Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Pozemné stavby - generálny kontraktor, Prešov, štátny podnik v likvidácii [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Pozemné stavby - generálny kontraktor, Prešov, štátny podnik v likvidácii [zrušená]

 • Názov Pozemné stavby - generálny kontraktor, Prešov, štátny podnik v likvidácii [zrušená]
 • IČO 00605905
 • DIČ 2020521525
 • Sídlo Masarykova 16, 080 01 Prešov
 • Dátum vzniku 1. januára 1991, Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Pš, vložka č. 96/P
 • Historický názov POZEMNÉ STAVBY - generálny kontraktor, Prešov štátny podnik
  (platné do 9. júla 1996 )
 • Historické sídlo , 080 01 Prešov
  (platné do 24. októbra 1995)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 6.februára 2019
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz
 • Spoločnosť zrušená od 25. marca 2017
 • Právny dôvod zrušenia rozhodnutím konkurzného súdu o zrušení konkurzu - splnenie rozvrhového uznesenia
Predmety podnikania
Názov Vznik
inžinierska činnosť v stavebníctve 24.10.1995
vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných a vodných stavieb 24.10.1995
obchodná činnosť v odbore: drevo, stavebný materiál, inštalačný a kúrenársky materiál, kovy a kovové výrobky 24.10.1995
prenájom nehnuteľností, strojov a zariadení 24.10.1995
sprostredkovanie obchodu a služieb 24.10.1995
Iné právne skutočnosti
1. Štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva výstavby a stavebníctva SR č. 321-1282/90 zo dňa 17.12.1990 na základe zák. č. 111/90 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Pš 304
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 10. 10.
1995.
Stary spis: Pš 304
2. Rozhodnutie MV a VP SR č. 1140/M-1996 zo dňa 27.5.1996 o zrušení štátneho podniku s likvidáciou. Vstup štátneho podniku do likvidácie dňa 16.6.1996. Zápis vstupu štátneho podniku do likvidácie v obchodnom registri dňa 9.7.1996. Stary spis: Pš 304 Uznesenie Krajského súdu v Košiciach č. K 635/95 - 15 zo dňa 19.12.1996 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Pozemné stavby - - generálny kontraktor, Prešov, štátny podnik v likvidácii so sídlom v Prešove, Masarykova 16, podľa zák. č. 328/91 Zb. v znení zák. č. 122/93 Z.z.
História zmien a podania
 • 2019
 • 8.2. 2019
  Výmaz číslo R244531
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   Za štátny podnik v likvidácii koná a podpisuje likvidátor.
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • inžinierska činnosť v stavebníctve
   • vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných a vodných stavieb
   • obchodná činnosť v odbore: drevo, stavebný materiál, inštalačný a kúrenársky materiál, kovy a kovové výrobky
   • prenájom nehnuteľností, strojov a zariadení
   • sprostredkovanie obchodu a služieb
 • 2018
 • 23.10. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R237789
  • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2000 - 07/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
  • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2000 - 07/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
 • 1996
 • 9.7. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu Pozemné stavby - generálny kontraktor, Prešov, štátny podnik v likvidácii z POZEMNÉ STAVBY - generálny kontraktor, Prešov štátny podnik
  • likvidáciu:
   s likvidátorom Ing. Miroslav Mokáň
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za štátny podnik v likvidácii koná a podpisuje likvidátor.
   pôvodne
   Za štátny podnik podpisuje riaditeľ a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu štátneho podniku pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie MV a VP SR č. 1140/M-1996 zo dňa 27.5.1996 o zrušení štátneho podniku s likvidáciou. Vstup štátneho podniku do likvidácie dňa 16.6.1996. Zápis vstupu štátneho podniku do likvidácie v obchodnom registri dňa 9.7.1996. Stary spis: Pš 304 Uznesenie Krajského súdu v Košiciach č. K 635/95 - 15 zo dňa 19.12.1996 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Pozemné stavby - - generálny kontraktor, Prešov, štátny podnik v likvidácii so sídlom v Prešove, Masarykova 16, podľa zák. č. 328/91 Zb. v znení zák. č. 122/93 Z.z.
 • 1995
 • 24.10. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Masarykova 16, 080 01 Prešov z 080 01 Prešov
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • inžinierska činnosť v stavebníctve
   • vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných a vodných stavieb
   • obchodná činnosť v odbore: drevo, stavebný materiál, inštalačný a kúrenársky materiál, kovy a kovové výrobky
   • prenájom nehnuteľností, strojov a zariadení
   • sprostredkovanie obchodu a služieb
   Zrušené predmety
   • zabezpečovanie komplexnej zahranično-obchod nej činnosti
   • poskytovanie služieb stavebným organizáciám a skúšobníctvo
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva výstavby a stavebníctva SR č. 321-1282/90 zo dňa 17.12.1990 na základe zák. č. 111/90 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Pš 304 Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 10. 10. 1995. Stary spis: Pš 304
 • 1991
 • 1.1. 1991
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy POZEMNÉ STAVBY - generálny kontraktor, Prešov štátny podnik
  • novú adresu firmy 080 01 Prešov
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Za štátny podnik podpisuje riaditeľ a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu štátneho podniku pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • zabezpečovanie komplexnej zahranično-obchod nej činnosti
   • poskytovanie služieb stavebným organizáciám a skúšobníctvo
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na š.p. prechádza majetok, práva a záväzky, ktorý bol v užívaní odborných útvarov podni- kového riaditeľstva Pozemných stavieb v roz- sahu stanovenom delimitačným protokolom. Imanie š.p. k 1.1.1991 ... 8.887.000,- Kčs. Štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva výstavby a stavebníctva SR č. 321-1282/90 zo dňa 17.12.1990 na základe zák. č. 111/90 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Pš 304