Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Národný ústav detských chorôb

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
38 925 870€ 35 261 816€ 29 709 285€ 24 565 662€ 23 191 879€ 16 960 526€ 13 273 458€ 15 221 874€ 13 637 796€ 13 297 870€ 12 110 840€ 11 890 684€ 11 621 137€ 10 569 246€ 10 694 524€ 7 753 565€
02
501
Spotreba materiálu
27 584 923€ 23 211 349€ 21 941 951€ 18 791 168€ 17 769 119€ 14 657 847€ 12 494 073€ 14 411 847€ 12 612 735€ 12 266 545€ 10 913 318€ 10 616 233€ 10 414 539€ 9 328 452€ 9 425 981€ 6 615 705€
03
502
Spotreba energie
1 920 961€ 2 470 951€ 924 039€ 971 877€ 1 070 781€ 848 125€ 779 385€ 810 027€ 1 025 062€ 1 031 325€ 1 197 522€ 1 274 451€ 1 206 598€ 1 240 794€ 1 268 543€ 1 137 861€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
9 419 986€ 9 579 516€ 6 843 295€ 4 802 618€ 4 351 978€ 1 454 554€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
5 260 192€ 4 215 186€ 3 631 546€ 3 491 444€ 3 318 265€ 2 547 141€ 2 585 234€ 2 684 422€ 2 423 824€ 2 504 954€ 2 460 674€ 3 376 055€ 5 307 796€ 4 190 539€ 4 133 206€ 3 484 981€
07
511
Opravy a udržiavanie
645 978€ 665 550€ 484 755€ 568 934€ 609 405€ 358 451€ 401 745€ 402 997€ 430 825€ 779 313€ 775 377€ 809 191€ 2 370 470€ 1 483 758€ 1 712 323€ 1 305 187€
08
512
Cestovné
6 722€ 1 889€ 10 015€ 724€ 2 326€ 5 014€ 1 618€ 2 562€ 7 472€ 1 737€ 3 657€ 24 548€ 17 787€ 15 950€ 14 194€ 14 218€
09
513
Náklady na reprezentáciu
874€ 568€ 544€ 602€ 1 316€ 1 859€ 2 204€ 1 280€ 1 451€ 3 149€ 3 256€ 1 124€ 461€ 1 003€ 223€ 500€
10
518
Ostatné služby
4 606 618€ 3 547 179€ 3 136 232€ 2 921 184€ 2 705 217€ 2 181 817€ 2 179 666€ 2 277 583€ 1 984 075€ 1 720 756€ 1 678 383€ 2 541 193€ 2 919 078€ 2 689 828€ 2 406 466€ 2 165 077€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
59 684 888€ 54 068 119€ 45 976 318€ 41 540 042€ 37 656 763€ 31 675 540€ 28 883 765€ 27 411 539€ 26 352 890€ 25 078 360€ 24 931 206€ 23 316 251€ 20 220 800€ 19 376 788€ 17 510 737€ 16 158 286€
12
521
Mzdové náklady
42 867 685€ 36 556 141€ 33 070 334€ 29 833 589€ 27 072 908€ 22 764 861€ 20 818 841€ 19 785 201€ 19 019 655€ 18 136 517€ 17 884 306€ 16 825 413€ 14 552 206€ 14 049 109€ 12 716 912€ 11 757 060€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
14 952 683€ 12 731 672€ 11 485 641€ 10 377 993€ 9 413 285€ 7 933 488€ 7 225 621€ 6 859 953€ 6 617 507€ 6 327 557€ 6 280 483€ 5 809 653€ 5 086 109€ 4 824 267€ 4 365 757€ 4 042 144€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
470 346€ 380 134€ 341 827€ 307 904€ 272 727€ 229 595€ 200 040€ 132 506€ 105 081€ 76 851€ 75 618€ 72 572€ 64 114€ 62 950€ 43 246€ 37 010€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 394 174€ 1 349 272€ 1 078 516€ 1 020 556€ 897 843€ 747 596€ 639 263€ 633 879€ 610 648€ 537 436€ 690 800€ 608 613€ 518 371€ 440 461€ 384 823€ 322 072€
16
528
Ostatné sociálne náklady
3 050 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
84 106€ 82 557€ 83 427€ 85 971€ 55 378€ 71 008€ 53 277€ 41 424€ 51 369€ 43 869€ 44 915€ 14 235€ 71 552€ 48 719€ 43 308€ 65 965€
18
531
Daň z motorových vozidiel
170€ 169€ 159€ 159€ 146€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
81 194€ 81 184€ 81 184€ 77 122€ 53 554€ 53 554€ 50 537€ 39 489€ 40 225€ 40 225€ 38 862€ 11 171€ 39 383€ 43 236€ 41 995€ 55 209€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 743€ 1 204€ 2 084€ 8 690€ 1 679€ 17 454€ 2 740€ 1 935€ 11 144€ 3 644€ 6 053€ 3 064€ 32 169€ 5 483€ 1 313€ 10 755€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
418 543€ 7 179 177€ 408 538€ 3 759 785€ 447 121€ 15 066 584€ 345 035€ 251 729€ 215 839€ 455 928€ 271 553€ 495 484€ 4 811 627€ 476 426€ 850 519€ 1 598 635€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
63 631€ 491 602€ 0€ 42 114€ 1 252 572€
23
542
Predaný materiál
170 018€ 0€ 0€ 2 013€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
112 823€ 33 042€ 137€ 3 531 643€ 281 023€ 14 930 254€ 46 436€ 83 442€ 51 105€ 336 388€ 48 870€ 111 716€ 31 166€ 65 594€ 0€ 29 662€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
941€ 6 961 993€ 52€ 593€ 2 019€ 2 925€ 111 270€ 5€ 5 381€ 3 727 633€ 0€ 648€ 53 369€
26
546
Odpis pohľadávky
2 102€ 8 689€ 56 007€ 338€ 355€ 445€ 757€ 0€ 8 018€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
265 791€ 138 631€ 208 784€ 197 156€ 151 540€ 121 781€ 107 269€ 142 636€ 106 093€ 112 554€ 201 318€ 306 413€ 482 027€ 408 981€ 780 195€ 244 071€
28
549
Manká a škody
36 886€ 36 822€ 29 548€ 30 392€ 12 540€ 9 612€ 24 052€ 25 308€ 58 641€ 6 985€ 21 365€ 7 987€ 78 754€ 1 095€ 27 562€ 10 944€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
4 256 186€ 4 138 409€ 3 957 228€ 3 654 656€ 3 107 505€ 2 450 008€ 2 144 609€ 2 001 969€ 2 204 154€ 3 813 114€ 4 732 768€ 4 565 020€ 3 930 216€ 3 455 932€ 2 752 386€ 2 779 598€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 248 252€ 4 104 559€ 3 937 074€ 3 638 940€ 3 091 021€ 2 436 606€ 2 090 382€ 1 996 279€ 2 202 261€ 3 812 225€ 3 908 007€ 3 833 192€ 3 405 816€ 2 940 872€ 2 263 804€ 2 779 598€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
7 934€ 33 850€ 20 154€ 15 716€ 16 484€ 13 402€ 54 226€ 5 690€ 1 892€ 889€ 824 761€ 731 828€ 524 399€ 515 060€ 488 582€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
755 961€ 731 828€ 524 399€ 515 060€ 488 582€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
7 934€ 33 850€ 20 154€ 15 716€ 16 484€ 13 402€ 54 226€ 5 690€ 1 892€ 889€ 1 867€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
66 934€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
16 081€ 98 791€ 175 542€ 120 873€ 54 585€ 48 328€ 38 696€ 63 445€ 64 828€ 36 622€ 14 561€ 73 715€ 386 622€ 208 355€ 89 320€ 109 372€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
26 644€ 10 699€ 914€ 5 486€ 5 486€ 5 486€ 0€ 345 043€ 138 668€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
152€ 338€ 109€ 293€ 45€ 58€ 188€ 63€ 1 816€ 151€ 0€ 0€ 513€ 737€ 1 744€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
15 929€ 98 453€ 148 789€ 109 881€ 53 626€ 42 784€ 33 022€ 57 853€ 47 101€ 36 471€ 14 561€ 73 715€ 41 579€ 69 175€ 88 583€ 107 628€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
43€ 15 912€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
887 878€ 276 646€ 147 089€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
887 878€ 276 646€ 147 089€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
109 533 744€ 105 044 055€ 84 218 530€ 77 365 522€ 67 831 496€ 68 819 136€ 47 324 074€ 47 676 402€ 44 950 700€ 45 230 717€ 44 566 516€ 43 731 444€ 46 349 749€ 38 326 007€ 36 074 001€ 31 950 403€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
88 840 633€ 73 960 766€ 68 814 958€ 60 801 248€ 56 707 826€ 46 258 983€ 37 479 456€ 40 093 066€ 38 033 454€ 37 233 849€ 33 508 518€ 29 364 854€ 26 434 628€ 28 050 915€ 27 297 948€ 24 607 735€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 273€ 30€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
78 622 729€ 63 658 713€ 61 424 996€ 55 521 072€ 51 891 027€ 44 633 378€ 37 479 456€ 40 093 066€ 38 033 454€ 37 233 849€ 33 508 518€ 29 364 854€ 26 434 355€ 28 050 886€ 27 297 948€ 24 607 735€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
10 217 904€ 10 302 053€ 7 389 961€ 5 280 175€ 4 816 799€ 1 625 604€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
68 350€ 70 741€ 64 985€ 62 001€ 69 478€ 59 499€ 52 298€ 49 944€ 39 899€ 38 401€ 37 892€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
68 350€ 70 741€ 64 985€ 62 001€ 69 478€ 59 499€ 52 298€ 49 944€ 39 899€ 38 401€ 37 892€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
706 592€ 597 548€ 554 691€ 504 255€ 499 773€ 37 539€ 36 786€ 41 339€ 40 159€ 36 190€ 49 584€ 877 839€ 942 343€ 852 782€ 830 569€ 667 824€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
14 849€ 20 762€ 30 715€ 29 553€ 29 466€ 37 539€ 36 786€ 41 339€ 40 159€ 36 190€ 49 584€ 65 477€ 74 820€ 79 363€ 80 180€ 75 491€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
691 744€ 576 786€ 523 976€ 474 702€ 470 308€ 812 362€ 867 523€ 773 419€ 750 389€ 592 334€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
24 271 605€ 4 324 525€ 436 979€ 12 850 341€ 24 399 264€ 21 610 374€ 184 032€ 311 794€ 856 454€ 1 261 273€ 1 010 671€ 1 825 119€ 10 353 496€ 1 343 559€ 624 827€ 3 974 851€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
635€ 7 740€ 583€ 108 312€ 3 013€ 40 766€ 2 025 004€ 3 347€ 180 027€ 3 097 339€
85
642
Tržby z predaja materiálu
86 346€ 78 839€ 376 922€ 94 708€ 89 820€ 85 351€ 95 948€ 80 389€ 77 624€ 133 896€ 167 828€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
364€ 490€ 1 351€ 0€ 63 411€ 0€ 43€ 389€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
294€ 169€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
24 184 966€ 4 245 686€ 59 422€ 12 747 529€ 24 308 860€ 21 524 854€ 88 083€ 231 405€ 670 028€ 1 126 025€ 839 830€ 1 784 354€ 8 265 081€ 1 340 212€ 444 757€ 877 118€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
46 766€ 9 273€ 38 171€ 638€ 490€ 2 149€ 58 078€ 1 532€ 302€ 668 917€ 725 922€ 1 604 796€ 916 585€ 922 359€ 214 134€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
46 766€ 9 273€ 38 171€ 638€ 490€ 2 149€ 58 078€ 1 532€ 302€ 668 917€ 725 922€ 1 604 796€ 916 585€ 922 359€ 214 134€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
7 387€ 667 084€ 725 922€ 1 604 796€ 916 585€ 922 359€ 214 134€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
30 145€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
46 766€ 9 273€ 638€ 638€ 490€ 2 149€ 58 078€ 1 532€ 302€ 1 832€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
103€ 25€ 1€ 52€ 154€ 9 556€ 5€ 56€ 38€ 12€ 8€ 89€ 29 373€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
101€ 25€ 1€ 52€ 154€ 602€ 5€ 56€ 38€ 12€ 8€ 89€ 581€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 8 954€ 0€ 0€ 0€ 0€ 28 793€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
7€ 1 124€ 0€ 0€ 1 000€ 0€
110
672
Náhrady škôd
7€ 1 124€ 0€ 0€ 1 000€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
5 346 102€ 15 215 334€ 10 949 590€ 4 114 738€ 2 609 932€ 2 158 908€ 1 606 933€ 1 201 315€ 803 835€ 684 206€ 847 946€ 794 562€ 23 396 357€ 665 976€ 1 342 781€ 837 500€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
55 123€ 10 448 981€ 6 953 487€ 579 886€ 18 072€ 5 455€ 0€ 2€ 35 236€ 19 774€ 857 373€ 82 275€ 666 298€ 81 024€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
3 089 683€ 2 960 878€ 2 783 640€ 2 391 473€ 1 774 583€ 1 066 013€ 543 947€ 353 209€ 381 305€ 683 856€ 812 369€ 773 698€ 566 506€ 583 701€ 476 483€ 756 476€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
693 521€ 733 367€ 695 757€ 529 222€ 362 227€ 505 284€ 464 950€ 461 195€ 450€ 350€ 341€ 1 089€ 21 972 479€ 0€ 200 000€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
23 530€ 23 530€ 23 530€ 23 530€ 23 530€ 23 530€ 1 960€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 026 615€ 637 178€ 98 150€ 203 778€ 102 392€ 201 421€ 298 150€ 127 468€ 178 346€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
457 629€ 411 400€ 395 026€ 386 849€ 329 127€ 357 205€ 297 925€ 259 441€ 243 733€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
119 280 151€ 94 178 212€ 80 859 375€ 78 333 273€ 84 286 764€ 70 127 452€ 39 417 582€ 41 699 144€ 39 783 659€ 39 922 841€ 36 180 595€ 34 468 331€ 62 043 421€ 31 835 599€ 30 311 348€ 30 117 284€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
9 746 407€ -10 865 842€ -3 359 156€ 967 751€ 16 455 268€ 1 308 316€ -7 906 493€ -5 977 258€ -5 167 041€ -5 307 876€ -8 385 921€ -9 263 113€ 15 693 672€ -6 490 408€ -5 762 653€ -1 833 118€
136
591
Splatná daň z príjmov
45 240€ -20 115€ 114 781€ 111 665€ 63 619€ 72 234€ 88 840€ 5 134€ 26 488€ 478€ 16 687€ 5 425€ 220 830€ 0€ 0€ 265 061€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
9 701 167€ -10 845 727€ -3 473 937€ 856 086€ 16 391 649€ 1 236 082€ -7 995 333€ -5 982 393€ -5 193 529€ -5 308 354€ -8 402 608€ -9 268 537€ 15 472 842€ -6 490 408€ -5 762 653€ -2 098 180€