Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Detská fakultná nemocnica Košice

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
12 324 667€ 15 497 158€ 13 649 383€ 11 034 950€ 8 195 320€ 4 717 636€ 3 622 399€ 2 155 154€ 2 182 956€ 2 354 604€ 2 185 351€ 2 508 042€ 3 274 671€ 2 308 850€ 2 540 218€ 2 276 645€
02
501
Spotreba materiálu
6 696 734€ 10 560 710€ 9 902 471€ 8 553 365€ 5 976 875€ 2 573 645€ 2 127 699€ 1 803 208€ 1 807 198€ 2 017 142€ 1 781 275€ 2 098 157€ 2 913 480€ 2 056 247€ 2 275 714€ 2 059 749€
03
502
Spotreba energie
620 555€ 604 907€ 371 775€ 328 524€ 309 379€ 309 789€ 315 026€ 351 946€ 375 757€ 337 462€ 404 077€ 409 884€ 361 191€ 252 603€ 264 503€ 216 896€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
5 007 378€ 4 331 541€ 3 375 137€ 2 153 061€ 1 909 066€ 1 834 202€ 1 179 673€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 264 024€ 1 077 046€ 1 042 444€ 790 584€ 707 920€ 634 820€ 638 413€ 687 263€ 749 954€ 755 672€ 751 240€ 707 909€ 1 057 435€ 1 164 568€ 1 105 408€ 1 004 846€
07
511
Opravy a udržiavanie
265 505€ 242 671€ 304 899€ 118 665€ 139 582€ 87 854€ 104 084€ 84 166€ 129 879€ 143 297€ 94 499€ 92 391€ 86 090€ 99 254€ 85 101€ 71 144€
08
512
Cestovné
7 090€ 3 825€ 1 503€ 969€ 2 300€ 1 997€ 2 438€ 3 103€ 5 722€ 7 409€ 9 855€ 7 099€ 7 319€ 16 195€ 17 778€ 28 074€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 478€ 1 044€ 1 051€ 159€ 170€ 178€ 212€ 342€ 366€ 425€ 359€ 512€ 429€ 393€ 475€ 409€
10
518
Ostatné služby
988 951€ 829 505€ 734 990€ 670 790€ 565 868€ 544 791€ 531 679€ 599 652€ 613 988€ 604 540€ 646 527€ 607 908€ 963 597€ 1 048 726€ 1 002 053€ 905 219€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
25 536 932€ 20 988 559€ 17 322 711€ 15 662 341€ 13 635 197€ 12 510 863€ 11 535 844€ 11 398 468€ 10 766 537€ 9 862 463€ 9 268 285€ 8 754 232€ 7 550 506€ 7 207 903€ 6 740 588€ 6 194 307€
12
521
Mzdové náklady
18 488 105€ 15 691 034€ 12 381 315€ 11 126 948€ 9 869 375€ 9 062 879€ 8 364 726€ 8 246 438€ 7 800 005€ 7 171 709€ 6 768 870€ 6 393 898€ 5 505 347€ 5 263 884€ 4 930 473€ 4 532 298€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
6 456 710€ 4 764 678€ 4 339 828€ 3 887 567€ 3 447 128€ 3 177 588€ 2 930 292€ 2 889 634€ 2 726 575€ 2 494 793€ 2 341 121€ 2 188 743€ 1 898 642€ 1 791 310€ 1 674 606€ 1 544 655€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
27 205€ 18 808€ 15 736€ 12 051€ 10 275€ 9 210€ 5 086€ 8 113€ 7 932€ 7 448€ 7 360€ 7 851€ 7 116€ 4 961€ 5 827€ 5 481€
15
527
Zákonné sociálne náklady
564 912€ 514 039€ 585 832€ 635 776€ 308 419€ 261 185€ 235 740€ 254 284€ 232 025€ 187 334€ 147 376€ 161 921€ 139 402€ 147 748€ 129 682€ 111 874€
16
528
Ostatné sociálne náklady
1 180€ 3 558€ 1 820€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
32 832€ 33 525€ 32 632€ 32 739€ 20 671€ 21 214€ 24 400€ 21 191€ 21 692€ 20 808€ 20 600€ 13 128€ 20 915€ 1 630€ 1 212€ 4 761€
18
531
Daň z motorových vozidiel
47€ 47€ 52€ 50€ 50€ 50€ 47€ 47€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
32 106€ 32 106€ 32 106€ 32 106€ 20 518€ 20 518€ 20 518€ 20 518€ 20 518€ 20 518€ 20 518€ 13 040€ 13 040€ 1 120€ 1 120€ 1 131€
20
538
Ostatné dane a poplatky
679€ 1 372€ 474€ 584€ 103€ 646€ 3 835€ 626€ 1 174€ 290€ 82€ 89€ 7 875€ 509€ 92€ 3 630€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
70 861€ 1 075 341€ 83 047€ 40 576€ 34 911€ 68 282€ 47 605€ 54 763€ 47 097€ 71 481€ 60 151€ 148 069€ 130 465€ 21 963€ 13 077€ 80 886€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
1 007€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 023 630€ 4 095€ 2 846€ 29 389€ 20 571€ 116 239€ 21 905€ 1 401€ 0€ 2 092€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 090€ 44 880€ 5 802€ 4 494€ 27 003€ 11€ 1 080€ 5€ 1 017€ 1 480€ 43€ 1 602€ 142€ 220€ 807€
26
546
Odpis pohľadávky
541€ 2 226€ 248€ 0€ 4 990€ 555€ 72€ 105€ 468€ 44 156€ 1 381€ 553€ 64 912€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
67 387€ 40 590€ 34 072€ 34 511€ 30 418€ 41 279€ 42 604€ 47 041€ 44 077€ 41 002€ 37 995€ 30 247€ 62 802€ 19 039€ 12 304€ 13 076€
28
549
Manká a škody
1 924€ 6 805€ 14€ 6 087€ 169€ 1 072€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 285 444€ 1 173 696€ 1 042 637€ 1 362 606€ 1 279 082€ 1 280 713€ 1 295 361€ 1 284 630€ 1 359 332€ 1 083 085€ 1 274 636€ 895 704€ 1 047 852€ 909 254€ 642 555€ 643 798€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 192 209€ 1 082 767€ 930 669€ 1 307 651€ 1 232 520€ 1 250 399€ 1 230 244€ 1 249 673€ 1 220 338€ 669 558€ 635 410€ 709 060€ 773 572€ 798 192€ 574 986€ 524 560€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
93 236€ 90 928€ 111 969€ 54 954€ 46 562€ 30 314€ 65 117€ 34 956€ 138 994€ 413 527€ 639 226€ 186 644€ 274 280€ 111 062€ 67 569€ 119 238€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
85 000€ 85 000€ 100 000€ 50 000€ 46 000€ 30 000€ 65 000€ 30 000€ 130 000€ 407 459€ 631 161€ 181 774€ 269 528€ 88 506€ 66 286€ 119 238€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
8 236€ 5 928€ 11 969€ 4 954€ 562€ 314€ 117€ 4 956€ 8 994€ 6 068€ 8 065€ 4 870€ 4 751€ 22 556€ 1 283€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
17 231€ 15 637€ 12 282€ 12 741€ 11 557€ 1 175€ 1 019€ 791€ 885€ 867€ 7 295€ 10 783€ 20 129€ 15 541€ 2 124€ 1 711€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 10 163€ 13 869€ 39€ 0€
43
563
Kurzové straty
22€ 1€ 0€ 16€ 248€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
17 231€ 15 637€ 12 282€ 12 741€ 11 557€ 1 175€ 1 019€ 791€ 885€ 867€ 7 295€ 10 761€ 9 965€ 1 671€ 2 070€ 1 463€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
40 531 991€ 39 860 961€ 33 185 136€ 28 936 538€ 23 884 659€ 19 234 703€ 17 165 040€ 15 602 261€ 15 128 454€ 14 148 981€ 13 567 557€ 13 037 867€ 13 101 973€ 11 629 710€ 11 045 183€ 10 206 955€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
38 315 589€ 31 123 023€ 26 655 533€ 22 348 295€ 21 800 500€ 16 977 499€ 14 899 300€ 13 632 734€ 13 619 142€ 13 332 322€ 12 956 379€ 11 751 590€ 10 456 199€ 10 341 852€ 9 813 973€ 9 242 660€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
32 984 587€ 26 507 950€ 23 031 158€ 19 992 010€ 19 686 545€ 14 945 863€ 13 586 560€ 13 632 734€ 13 619 142€ 13 332 322€ 12 956 379€ 11 751 590€ 10 456 199€ 10 341 852€ 9 813 973€ 9 242 660€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
5 331 002€ 4 615 074€ 3 624 375€ 2 356 285€ 2 113 955€ 2 031 636€ 1 312 741€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
276€ 156€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
276€ 156€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
3 397 780€ 2 790 778€ 3 295 301€ 3 283 523€ 1 015 862€ 575 791€ 141 251€ 105 669€ 155 413€ 29 841€ 23 965€ 29 422€ 449 307€ 11 103€ 15 162€ 12 675€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 209€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
1 007€ 4 737€ 359€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 4€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 2€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
2€ 13€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
3 396 773€ 2 786 041€ 3 295 301€ 3 282 314€ 1 015 862€ 575 691€ 140 889€ 105 669€ 155 413€ 29 841€ 23 965€ 29 408€ 449 307€ 11 101€ 15 162€ 12 671€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
60 988€ 111 969€ 54 954€ 44 961€ 6 597€ 60 117€ 34 956€ 138 994€ 291 085€ 638 871€ 186 999€ 274 280€ 114 542€ 67 293€ 350 812€ 250 051€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
60 988€ 111 969€ 54 954€ 44 961€ 6 597€ 60 117€ 34 956€ 138 994€ 291 085€ 638 871€ 186 999€ 274 280€ 114 542€ 67 293€ 350 812€ 250 051€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
55 059€ 100 000€ 50 000€ 44 398€ 6 283€ 60 000€ 30 000€ 130 000€ 285 017€ 630 806€ 182 129€ 269 528€ 88 506€ 66 286€ 119 238€ 132 445€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
5 928€ 11 969€ 4 954€ 562€ 314€ 117€ 4 956€ 8 994€ 6 068€ 8 065€ 4 870€ 4 751€ 26 036€ 1 007€ 231 575€ 117 606€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
14 661€ 236€ 100€ 80€ 72€ 61€ 99€ 127€ 164€ 110€ 285€ 333€ 303€ 721€ 3 793€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
14 658€ 236€ 100€ 80€ 72€ 61€ 99€ 127€ 164€ 110€ 285€ 325€ 246€ 674€ 531€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 57€ 46€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
4€ 0€ 8€ 0€ 0€ 3 262€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 13 567€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 13 567€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
2 301 769€ 6 349 201€ 3 847 311€ 2 177 858€ 1 242 066€ 1 229 131€ 1 208 539€ 1 285 360€ 1 184 522€ 610 610€ 602 424€ 642 420€ 4 159 633€ 642 257€ 418 074€ 394 304€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
1 132 321€ 5 163 227€ 2 832 619€ 719 226€ 12 265€ 307€ 0€ 50 400€ 0€ 3 391€ 16 894€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
797 711€ 848 233€ 682 447€ 1 121 830€ 1 089 024€ 1 047 327€ 1 049 087€ 1 058 373€ 1 028 878€ 502 866€ 488 870€ 542 965€ 601 114€ 572 084€ 356 394€ 301 707€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
177 549€ 146 334€ 96 388€ 121 061€ 0€ 3 398 433€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
194 188€ 191 407€ 235 859€ 215 743€ 140 777€ 181 805€ 159 452€ 226 987€ 155 644€ 107 744€ 113 247€ 99 257€ 109 686€ 70 173€ 58 289€ 75 703€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
198€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
44 090 787€ 40 374 971€ 33 853 336€ 27 854 737€ 24 065 106€ 18 842 610€ 16 284 107€ 15 162 855€ 15 250 289€ 14 611 807€ 13 769 877€ 12 698 272€ 15 180 170€ 11 062 808€ 10 598 741€ 9 917 051€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
3 558 796€ 514 010€ 668 200€ -1 081 801€ 180 447€ -392 093€ -880 933€ -439 406€ 121 835€ 462 826€ 202 320€ -339 594€ 2 078 197€ -566 901€ -446 442€ -289 904€
136
591
Splatná daň z príjmov
71 941€ 55 484€ 44 647€ 31 499€ 40 168€ 40 768€ 21 033€ 12 565€ 8 070€ 5 470€ 2 654€ 1 266€ 9 370€ 13 587€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
3 486 856€ 458 526€ 623 553€ -1 113 300€ 140 279€ -432 861€ -901 966€ -451 971€ 113 765€ 457 356€ 199 667€ -340 860€ 2 068 827€ -580 488€ -446 442€ -289 904€