Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 035 465€ 1 203 493€ 1 249 960€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 564 036 € 1 535 320 € 1 400 161 € 1 282 041 € 1 037 550 € 1 212 515 € 1 451 569 € 1 487 647 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 420 006€ 1 389 353€ 1 257 878€ 1 143 516€ 885 589€ 1 035 465€ 1 203 493€ 1 249 960€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
144 030€ 145 967€ 142 283€ 138 525€ 151 961€ 177 050€ 248 076€ 237 687€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 355 271 € 1 340 988 € 1 272 565 € 1 308 250 € 1 238 207 € 1 259 654 € 1 331 198 € 1 419 125 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
212 966€ 197 673€ 191 865€ 193 654€ 205 521€ 234 990€ 288 245€ 273 015€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
165 614€ 138 822€ 134 222€ 119 569€ 111 447€ 116 669€ 119 990€ 152 393€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
860 423 € 883 652 € 811 311 € 846 551 € 785 825 € 771 350 € 793 819 € 821 891 €
16
E.1.
Mzdové náklady
520 360€ 547 243€ 517 944€ 533 937€ 484 743€ 476 027€ 490 271€ 505 557€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
77 475€ 66 521€ 62 914€ 61 048€ 75 981€ 77 641€ 78 471€ 85 110€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
262 588€ 269 888€ 230 453€ 251 566€ 225 101€ 217 682€ 225 077€ 231 224€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
5 318€ 6 677€ 6 209€ 6 650€ 6 344€ 4 937€ 5 562€ 6 276€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
76 011€ 75 797€ 93 331€ 94 282€ 87 946€ 87 460€ 75 809€ 77 572€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
76 011€ 75 797€ 93 331€ 94 282€ 87 946€ 87 460€ 75 809€ 77 572€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 332€ 166€ 498€ 83€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
34 939€ 38 367€ 35 627€ 47 544€ 40 792€ 44 082€ 47 275€ 87 895€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
208 765 € 194 332 € 116 596 € -26 209 € -200 657 € -47 139 € 120 371 € 68 522 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 041 426 € 1 052 858 € 931 791 € 830 293 € 568 621 € 683 806 € 795 258 € 824 552 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 166 694 € 6 036 € 6 169 € 5 824 € 126 297 € 590 862 € 744 845 € 690 018 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
3 160 000 € 0 € 122 133 € 581 565 € 722 379 € 662 828 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
3 160 000€ 0€ 122 133€ 581 565€ 722 379€ 662 828€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
6 694 € 6 036 € 6 169 € 5 824 € 4 164 € 9 297 € 22 459 € 27 190 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 7€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
6 447 € 2 834 € 1 987 € 1 929 € 2 023 € 1 601 € 2 054 € 2 329 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
96€ 84€ 77€ 26€ 89€ 108€ 84€ 106€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 351€ 2 750€ 1 910€ 1 903€ 1 934€ 1 493€ 1 970€ 2 223€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
3 160 247 € 3 202 € 4 182 € 3 895 € 124 274 € 589 261 € 742 791 € 687 689 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 369 011 € 197 534 € 120 778 € -22 314 € -76 383 € 542 122 € 863 162 € 756 211 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
48 502 € 42 258 € 4 492 € -589 € -4 280 € 3 688 € 34 078 € 28 976 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
44 092€ 46 664€ 2 881€ 2 114€ 4 672€ 4 712€ 37 388€ 14 879€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
4 410€ -4 406€ -562€ -2 703€ -8 953€ -1 024€ -3 310€ 14 097€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 320 509 € 155 276 € 116 286 € -21 725 € -72 103 € 538 434 € 829 084 € 727 235 €