Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Národný ústav detských chorôb

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
69 741 023€ 71 041 775€ 70 778 383€ 62 250 409€ 59 882 563€ 43 969 950€ 34 068 805€ 30 731 925€ 29 554 533€ 28 395 092€ 29 723 386€ 32 384 823€ 32 828 257€ 32 449 079€ 27 927 968€ 26 445 493€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
46 465 952€ 43 939 555€ 43 307 643€ 43 757 453€ 38 922 934€ 28 038 484€ 24 413 390€ 21 081 543€ 19 482 564€ 19 569 050€ 21 672 862€ 24 746 583€ 26 646 975€ 25 887 861€ 22 324 764€ 19 798 234€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
811 223€ 886 055€ 903 737€ 1 094 801€ 1 290 626€ 731 489€ 740 414€ 219 951€ 214 116€ 176 076€ 128 702€ 163 277€ 163 192€ 214 012€ 366 669€ 480 341€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
468 602€ 587 639€ 621 731€ 730 702€ 853 268€ 663 697€ 225 914€ 209 670€ 205 869€ 148 400€ 116 732€ 94 915€ 101 130€ 45 447€ 226 662€ 449 841€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
38 781€ 35 916€ 44 350€ 52 785€ 50 788€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
40€ 19 863€ 78 225€ 135 108€ 563€ 563€ 563€ 563€ 562€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
50 069€ 57 044€ 53 609€ 63 804€ 2 662€ 4 057€ 5 452€ 6 849€ 8 246€ 8 333€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
253 772€ 205 416€ 164 184€ 169 284€ 248 802€ 63 735€ 509 048€ 3 432€ 19 343€ 11 970€ 67 799€ 61 499€ 168 002€ 139 444€ 29 938€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
45 654 729€ 43 053 500€ 42 403 905€ 42 662 652€ 37 632 307€ 27 306 995€ 23 672 976€ 20 861 592€ 19 268 448€ 19 392 974€ 21 544 160€ 24 583 306€ 26 483 783€ 25 673 849€ 21 958 096€ 19 317 893€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
1 914 697€ 1 914 697€ 1 914 598€ 1 914 598€ 1 914 598€ 1 914 598€ 1 914 598€ 1 914 598€ 1 914 598€ 1 914 598€ 1 914 598€ 1 914 598€ 1 498 435€ 1 733 027€ 1 733 027€ 1 741 212€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
77 821€ 77 821€ 77 821€ 71 821€ 71 821€ 71 821€ 65 821€ 59 521€ 59 521€ 59 271€ 18 171€ 18 171€ 18 171€ 18 171€ 18 171€ 18 835€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
22 285 535€ 22 261 811€ 22 527 820€ 21 161 370€ 14 420 025€ 13 964 103€ 13 407 885€ 12 855 159€ 12 319 463€ 12 647 009€ 13 747 481€ 14 390 398€ 15 225 792€ 15 617 533€ 13 071 249€ 14 235 715€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
15 274 879€ 14 823 669€ 15 433 785€ 14 469 020€ 13 593 227€ 9 570 525€ 6 064 242€ 4 948 561€ 4 507 099€ 4 618 469€ 5 784 577€ 8 109 793€ 8 949 536€ 8 021 316€ 4 291 945€ 3 150 435€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
21 691€ 27 806€ 35 134€ 42 920€ 26 231€ 8 817€ 10 895€ 12 972€ 15 050€ 7 683€ 3 167€ 14 886€ 12 612€ 30 891€ 58 804€ 86 972€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
4 334€ 4 334€ 4 334€ 4 334€ 4 334€ 4 334€ 4 334€ 4 334€ 4 334€ 4 334€ 4 334€ 4 334€ 4 334€ 4 334€ 4 334€ 4 334€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
553 112€ 642 677€ 851 653€ 998 799€ 677 535€ 393 936€ 48 228€ 64 752€ 199€ 199€ 199€ 199€ 199€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
5 522 659€ 3 300 684€ 1 558 760€ 3 999 790€ 6 918 351€ 1 378 862€ 1 834 840€ 1 001 694€ 402 042€ 141 610€ 71 832€ 130 929€ 774 705€ 248 378€ 2 780 367€ 80 191€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
6 186€ 322 133€ 46 342€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
21 825 403€ 26 285 633€ 27 325 236€ 17 353 234€ 19 849 443€ 15 400 080€ 9 131 285€ 8 813 458€ 9 266 785€ 8 161 394€ 8 028 492€ 6 717 705€ 5 539 532€ 6 056 591€ 5 368 707€ 6 645 053€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
3 712 037€ 3 728 369€ 3 346 139€ 2 899 400€ 2 006 099€ 1 627 055€ 1 162 439€ 1 169 869€ 1 213 282€ 1 753 018€ 1 416 851€ 1 535 829€ 797 517€ 497 939€ 512 064€ 411 567€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
3 359 536€ 3 398 438€ 3 117 484€ 2 616 480€ 1 745 358€ 1 423 754€ 1 162 439€ 1 169 869€ 1 213 282€ 1 753 018€ 1 416 851€ 1 535 829€ 797 517€ 497 939€ 512 064€ 411 567€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
352 502€ 329 930€ 228 655€ 282 920€ 260 741€ 203 301€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
9 943€ 35 510€ 17 036€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
9 943€ 35 510€ 17 036€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
11 521 089€ 10 294 710€ 10 600 065€ 8 273 118€ 7 582 639€ 5 391 146€ 5 773 250€ 5 666 597€ 5 648 213€ 4 864 558€ 5 723 415€ 4 940 533€ 4 409 352€ 4 236 928€ 4 087 252€ 4 011 597€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
11 192 886€ 9 745 753€ 10 593 897€ 8 269 846€ 7 578 097€ 5 376 681€ 5 756 747€ 5 500 273€ 5 488 171€ 4 766 275€ 5 658 490€ 4 834 774€ 4 408 135€ 4 235 932€ 4 084 158€ 4 001 770€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
1 384€ 473€ 11 325€ 11 980€ 159 513€ 158 377€ 90 662€ 38 984€ 77 988€ 963€ 759€ 1 998€ 1 360€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
6 894€ 5 206€ 2 397€ 1 839€ 2 285€ 2 473€ 1 176€ 1 049€ 1 135€ 791€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
3 346€ 20€ 24€ 153€ 126€ 134€ 2 916€ 160€ 267€ 185€ 114€ 143€ 0€ 0€ 513€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
23 131€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
294 832€ 543 731€ 2 364€ 1 432€ 1 631€ 541€ 3 212€ 2 846€ 370€ 6 562€ 25 756€ 27 657€ 110€ 237€ 1 097€ 7 954€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
6 592 277€ 12 262 554€ 13 379 032€ 6 180 716€ 10 260 706€ 8 371 935€ 2 160 087€ 1 959 956€ 2 405 290€ 1 543 818€ 888 226€ 241 343€ 332 664€ 1 321 724€ 769 391€ 2 221 889€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
18 064€ 20 365€ 4 430€ 6 939€ 3 945€ 7 799€ 500€ 200€ 1 260€ 316€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
34€ 1 012€ 500€ 1 516€ 180€ 562€ 868€ 234€ 163€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
6 574 213€ 12 242 190€ 13 374 602€ 6 173 777€ 10 256 727€ 8 363 125€ 2 159 587€ 1 959 256€ 2 402 514€ 1 543 322€ 887 664€ 240 476€ 332 430€ 1 321 562€ 769 391€ 2 221 889€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
1 449 669€ 816 588€ 145 504€ 1 139 722€ 1 110 186€ 531 386€ 524 129€ 836 925€ 805 184€ 664 647€ 22 033€ 920 535€ 641 749€ 504 626€ 234 497€ 2 206€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
153 761€ 62 570€ 64 180€ 37 011€ 33 262€ 90 398€ 43 983€ 43 996€ 62 599€ 28 067€ 22 033€ 14 079€ 60 385€ 1 037€ 20 363€ 2 206€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
1 295 908€ 754 018€ 81 324€ 1 102 710€ 1 076 924€ 440 988€ 480 146€ 792 929€ 742 585€ 636 580€ 906 456€ 581 365€ 503 589€ 214 134€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
69 741 023€ 71 041 775€ 70 778 383€ 62 250 409€ 59 882 563€ 43 969 950€ 34 068 805€ 30 731 925€ 29 554 533€ 28 395 092€ 29 723 386€ 32 384 823€ 32 828 257€ 32 449 079€ 27 927 968€ 26 445 493€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-18 393 079€ -28 094 247€ -17 208 943€ -13 735 007€ -14 591 093€ -30 982 742€ -32 218 824€ -24 272 225€ -17 488 238€ -11 958 996€ -6 703 353€ 1 438 965€ 10 769 330€ -4 703 512€ 2 189 886€ 7 695 614€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 150 717€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 150 717€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 402 989€ 275 134€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 211 965€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 402 989€ 63 169€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-18 393 079€ -28 094 247€ -17 208 943€ -13 735 007€ -14 591 093€ -30 982 742€ -32 218 824€ -24 272 225€ -17 488 238€ -11 958 996€ -6 703 353€ 1 438 965€ 10 769 330€ -4 703 512€ 1 786 896€ 7 269 764€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-28 094 247€ -17 248 519€ -13 735 007€ -14 591 093€ -30 982 742€ -32 218 824€ -24 223 491€ -18 289 832€ -12 294 709€ -6 650 641€ 1 699 255€ 10 707 502€ -4 703 512€ 1 786 896€ 7 549 549€ 9 367 943€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
9 701 167€ -10 845 727€ -3 473 937€ 856 086€ 16 391 649€ 1 236 082€ -7 995 333€ -5 982 393€ -5 193 529€ -5 308 354€ -8 402 608€ -9 268 537€ 15 472 842€ -6 490 408€ -5 762 653€ -2 098 180€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
83 514 978€ 95 010 271€ 83 796 829€ 71 836 162€ 71 079 154€ 72 281 530€ 63 598 499€ 52 559 211€ 44 945 329€ 38 978 624€ 35 605 254€ 30 119 000€ 21 636 672€ 37 133 616€ 25 562 821€ 18 631 277€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
24 782€ 207 998€ 65 965€ 86 583€ 79 283€ 99 653€ 50 873€ 56 877€ 49 050€ 5 530€ 719 796€ 731 828€ 681 246€ 515 060€ 488 582€ 0€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
24 782€ 207 998€ 65 965€ 86 583€ 79 283€ 99 653€ 50 873€ 56 877€ 49 050€ 5 530€ 719 796€ 731 828€ 681 246€ 515 060€ 488 582€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
33 588 870€ 35 497 877€ 35 738 097€ 32 399 996€ 30 994 455€ 17 640 745€ 9 131 460€ 5 671 121€ 4 093 614€ 3 328 936€ 4 012 792€ 4 856 244€ 4 708 641€ 4 436 959€ 3 783 548€ 2 831 001€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
33 571 891€ 35 480 098€ 35 721 119€ 32 388 143€ 30 977 476€ 17 640 745€ 9 131 460€ 5 671 121€ 4 093 614€ 3 328 936€ 4 012 792€ 4 856 244€ 4 708 641€ 4 436 959€ 3 783 548€ 2 831 001€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
16 979€ 17 778€ 16 979€ 11 852€ 16 979€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
45 820€ 205 012€ 195 691€ 184 429€ 143 382€ 133 754€ 45 089€ 35 667€ 34 642€ 48 055€ 68 605€ 73 954€ 322 227€ 546 407€ 754 642€ 952 646€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
56 677€ 56 677€ 113 354€ 113 354€ 113 345€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
45 820€ 148 335€ 139 014€ 71 075€ 30 028€ 20 409€ 45 089€ 35 667€ 34 642€ 48 055€ 68 605€ 31 247€ 10 915€ 14 627€ 2 543€ 983€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
42 707€ 311 312€ 531 780€ 752 098€ 951 664€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
49 855 507€ 59 099 385€ 47 797 076€ 39 165 155€ 39 862 034€ 54 377 296€ 54 268 801€ 46 621 076€ 40 422 980€ 35 251 060€ 30 459 018€ 24 111 930€ 15 579 515€ 24 467 758€ 13 368 617€ 14 847 629€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
16 467 984€ 14 665 926€ 19 473 000€ 19 217 583€ 17 311 497€ 18 035 406€ 20 184 098€ 17 393 849€ 16 555 014€ 16 749 026€ 16 123 576€ 12 151 302€ 8 957 484€ 15 431 200€ 8 190 943€ 9 599 839€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
74€ 74€ 74€ 2 716€ 54 991€ 57 053€ 113 171€ 1 000€ 346 538€ 270 000€ 2 036 347€ 0€ 250 000€ 77 000€ 11 950€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
14 434€ 42 836€ 118 786€ 592 539€ 786 799€ 163 920€ 498 607€ 656 843€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
12 716€ 107 371€ 4 243€ 3 455€ 900€ 1 595€ 11 530€ 5 208€ 3 040€ 34 924€ 1 728€ 2 037€ 2 089€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 485 743€ 22 012 689€ 1 616 988€ 1 613 302€ 1 827 920€ 22 679 554€ 4 968 095€ 5 091 556€ 655 574€ 362 814€ 50 627€ 39 749€ 110 887€ 88 002€ 26 305€ 93 542€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
2 647 790€ 3 050 654€ 2 293 649€ 1 832 494€ 1 721 713€ 1 415 368€ 1 315 091€ 1 204 643€ 1 167 098€ 1 095 643€ 1 078 345€ 1 114 523€ 933 560€ 888 305€ 826 164€ 719 100€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
843€ 273€ 273€ 273€ 2 379€ 328€ 10 600€ 14 794€ 5€ 23€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
28 453 436€ 17 899 716€ 23 779 563€ 15 935 714€ 18 295 657€ 11 588 162€ 27 006 112€ 21 846 590€ 20 692 986€ 15 946 599€ 11 791 847€ 7 418 691€ 4 956 190€ 7 386 300€ 4 117 837€ 4 028 804€
166
15.
Daň z príjmov (341)
37 231€ 5 738€ 8 389€ 36 321€ 67 906€ 76 996€ 12 608€ 135 355€ 169 346€ 209 667€ 225 255€ 220 830€ 0€ 0€ 265 061€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
533 849€ 1 145 140€ 469 387€ 356 129€ 333 022€ 264 867€ 238 335€ 211 056€ 203 432€ 185 053€ 178 862€ 186 737€ 150 072€ 131 590€ 119 184€ 119 286€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
77 772€ 53 314€ 29 167€ 33 895€ 99 524€ 40 350€ 54 837€ 19 119€ 11 931€ 14 719€ 13 032€ 25 250€ 15 940€ 14 017€ 9 094€ 10 046€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
170€ 169€ 159€ 159€ 146€ 111 266€ 8€ 27 721€ 27 739€ 5 354€ 5 381€ 2€ 41€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
175 204€ 126 829€ 124 836€ 152 708€ 233 518€ 182 022€ 136 906€ 123 742€ 159 745€ 184 450€ 236 036€ 216 924€ 232 823€ 276 265€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
30 081€ 102 276€ 174 471€ 345 043€ 345 043€ 345 043€ 345 043€ 345 043€ 7 167 432€ 7 167 432€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
30 081€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
30 081€ 72 195€ 174 471€ 345 043€ 345 043€ 345 043€ 345 043€ 345 043€ 7 167 432€ 7 167 432€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
4 619 125€ 4 125 751€ 4 190 497€ 4 149 253€ 3 394 502€ 2 671 162€ 2 689 130€ 2 444 938€ 2 097 442€ 1 375 463€ 821 486€ 826 859€ 422 255€ 18 974€ 175 262€ 118 603€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
153 070€ 255 517€ 390 965€ 322 988€ 176€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
4 466 054€ 3 870 234€ 3 799 532€ 3 826 265€ 3 394 326€ 2 671 162€ 2 689 130€ 2 444 938€ 2 097 442€ 1 375 463€ 821 486€ 826 859€ 422 255€ 18 974€ 175 262€ 118 603€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€