Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Pozemné stavby - generálny kontraktor, Prešov, štátny podnik v likvidácii [zrušená]

2000 1999
01.01.2000
31.07.2016
01.01.1999
31.07.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
6 417 309 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
0 €
013
A.II.2
Stavby
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
6 417 276 €
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
43 056 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43+..+45]
43 056 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
43 056€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
6 139 734 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
6 127 142 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
6 127 142€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
12 592€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
234 486 €
072
B.V.1.
Peniaze
95€
073
B.V.2.
Účty v bankách
234 391€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
33 €
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
33€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
6 417 309 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-5 838 384 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
301 154 €
082
A.I.1
Základné imanie
301 154€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-301 603 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-301 603€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-5 837 935 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
12 255 693 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
5 796 380 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
5 855 922 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 855 922€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 245€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
72€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
-60 872€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
13€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
6 459 313€