Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Detská fakultná nemocnica Košice

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
13 649 383€ 11 034 950€ 8 195 320€ 4 717 636€ 3 622 399€ 2 155 154€ 2 182 956€ 2 354 604€ 2 185 351€ 2 508 042€ 3 274 671€ 2 308 850€ 2 540 218€ 2 276 645€
02
501
Spotreba materiálu
9 902 471€ 8 553 365€ 5 976 875€ 2 573 645€ 2 127 699€ 1 803 208€ 1 807 198€ 2 017 142€ 1 781 275€ 2 098 157€ 2 913 480€ 2 056 247€ 2 275 714€ 2 059 749€
03
502
Spotreba energie
371 775€ 328 524€ 309 379€ 309 789€ 315 026€ 351 946€ 375 757€ 337 462€ 404 077€ 409 884€ 361 191€ 252 603€ 264 503€ 216 896€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
3 375 137€ 2 153 061€ 1 909 066€ 1 834 202€ 1 179 673€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 042 444€ 790 584€ 707 920€ 634 820€ 638 413€ 687 263€ 749 954€ 755 672€ 751 240€ 707 909€ 1 057 435€ 1 164 568€ 1 105 408€ 1 004 846€
07
511
Opravy a udržiavanie
304 899€ 118 665€ 139 582€ 87 854€ 104 084€ 84 166€ 129 879€ 143 297€ 94 499€ 92 391€ 86 090€ 99 254€ 85 101€ 71 144€
08
512
Cestovné
1 503€ 969€ 2 300€ 1 997€ 2 438€ 3 103€ 5 722€ 7 409€ 9 855€ 7 099€ 7 319€ 16 195€ 17 778€ 28 074€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 051€ 159€ 170€ 178€ 212€ 342€ 366€ 425€ 359€ 512€ 429€ 393€ 475€ 409€
10
518
Ostatné služby
734 990€ 670 790€ 565 868€ 544 791€ 531 679€ 599 652€ 613 988€ 604 540€ 646 527€ 607 908€ 963 597€ 1 048 726€ 1 002 053€ 905 219€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
17 322 711€ 15 662 341€ 13 635 197€ 12 510 863€ 11 535 844€ 11 398 468€ 10 766 537€ 9 862 463€ 9 268 285€ 8 754 232€ 7 550 506€ 7 207 903€ 6 740 588€ 6 194 307€
12
521
Mzdové náklady
12 381 315€ 11 126 948€ 9 869 375€ 9 062 879€ 8 364 726€ 8 246 438€ 7 800 005€ 7 171 709€ 6 768 870€ 6 393 898€ 5 505 347€ 5 263 884€ 4 930 473€ 4 532 298€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
4 339 828€ 3 887 567€ 3 447 128€ 3 177 588€ 2 930 292€ 2 889 634€ 2 726 575€ 2 494 793€ 2 341 121€ 2 188 743€ 1 898 642€ 1 791 310€ 1 674 606€ 1 544 655€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
15 736€ 12 051€ 10 275€ 9 210€ 5 086€ 8 113€ 7 932€ 7 448€ 7 360€ 7 851€ 7 116€ 4 961€ 5 827€ 5 481€
15
527
Zákonné sociálne náklady
585 832€ 635 776€ 308 419€ 261 185€ 235 740€ 254 284€ 232 025€ 187 334€ 147 376€ 161 921€ 139 402€ 147 748€ 129 682€ 111 874€
16
528
Ostatné sociálne náklady
1 180€ 3 558€ 1 820€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
32 632€ 32 739€ 20 671€ 21 214€ 24 400€ 21 191€ 21 692€ 20 808€ 20 600€ 13 128€ 20 915€ 1 630€ 1 212€ 4 761€
18
531
Daň z motorových vozidiel
52€ 50€ 50€ 50€ 47€ 47€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
32 106€ 32 106€ 20 518€ 20 518€ 20 518€ 20 518€ 20 518€ 20 518€ 20 518€ 13 040€ 13 040€ 1 120€ 1 120€ 1 131€
20
538
Ostatné dane a poplatky
474€ 584€ 103€ 646€ 3 835€ 626€ 1 174€ 290€ 82€ 89€ 7 875€ 509€ 92€ 3 630€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
83 047€ 40 576€ 34 911€ 68 282€ 47 605€ 54 763€ 47 097€ 71 481€ 60 151€ 148 069€ 130 465€ 21 963€ 13 077€ 80 886€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
4 095€ 2 846€ 29 389€ 20 571€ 116 239€ 21 905€ 1 401€ 0€ 2 092€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
44 880€ 5 802€ 4 494€ 27 003€ 11€ 1 080€ 5€ 1 017€ 1 480€ 43€ 1 602€ 142€ 220€ 807€
26
546
Odpis pohľadávky
248€ 0€ 4 990€ 555€ 72€ 105€ 468€ 44 156€ 1 381€ 553€ 64 912€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
34 072€ 34 511€ 30 418€ 41 279€ 42 604€ 47 041€ 44 077€ 41 002€ 37 995€ 30 247€ 62 802€ 19 039€ 12 304€ 13 076€
28
549
Manká a škody
14€ 6 087€ 169€ 1 072€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 042 637€ 1 362 606€ 1 279 082€ 1 280 713€ 1 295 361€ 1 284 630€ 1 359 332€ 1 083 085€ 1 274 636€ 895 704€ 1 047 852€ 909 254€ 642 555€ 643 798€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
930 669€ 1 307 651€ 1 232 520€ 1 250 399€ 1 230 244€ 1 249 673€ 1 220 338€ 669 558€ 635 410€ 709 060€ 773 572€ 798 192€ 574 986€ 524 560€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
111 969€ 54 954€ 46 562€ 30 314€ 65 117€ 34 956€ 138 994€ 413 527€ 639 226€ 186 644€ 274 280€ 111 062€ 67 569€ 119 238€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
100 000€ 50 000€ 46 000€ 30 000€ 65 000€ 30 000€ 130 000€ 407 459€ 631 161€ 181 774€ 269 528€ 88 506€ 66 286€ 119 238€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
11 969€ 4 954€ 562€ 314€ 117€ 4 956€ 8 994€ 6 068€ 8 065€ 4 870€ 4 751€ 22 556€ 1 283€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
12 282€ 12 741€ 11 557€ 1 175€ 1 019€ 791€ 885€ 867€ 7 295€ 10 783€ 20 129€ 15 541€ 2 124€ 1 711€
42
562
Úroky
0€ 10 163€ 13 869€ 39€ 0€
43
563
Kurzové straty
22€ 1€ 0€ 16€ 248€
47
568
Ostatné finančné náklady
12 282€ 12 741€ 11 557€ 1 175€ 1 019€ 791€ 885€ 867€ 7 295€ 10 761€ 9 965€ 1 671€ 2 070€ 1 463€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
33 185 136€ 28 936 538€ 23 884 659€ 19 234 703€ 17 165 040€ 15 602 261€ 15 128 454€ 14 148 981€ 13 567 557€ 13 037 867€ 13 101 973€ 11 629 710€ 11 045 183€ 10 206 955€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
26 655 533€ 22 348 295€ 21 800 500€ 16 977 499€ 14 899 300€ 13 632 734€ 13 619 142€ 13 332 322€ 12 956 379€ 11 751 590€ 10 456 199€ 10 341 852€ 9 813 973€ 9 242 660€
67
602
Tržby z predaja služieb
23 031 158€ 19 992 010€ 19 686 545€ 14 945 863€ 13 586 560€ 13 632 734€ 13 619 142€ 13 332 322€ 12 956 379€ 11 751 590€ 10 456 199€ 10 341 852€ 9 813 973€ 9 242 660€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
3 624 375€ 2 356 285€ 2 113 955€ 2 031 636€ 1 312 741€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
276€ 156€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
276€ 156€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
3 295 301€ 3 283 523€ 1 015 862€ 575 791€ 141 251€ 105 669€ 155 413€ 29 841€ 23 965€ 29 422€ 449 307€ 11 103€ 15 162€ 12 675€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 209€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
359€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 4€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 2€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
2€ 13€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
3 295 301€ 3 282 314€ 1 015 862€ 575 691€ 140 889€ 105 669€ 155 413€ 29 841€ 23 965€ 29 408€ 449 307€ 11 101€ 15 162€ 12 671€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
54 954€ 44 961€ 6 597€ 60 117€ 34 956€ 138 994€ 291 085€ 638 871€ 186 999€ 274 280€ 114 542€ 67 293€ 350 812€ 250 051€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
54 954€ 44 961€ 6 597€ 60 117€ 34 956€ 138 994€ 291 085€ 638 871€ 186 999€ 274 280€ 114 542€ 67 293€ 350 812€ 250 051€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
50 000€ 44 398€ 6 283€ 60 000€ 30 000€ 130 000€ 285 017€ 630 806€ 182 129€ 269 528€ 88 506€ 66 286€ 119 238€ 132 445€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
4 954€ 562€ 314€ 117€ 4 956€ 8 994€ 6 068€ 8 065€ 4 870€ 4 751€ 26 036€ 1 007€ 231 575€ 117 606€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
236€ 100€ 80€ 72€ 61€ 99€ 127€ 164€ 110€ 285€ 333€ 303€ 721€ 3 793€
102
662
Úroky
236€ 100€ 80€ 72€ 61€ 99€ 127€ 164€ 110€ 285€ 325€ 246€ 674€ 531€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 57€ 46€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 8€ 0€ 0€ 3 262€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 13 567€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 13 567€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
3 847 311€ 2 177 858€ 1 242 066€ 1 229 131€ 1 208 539€ 1 285 360€ 1 184 522€ 610 610€ 602 424€ 642 420€ 4 159 633€ 642 257€ 418 074€ 394 304€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
2 832 619€ 719 226€ 12 265€ 307€ 0€ 50 400€ 0€ 3 391€ 16 894€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
682 447€ 1 121 830€ 1 089 024€ 1 047 327€ 1 049 087€ 1 058 373€ 1 028 878€ 502 866€ 488 870€ 542 965€ 601 114€ 572 084€ 356 394€ 301 707€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
96 388€ 121 061€ 0€ 3 398 433€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
235 859€ 215 743€ 140 777€ 181 805€ 159 452€ 226 987€ 155 644€ 107 744€ 113 247€ 99 257€ 109 686€ 70 173€ 58 289€ 75 703€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
198€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
33 853 336€ 27 854 737€ 24 065 106€ 18 842 610€ 16 284 107€ 15 162 855€ 15 250 289€ 14 611 807€ 13 769 877€ 12 698 272€ 15 180 170€ 11 062 808€ 10 598 741€ 9 917 051€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
668 200€ -1 081 801€ 180 447€ -392 093€ -880 933€ -439 406€ 121 835€ 462 826€ 202 320€ -339 594€ 2 078 197€ -566 901€ -446 442€ -289 904€
136
591
Splatná daň z príjmov
44 647€ 31 499€ 40 168€ 40 768€ 21 033€ 12 565€ 8 070€ 5 470€ 2 654€ 1 266€ 9 370€ 13 587€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
623 553€ -1 113 300€ 140 279€ -432 861€ -901 966€ -451 971€ 113 765€ 457 356€ 199 667€ -340 860€ 2 068 827€ -580 488€ -446 442€ -289 904€