Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Záchranná služba Košice

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
2 002 474€ 1 598 566€ 1 374 492€ 1 185 159€ 1 247 512€ 1 409 863€ 1 576 817€ 1 083 858€ 1 031 173€ 1 066 037€ 1 154 854€ 305 078€ 264 887€
02
501
Spotreba materiálu
1 815 648€ 1 444 465€ 1 229 538€ 1 020 487€ 1 078 376€ 1 234 855€ 1 401 503€ 913 492€ 862 061€ 907 171€ 1 056 442€ 274 469€ 233 013€
03
502
Spotreba energie
186 827€ 154 101€ 144 954€ 164 672€ 169 135€ 175 008€ 175 314€ 170 366€ 169 112€ 158 867€ 98 413€ 30 609€ 31 873€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
3 827 661€ 2 361 660€ 1 827 325€ 1 997 763€ 3 439 148€ 2 043 466€ 1 589 744€ 1 334 061€ 1 228 375€ 1 075 783€ 678 788€ 230 751€ 182 993€
07
511
Opravy a udržiavanie
151 141€ 746 027€ 636 933€ 684 880€ 1 977 715€ 612 834€ 295 560€ 262 237€ 203 086€ 195 209€ 117 107€ 66 575€ 54 894€
08
512
Cestovné
2 076€ 2 241€ 4 110€ 2 994€ 2 553€ 1 893€ 1 968€ 4 186€ 16 233€ 8 902€ 5 778€ 2 669€ 2 186€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 578€ 1 866€ 2 854€ 3 526€ 1 698€ 1 650€ 2 508€ 2 377€ 1 843€ 1 084€ 1 838€ 54€ 1 158€
10
518
Ostatné služby
3 671 866€ 1 611 526€ 1 183 426€ 1 306 363€ 1 457 182€ 1 427 088€ 1 289 708€ 1 065 261€ 1 007 213€ 870 588€ 554 065€ 161 453€ 124 755€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
20 407 881€ 16 052 599€ 12 734 227€ 10 673 607€ 9 667 158€ 9 193 870€ 7 905 462€ 7 238 337€ 7 516 871€ 8 127 452€ 6 816 666€ 1 867 419€ 1 761 284€
12
521
Mzdové náklady
14 824 481€ 11 630 099€ 9 236 355€ 7 722 911€ 6 996 512€ 6 669 490€ 5 721 684€ 5 247 738€ 5 597 532€ 6 020 576€ 5 157 605€ 1 327 960€ 1 259 806€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
5 139 081€ 4 018 509€ 3 198 643€ 2 680 855€ 2 408 995€ 2 280 220€ 1 957 992€ 1 788 472€ 1 720 604€ 1 898 663€ 1 479 132€ 468 558€ 429 891€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
27 274€ 22 295€ 19 013€ 17 508€ 16 372€ 16 596€ 15 970€ 17 228€ 17 754€ 17 384€ 15 607€ 17 790€ 19 326€
15
527
Zákonné sociálne náklady
417 045€ 381 696€ 280 216€ 252 333€ 245 279€ 227 563€ 209 816€ 184 899€ 180 980€ 190 389€ 164 321€ 53 112€ 52 261€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 440€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
33 478€ 78 506€ 18 965€ 24 409€ 14 647€ 15 590€ 30 835€ 33 187€ 12 653€ 11 886€ 22 372€ 22 573€ 13 163€
18
531
Daň z motorových vozidiel
113€ 96€ 97€ 80€ 80€ 80€ 157€ 113€ 226€ 0€ 206€ 2 697€ 3 675€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
5 677€ 3 219€ 3 219€ 3 219€ 3 192€ 3 192€ 3 192€ 4 018€ 2 106€ 2 106€ 3 513€ 3 513€ 4 016€
20
538
Ostatné dane a poplatky
27 688€ 75 191€ 15 649€ 21 110€ 11 375€ 12 317€ 27 485€ 29 055€ 10 321€ 9 780€ 18 653€ 16 363€ 5 472€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
12 126€ 5 823€ 14 714€ 2 719€ 399€ 19 681€ 525€ 3 979€ 6 429€ 22 753€ 37 685€ 187 146€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 262€ 1 483€ 0€ 0€ 0€ 162 942€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
188€ 300€ 0€ 14€ 3€ 5€ 1 613€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
500€ 118€ 1 006€ 139€ 1 096€ 525€ 966€ 5 406€ 13€ 1 453€ 847€
26
546
Odpis pohľadávky
11 626€ 13 504€ 2 719€ 1 430€ 0€ 997€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
204€ 72€ 7 303€ 1 530€ 12€ 22 737€ 36 227€ 21 402€
28
549
Manká a škody
5 704€ 2 289€ 0€ 0€ 0€ 0€ 342€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
244 837€ 199 701€ 225 832€ 175 762€ 180 426€ 1 750 819€ 2 499 163€ 1 867 201€ 1 904 563€ 1 943 637€ 1 528 689€ 375 767€ 406 260€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
239 656€ 193 054€ 188 720€ 173 998€ 180 026€ 1 750 136€ 2 403 397€ 1 780 260€ 1 807 157€ 1 854 358€ 1 433 826€ 346 509€ 330 787€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
5 181€ 6 647€ 37 112€ 1 764€ 400€ 683€ 95 766€ 86 941€ 97 406€ 89 279€ 94 863€ 29 259€ 75 473€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
94 824€ 85 080€ 97 406€ 86 173€ 94 353€ 29 259€ 41 741€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
32 859€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
5 181€ 6 647€ 4 253€ 1 764€ 400€ 683€ 942€ 1 862€ 0€ 1 122€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 1 984€ 511€ 0€ 33 732€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
47 457€ 35 793€ 47 009€ 72 892€ 101 530€ 94 004€ 89 818€ 83 219€ 85 840€ 100 048€ 83 426€ 726€ 2 478€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 705€ 16€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
9€ 8€ 19€ 17€ 18€ 21€ 12€ 21€ 27€ 75€ 65€ 10€ 421€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
47 448€ 35 785€ 46 990€ 72 875€ 101 513€ 93 982€ 89 807€ 83 198€ 85 108€ 99 958€ 83 084€ 716€ 2 057€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
1€ 0€ 0€ 278€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
26 575 914€ 20 326 824€ 16 233 672€ 14 144 306€ 14 653 141€ 14 508 010€ 13 711 521€ 11 640 389€ 11 783 455€ 12 331 272€ 10 307 548€ 2 839 999€ 2 818 211€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
24 096 871€ 19 921 022€ 16 673 002€ 15 138 620€ 15 053 566€ 14 431 445€ 13 489 130€ 11 688 546€ 11 801 503€ 12 123 720€ 10 189 273€ 2 350 509€ 2 160 974€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
24 096 871€ 19 921 022€ 16 673 002€ 15 138 620€ 15 053 566€ 14 431 445€ 13 489 130€ 11 688 546€ 11 801 503€ 12 123 720€ 10 189 273€ 2 350 509€ 2 160 974€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
368 163€ 97 159€ 36 110€ 47 927€ 38 072€ 38 314€ 137 437€ 49 949€ 125 313€ 115 367€ 106 440€ 79 533€ 463 097€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 151€ 7 653€ 11 569€ 2 200€ 79 688€ 0€ 14 107€ 0€ 437 583€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 220€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
277 647€ 28 311€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
86€ 175€ 4 471€ 10 991€ 3 444€ 0€ 7 626€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
87 365€ 61 195€ 36 110€ 46 927€ 37 986€ 38 139€ 121 398€ 36 757€ 42 181€ 115 367€ 84 487€ 79 533€ 25 514€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
22 511€ 1 073€ 106€ 13 576€ 71 373€ 94 785€ 96 653€ 98 653€ 86 252€ 95 058€ 58 970€ 42 011€ 83 848€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
22 511€ 1 073€ 106€ 13 576€ 71 373€ 94 785€ 96 653€ 98 653€ 86 252€ 95 058€ 58 970€ 42 011€ 83 848€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
68 612€ 94 785€ 85 080€ 97 445€ 86 173€ 94 353€ 29 259€ 41 841€ 32 393€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
15 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
7 511€ 1 073€ 106€ 13 576€ 2 762€ 1 993€ 958€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
9 581€ 251€ 79€ 705€ 29 711€ 170€ 51 454€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
445€ 485€ 384€ 297€ 121€ 145€ 169€ 368€ 299€ 524€ 543€ 200€ 3 207€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
438€ 481€ 382€ 274€ 120€ 138€ 166€ 332€ 288€ 523€ 433€ 0€ 2 681€
103
663
Kurzové zisky
7€ 3€ 2€ 23€ 1€ 7€ 2€ 3€ 11€ 1€ 5€ 18€ 26€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
33€ 0€ 0€ 105€ 182€ 499€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 12 123€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 12 123€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
798 545€ 35 186€ 16 059€ 16 799€ 18 359€ 17 718€ 30 020€ 28 203€ 27 908€ 34 606€ 53 053€ 98 831€ 135 182€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
733 655€ 18 865€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
59 899€ 10 691€ 10 429€ 11 168€ 15 929€ 15 929€ 26 358€ 23 058€ 22 776€ 25 813€ 30 462€ 41 745€ 47 508€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 991€ 5 631€ 5 631€ 5 631€ 2 430€ 1 790€ 3 661€ 5 145€ 5 132€ 8 793€ 22 592€ 57 086€ 87 673€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
25 286 534€ 20 054 926€ 16 725 662€ 15 217 219€ 15 181 492€ 14 582 408€ 13 753 409€ 11 865 719€ 12 041 275€ 12 369 275€ 10 408 279€ 2 571 084€ 2 858 430€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-1 289 380€ -271 899€ 491 990€ 1 072 914€ 528 351€ 74 398€ 41 889€ 225 331€ 257 820€ 38 003€ 100 730€ -268 916€ 40 220€
136
591
Splatná daň z príjmov
83€ 233€ 391€ 391€ 767€ 829€ 31€ 25€ 0€ 263€ 1 606€ 0€ 57 865€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-1 289 463€ -272 131€ 491 599€ 1 072 522€ 527 583€ 73 570€ 41 857€ 225 306€ 257 820€ 37 740€ 99 124€ -268 916€ -17 646€