Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
36 259 519€ 24 313 280€ 22 060 675€ 22 915 974€ 22 566 997€ 18 354 816€ 19 162 070€ 20 136 234€ 21 819 439€ 22 316 736€ 19 034 477€ 19 259 086€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
17 293 159€ 13 248 159€ 13 090 225€ 14 094 746€ 14 498 922€ 11 415 842€ 11 731 078€ 13 640 812€ 15 304 086€ 16 352 043€ 13 171 800€ 14 144 369€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
185 309€ 66 653€ 72 967€ 32 271€ 39 719€ 49 016€ 68 690€ 82 394€ 49 350€ 45 782€ 43 797€ 97 096€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
163 751€ 45 095€ 32 109€ 14 600€ 31 808€ 49 016€ 68 690€ 82 394€ 46 950€ 32 185€ 43 797€ 97 096€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
21 558€ 21 558€ 40 859€ 17 671€ 7 912€ 0€ 2 400€ 13 597€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
17 107 851€ 13 181 507€ 13 017 258€ 14 062 476€ 14 459 203€ 11 366 827€ 11 662 388€ 13 558 418€ 15 254 735€ 16 306 261€ 13 128 003€ 14 047 273€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
930 822€ 935 676€ 942 176€ 949 785€ 950 815€ 962 257€ 963 770€ 1 010 773€ 1 021 115€ 1 021 115€ 1 055 817€ 1 073 404€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
25 957€ 25 957€ 26 704€ 27 326€ 17 326€ 15 856€ 16 085€ 16 085€ 16 085€ 15 285€ 15 285€ 15 285€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
2 761 997€ 2 867 305€ 2 922 440€ 3 093 250€ 3 389 378€ 2 986 946€ 3 535 026€ 4 140 298€ 4 677 586€ 5 256 874€ 5 002 216€ 5 720 034€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
9 938 851€ 7 660 073€ 7 354 340€ 7 627 363€ 8 205 309€ 5 241 949€ 4 825 079€ 5 867 613€ 6 754 804€ 6 991 425€ 3 925 012€ 3 955 911€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
14 640€ 6 324€ 10 908€ 15 492€ 20 660€ 26 996€ 4 095€ 5 859€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
214 796€ 245€ 497€ 5 238€ 17 893€ 34 848€ 54 557€ 74 141€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
1 213 996€ 1 160 962€ 1 265 878€ 1 370 794€ 1 475 710€ 1 684 630€ 1 894 450€ 2 106 564€ 2 319 116€ 2 533 102€ 2 837 809€ 3 207 073€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
2 006 792€ 531 534€ 505 720€ 993 958€ 420 421€ 468 368€ 411 833€ 383 701€ 410 521€ 406 907€ 213 629€ 69 708€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
18 885 755€ 10 988 402€ 8 924 394€ 8 788 023€ 8 033 414€ 6 906 733€ 7 391 536€ 6 458 770€ 6 438 289€ 5 904 261€ 5 809 002€ 5 067 647€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
1 298 004€ 1 155 903€ 955 659€ 1 090 534€ 865 621€ 774 739€ 745 229€ 839 286€ 695 796€ 793 249€ 612 663€ 420 735€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
1 189 929€ 1 072 739€ 951 486€ 1 086 070€ 861 158€ 770 115€ 740 263€ 839 286€ 695 796€ 793 249€ 612 663€ 420 735€
039
5.
Tovar
(132 + 133 + 139) -
(196))
108 075€ 83 165€ 4 173€ 4 464€ 4 464€ 4 624€ 4 965€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
8 783 105€ 8 929 891€ 7 579 684€ 6 810 182€ 6 671 837€ 5 891 614€ 6 138 699€ 5 510 260€ 5 083 460€ 5 060 751€ 4 252 269€ 4 349 127€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
8 739 425€ 8 885 223€ 7 471 272€ 6 793 025€ 6 656 357€ 5 835 798€ 6 122 139€ 5 493 240€ 4 959 944€ 5 053 787€ 4 239 970€ 4 344 852€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
398€ 1 664€ 869€ 869€ 13 958€ 0€ 5 206€ 583€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
1 332€ 1 218€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
12 288€ 10 591€ 9 663€ 10 953€ 11 253€ 10 395€ 1 421€ 1 201€ 958€ 852€ 650€ 0€
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
21 981€ 22 933€ 35 232€ 3 700€ 0€ 73 969€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
8 078€ 9 926€ 98 351€ 6 204€ 4 227€ 8 525€ 10 570€ 14 951€ 34 631€ 6 112€ 6 443€ 3 692€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
8 804 646€ 902 608€ 389 051€ 887 307€ 495 956€ 240 380€ 507 609€ 109 224€ 659 034€ 50 260€ 944 070€ 297 785€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
141€ 14€ 21€ 83€ 70€ 2€ 6€ 41€ 271€ 123€ 176€ 1 401€
087
2.
Ceniny
(213))
145€ 112€ 135€ 95€ 88€ 179€ 502€ 488€ 508€ 345€ 12€ 10€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
8 804 359€ 902 482€ 388 895€ 887 129€ 495 798€ 240 199€ 507 101€ 108 695€ 658 255€ 49 792€ 943 882€ 296 375€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
80 606€ 76 718€ 46 056€ 33 205€ 34 661€ 32 241€ 39 455€ 36 652€ 77 065€ 60 432€ 53 675€ 47 070€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
78 994€ 75 127€ 42 944€ 31 946€ 32 514€ 31 194€ 37 076€ 34 505€ 73 974€ 59 721€ 53 461€ 39 331€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
1 612€ 1 592€ 3 112€ 1 259€ 2 147€ 1 047€ 2 379€ 2 147€ 3 091€ 711€ 214€ 7 739€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
36 259 519€ 24 313 280€ 22 060 675€ 22 915 974€ 22 566 997€ 18 354 816€ 19 162 070€ 20 136 234€ 21 819 439€ 22 316 736€ 19 034 477€ 19 259 086€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-8 487 405€ -10 341 838€ -11 789 213€ -9 606 781€ -4 725 633€ -20 590€ 2 958 256€ 5 457 422€ 9 509 817€ -7 483 637€ -4 594 499€ -1 708 742€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-8 487 405€ -10 341 838€ -11 789 213€ -9 606 781€ -4 725 633€ -20 590€ 2 958 256€ 5 457 422€ 9 509 817€ -7 483 637€ -4 594 499€ -1 708 742€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-10 341 838€ -12 232 221€ -9 916 783€ -4 725 633€ -20 590€ 2 958 256€ 5 457 422€ 9 503 607€ -7 559 186€ -4 594 499€ -1 708 742€ 4 360 912€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
1 854 434€ 1 890 383€ -1 872 430€ -4 881 148€ -4 705 043€ -2 978 846€ -2 499 166€ -4 046 186€ 17 069 004€ -2 889 138€ -2 885 757€ -6 069 654€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
44 581 925€ 34 457 574€ 33 659 454€ 32 355 153€ 27 085 700€ 18 206 667€ 16 033 932€ 14 499 404€ 12 046 848€ 29 482 516€ 23 444 839€ 20 709 435€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
2 421 919€ 1 971 863€ 504 227€ 691 464€ 393 572€ 301 572€ 581 626€ 518 483€ 510 922€ 718 319€ 669 949€ 687 957€
129
2.
Ostatné rezervy
(459AÚ))
2 014 164€ 465 092€ 363 107€ 485 000€ 173 011€ 151 764€ 241 277€ 85 223€ 143 898€ 120 000€ 82 985€ 82 985€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
1 821€ 1 475€ 1 300€ 1 300€ 1 160€ 1 160€ 1 355€ 1 339€ 1 375€ 1 477€ 586 964€ 604 972€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
405 935€ 1 505 297€ 139 820€ 205 164€ 219 401€ 148 648€ 338 994€ 431 921€ 365 649€ 596 843€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
17 162 401€ 5 642 881€ 5 223 383€ 5 948 309€ 5 489 711€ 1 315 047€ 1 665 075€ 2 072 014€ 2 548 847€ 2 977 345€ 3 012 283€ 2 714 734€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
(353))
17 161 190€ 5 639 301€ 5 217 434€ 5 930 460€ 5 459 961€ 1 273 397€ 1 611 524€ 2 005 984€ 2 469 917€ 2 885 516€ 3 008 706€ 2 710 158€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
1 211€ 3 580€ 5 950€ 17 850€ 29 750€ 41 650€ 53 550€ 66 030€ 78 930€ 91 829€ 3 577€ 4 576€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
5 670 788€ 1 681€ 6 091€ 4 461€ 2 288€ 29 772€ 31 380€ 17 218€ 1 468€ 9 531€ 15 499€ 55 283€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
5 633 821€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
36 967€ 1 681€ 6 091€ 4 461€ 2 288€ 29 772€ 31 380€ 17 218€ 1 468€ 9 531€ 15 499€ 55 283€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
19 326 816€ 26 841 148€ 27 925 753€ 25 710 919€ 21 200 129€ 16 560 276€ 13 755 852€ 11 891 690€ 8 985 611€ 16 460 787€ 10 430 575€ 17 251 462€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
15 092 164€ 22 301 689€ 24 302 406€ 22 924 763€ 18 787 959€ 13 797 633€ 11 036 606€ 8 611 084€ 6 526 279€ 13 722 395€ 7 070 866€ 13 565 026€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
300 000€ 450 000€ 56 855€ 456 088€ 56 557€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
344 824€ 253 346€ 222 717€ 340 891€ 15 718€ 10 321€ 12 520€ 14 411€ 0€ 27 546€ 122 283€ 25 996€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
583 070€ 1 132 441€ 378 476€ 80 219€ 53 603€ 477 493€ 538 264€ 697 503€ 678 094€ 156 109€ 551 598€ 114 815€
163
12.
Zamestnanci
(331))
1 632 823€ 1 463 246€ 1 341 262€ 1 276 910€ 1 270 290€ 1 179 867€ 1 164 343€ 1 176 637€ 985 855€ 1 019 419€ 926 716€ 929 424€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
1 075 139€ 977 384€ 1 377 160€ 833 407€ 820 214€ 886 194€ 747 855€ 712 529€ 601 290€ 1 403 865€ 1 644 279€ 2 471 434€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
61 401€ 18 871€ 24 056€ 33 357€ 0€ 0€ 6 582€ 18 865€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
285 183€ 248 495€ 220 672€ 204 886€ 197 706€ 174 522€ 168 795€ 174 167€ 130 746€ 125 001€ 104 818€ 122 486€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
11 604€ 13 669€ 13 528€ 6 487€ 4 284€ 5 253€ 11 682€ 7 571€ 6 734€ 6 255€ 3 235€ 2 089€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
2 008€ 878€ 8 131€ 24 484€ 26 299€ 28 994€ 18 932€ 8 344€ 56€ 198€ 198€ 1 328€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
0€ 0€ 9 316 533€ 9 316 533€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé
(273AÚ))
0€ 0€ 9 316 533€ 9 316 533€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
164 999€ 197 545€ 190 433€ 167 602€ 206 930€ 168 740€ 169 882€ 179 409€ 262 774€ 317 857€ 184 137€ 258 393€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
3 300€ 4 151€ 2 870€ 2 782€ 4 513€ 7 394€ 1 794€ 947€ 34 240€ 101 002€ 1 875€ 98 936€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
161 699€ 193 394€ 187 563€ 164 821€ 202 417€ 161 346€ 168 088€ 178 461€ 228 535€ 216 855€ 182 262€ 159 457€