Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 035 465€ 1 203 493€ 1 249 960€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 535 320 € 1 400 161 € 1 282 041 € 1 037 550 € 1 212 515 € 1 451 569 € 1 487 647 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 389 353€ 1 257 878€ 1 143 516€ 885 589€ 1 035 465€ 1 203 493€ 1 249 960€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
145 967€ 142 283€ 138 525€ 151 961€ 177 050€ 248 076€ 237 687€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 340 988 € 1 272 565 € 1 308 250 € 1 238 207 € 1 259 654 € 1 331 198 € 1 419 125 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
197 673€ 191 865€ 193 654€ 205 521€ 234 990€ 288 245€ 273 015€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
138 822€ 134 222€ 119 569€ 111 447€ 116 669€ 119 990€ 152 393€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
883 652 € 811 311 € 846 551 € 785 825 € 771 350 € 793 819 € 821 891 €
16
E.1.
Mzdové náklady
547 243€ 517 944€ 533 937€ 484 743€ 476 027€ 490 271€ 505 557€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
66 521€ 62 914€ 61 048€ 75 981€ 77 641€ 78 471€ 85 110€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
269 888€ 230 453€ 251 566€ 225 101€ 217 682€ 225 077€ 231 224€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
6 677€ 6 209€ 6 650€ 6 344€ 4 937€ 5 562€ 6 276€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
75 797€ 93 331€ 94 282€ 87 946€ 87 460€ 75 809€ 77 572€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
75 797€ 93 331€ 94 282€ 87 946€ 87 460€ 75 809€ 77 572€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 332€ 166€ 498€ 83€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
38 367€ 35 627€ 47 544€ 40 792€ 44 082€ 47 275€ 87 895€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
194 332 € 116 596 € -26 209 € -200 657 € -47 139 € 120 371 € 68 522 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 052 858 € 931 791 € 830 293 € 568 621 € 683 806 € 795 258 € 824 552 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
6 036 € 6 169 € 5 824 € 126 297 € 590 862 € 744 845 € 690 018 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 122 133 € 581 565 € 722 379 € 662 828 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 122 133€ 581 565€ 722 379€ 662 828€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
6 036 € 6 169 € 5 824 € 4 164 € 9 297 € 22 459 € 27 190 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 7€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 834 € 1 987 € 1 929 € 2 023 € 1 601 € 2 054 € 2 329 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
84€ 77€ 26€ 89€ 108€ 84€ 106€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 750€ 1 910€ 1 903€ 1 934€ 1 493€ 1 970€ 2 223€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
3 202 € 4 182 € 3 895 € 124 274 € 589 261 € 742 791 € 687 689 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
197 534 € 120 778 € -22 314 € -76 383 € 542 122 € 863 162 € 756 211 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
42 258 € 4 492 € -589 € -4 280 € 3 688 € 34 078 € 28 976 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
46 664€ 2 881€ 2 114€ 4 672€ 4 712€ 37 388€ 14 879€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-4 406€ -562€ -2 703€ -8 953€ -1 024€ -3 310€ 14 097€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
155 276 € 116 286 € -21 725 € -72 103 € 538 434 € 829 084 € 727 235 €