 702 504 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
54 096 € 56 731 € 246 130 € 74 858 € 96 739 € 127 287 € 148 809 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
52 323 € 55 631 € 244 986 € 74 002 € 65 591 € 125 020 € 107 679 €
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 29 809€ 0€ 38 350€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 773€ 1 100€ 1 144€ 856€ 1 339€ 2 267€ 2 780€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 167 410 € 3 872 312 € 3 543 696 € 3 639 717 € 3 725 873 € 3 714 648 € 3 553 695 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 533€ 3 578€ 2 869€ 4 279€ 2 413€ 2 991€ 2 451€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 162 877€ 3 868 734€ 3 540 827€ 3 635 438€ 3 723 460€ 3 711 657€ 3 551 244€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
13 148 756 € 12 914 298 € 12 863 061 € 12 843 905 € 12 907 775 € 12 427 154 € 11 538 753 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
12 766 637 € 12 611 360 € 12 495 074 € 12 516 799 € 12 588 903 € 12 050 469 € 11 221 385 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
11 404 927 € 11 404 927 € 11 404 927 € 11 404 927 € 11 404 927 € 11 404 927 € 11 404 927 €
082
A.I.1
Základné imanie
11 404 927€ 11 404 927€ 11 404 927€ 11 404 927€ 11 404 927€ 11 404 927€ 11 404 927€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
326 588€ 314 959€ 314 959€ 314 959€ 261 116€ 178 208€ 105 484€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 035 122 € 891 474 € 775 188 € 796 913 € 922 860 € 467 334 € -289 026 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 035 122€ 891 474€ 775 188€ 796 913€ 922 860€ 467 334€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-289 026€
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
370 569 € 291 388 € 356 304 € 315 556 € 309 972 € 367 785 € 308 468 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
121 700 € 124 833 € 123 809 € 119 281 € 128 110 € 129 328 € 133 267 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
11 466€ 10 194€ 8 608€ 1 377€ 1 254€ 1 448€ 2 078€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
110 234€ 114 639€ 115 201€ 117 904€ 126 856€ 127 880€ 131 189€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
26 844 € 13 144 € 11 587 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
26 844€ 13 144€ 11 587€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
144 142 € 101 297 € 174 847 € 153 141 € 133 258 € 186 697 € 138 587 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
26 327 € 25 348 € 27 564 € 22 972 € 26 621 € 18 523 € 20 843 €
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
40 311€ 38 614€ 76 609€ 67 088€ 56 396€ 78 762€ 63 251€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
27 060€ 26 411€ 52 157€ 45 119€ 37 573€ 47 715€ 40 097€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
50 444€ 10 924€ 18 517€ 17 962€ 12 668€ 41 697€ 14 396€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
77 883 € 52 114 € 46 061 € 43 134 € 48 604 € 51 760 € 36 614 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
77 883€ 52 114€ 46 061€ 43 134€ 48 604€ 51 760€ 36 614€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
11 550 € 11 550 € 11 683 € 11 550 € 8 900 € 8 900 € 8 900 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
11 550€ 11 550€ 11 683€ 11 550€ 8 900€ 8 900€ 8 900€