Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Fakultná nemocnica Trenčín

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
24 502 459€ 26 195 698€ 20 756 945€ 21 218 220€ 17 356 226€ 13 885 657€ 14 200 772€ 12 757 730€ 11 185 399€ 11 912 479€ 10 862 573€ 12 028 777€ 9 237 360€ 9 243 839€ 10 537 721€
02
501
Spotreba materiálu
19 561 018€ 22 922 520€ 17 276 932€ 17 753 891€ 15 405 517€ 12 953 199€ 13 298 133€ 11 804 615€ 10 214 250€ 10 657 138€ 9 658 232€ 10 535 520€ 7 855 436€ 7 653 171€ 8 748 713€
03
502
Spotreba energie
1 985 741€ 873 471€ 988 581€ 1 154 897€ 929 094€ 932 167€ 902 638€ 952 970€ 970 807€ 1 255 261€ 1 204 341€ 1 493 256€ 1 381 924€ 1 590 667€ 1 789 007€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
2 955 700€ 2 399 707€ 2 491 433€ 2 309 432€ 1 021 616€ 291€ 145€ 342€ 79€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
5 249 665€ 5 251 244€ 4 765 605€ 4 647 369€ 4 594 410€ 4 259 220€ 4 427 536€ 4 088 387€ 3 874 374€ 2 660 053€ 2 891 487€ 2 812 817€ 2 485 376€ 2 474 900€ 2 439 837€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 537 428€ 1 194 336€ 1 009 035€ 1 047 843€ 939 758€ 778 257€ 746 901€ 702 560€ 774 937€ 665 529€ 946 909€ 924 716€ 815 544€ 857 829€ 1 035 109€
08
512
Cestovné
34 815€ 21 852€ 22 466€ 35 961€ 27 863€ 27 974€ 34 426€ 42 640€ 36 958€ 38 514€ 34 427€ 37 693€ 31 968€ 36 476€ 30 064€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 650€ 2 583€ 1 548€ 1 160€ 1 098€ 1 343€ 802€ 588€ 1 574€ 1 150€ 1 346€ 734€ 708€ 362€ 768€
10
518
Ostatné služby
3 674 772€ 4 032 473€ 3 732 556€ 3 562 407€ 3 625 691€ 3 451 646€ 3 645 407€ 3 342 599€ 3 060 906€ 1 954 861€ 1 908 805€ 1 849 674€ 1 637 155€ 1 580 234€ 1 373 896€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
46 705 476€ 46 567 422€ 39 010 197€ 34 857 603€ 31 492 839€ 29 011 522€ 28 583 622€ 27 340 121€ 25 460 431€ 24 443 986€ 23 052 070€ 20 169 916€ 19 835 058€ 18 769 006€ 18 076 759€
12
521
Mzdové náklady
33 318 124€ 33 096 856€ 27 669 782€ 25 055 572€ 22 687 133€ 20 958 237€ 20 614 526€ 19 797 489€ 18 440 206€ 17 761 217€ 16 851 662€ 14 680 463€ 14 484 579€ 13 642 858€ 13 181 866€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
11 691 637€ 11 562 795€ 9 703 095€ 8 745 637€ 7 937 017€ 7 310 065€ 7 159 588€ 6 922 412€ 6 459 832€ 6 215 190€ 5 723 155€ 5 055 658€ 4 884 082€ 4 617 934€ 4 488 455€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
352 003€ 308 586€ 249 241€ 178 700€ 138 176€ 61 860€ 48 082€ 43 642€ 40 024€ 40 170€ 38 310€ 34 889€ 35 661€ 35 800€ 35 148€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 343 713€ 1 599 186€ 1 388 079€ 877 694€ 730 513€ 681 361€ 761 426€ 576 578€ 520 369€ 427 409€ 438 944€ 398 906€ 430 737€ 472 414€ 371 291€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
138 798€ 118 137€ 177 107€ 87 343€ 85 501€ 83 582€ 78 580€ 81 517€ 85 319€ 97 001€ 88 354€ 105 904€ 87 916€ 428 218€ 104 913€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
93 113€ 93 053€ 93 053€ 67 365€ 67 386€ 68 530€ 68 530€ 69 834€ 69 818€ 72 843€ 75 422€ 68 200€ 69 822€ 69 038€ 68 929€
20
538
Ostatné dane a poplatky
45 684€ 25 084€ 84 054€ 19 978€ 18 115€ 15 052€ 10 050€ 11 683€ 15 501€ 24 158€ 12 931€ 37 703€ 18 094€ 359 179€ 35 984€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
6 026 278€ 722 315€ 524 426€ 977 128€ 497 580€ 237 267€ 247 104€ 327 581€ 185 630€ 243 555€ 194 790€ 465 293€ 709 361€ 682 813€ 347 630€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 854€ 9 556€ 26 256€ 1 030€ 57 906€ 1 512€ 96 723€ 10 343€ 0€ 281 912€ 173 148€ 10 050€
23
542
Predaný materiál
32 404€ 27 857€ 36 613€ 44 986€ 35 004€ 17 629€ 10 157€ 9 949€ 22 392€ 6 795€ 16 001€ 9 414€ 10 827€ 7 606€ 9 630€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 290 838€ 309 913€ 97 547€ 88 958€ 232 574€ 24 970€ 93 164€ 63 848€ 6 610€ 20 121€ 13 353€ 29 301€ 70 837€ 341 388€ 100€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
5 287€ 95 592€ 19 524€ 5 715€ 49 260€ 7 030€ 8 025€ 8 158€ 87€ 19 522€ 8 097€ 253 146€ 94 990€ 13 771€ 139 891€
26
546
Odpis pohľadávky
9 362€ 24 010€ 6 392€ 9 895€ 2 661€ 549€ 2 463€ 53 550€ 1 952€ 2 235€ 3 698€ 10 238€ 3 992€ 3 552€ 1 289€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
4 686 483€ 227 643€ 283 363€ 198 879€ 157 106€ 152 774€ 122 246€ 126 955€ 142 957€ 95 365€ 102 450€ 96 372€ 235 569€ 141 634€ 186 024€
28
549
Manká a škody
1 904€ 37 301€ 80 987€ 623 842€ 11 420€ 8 059€ 10 019€ 7 215€ 10 119€ 2 793€ 40 849€ 66 821€ 11 234€ 1 715€ 647€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
8 962 017€ 9 764 727€ 7 577 461€ 4 283 419€ 3 575 788€ 2 451 878€ 2 597 562€ 2 366 979€ 2 368 155€ 2 727 640€ 2 773 503€ 2 725 431€ 2 968 536€ 2 668 147€ 3 090 609€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 543 540€ 3 108 974€ 2 683 206€ 1 846 299€ 1 583 388€ 1 943 236€ 1 899 135€ 1 973 137€ 2 063 194€ 2 142 660€ 2 251 112€ 2 213 611€ 2 247 544€ 1 980 500€ 2 113 033€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
5 418 477€ 6 655 753€ 4 894 255€ 2 437 119€ 1 992 400€ 508 641€ 698 427€ 393 842€ 304 961€ 584 980€ 522 391€ 511 821€ 720 992€ 687 647€ 977 577€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
8 900€ 8 600€ 2 564€ 1 821€ 1 475€ 1 300€ 1 160€ 1 160€ 1 355€ 1 339€ 1 375€ 1 477€ 1 813€ 1 361€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 354 142€ 6 621 981€ 4 870 870€ 2 420 098€ 1 970 388€ 504 227€ 690 164€ 392 412€ 300 411€ 580 271€ 517 144€ 509 547€ 716 843€ 668 136€ 686 595€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
39 990€ 10 110€ 2 478€ 6 063€ 134€ 0€ 69€ 1 635€ 428€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
15 445€ 15 061€ 18 344€ 15 200€ 14 474€ 4 281€ 6 963€ 270€ 3 390€ 3 354€ 3 908€ 830€ 1 038€ 17 271€ 289 620€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
67 985€ 68 978€ 85 990€ 54 608€ 52 841€ 53 430€ 53 264€ 44 005€ 48 774€ 51 231€ 45 079€ 311 488€ 404 826€ 36 456€ 37 906€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
1€ 265 892€ 363 241€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
248€ 236€ 386€ 420€ 200€ 233€ 201€ 392€ 148€ 141€ 337€ 903€ 1 055€ 889€ 1 428€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
67 737€ 68 741€ 85 605€ 54 187€ 52 641€ 53 197€ 53 063€ 43 614€ 48 626€ 51 090€ 44 742€ 44 693€ 40 530€ 35 567€ 36 478€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
101€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
101€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
243 425€ 897 312€ 71 070€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
243 425€ 897 312€ 71 070€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
91 896 102€ 89 585 833€ 72 968 801€ 66 125 691€ 57 655 186€ 49 982 657€ 50 188 438€ 47 006 321€ 43 208 082€ 42 135 945€ 39 907 856€ 38 619 625€ 35 728 433€ 34 303 379€ 34 635 376€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
65 768 638€ 64 244 746€ 59 955 037€ 55 830 865€ 50 589 615€ 45 890 904€ 43 877 825€ 40 827 232€ 38 694 596€ 37 851 554€ 34 040 746€ 31 315 556€ 29 735 908€ 28 780 588€ 26 787 278€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
62 486 911€ 61 613 816€ 57 252 755€ 53 316 528€ 49 465 066€ 45 890 904€ 43 877 817€ 40 827 217€ 38 694 545€ 37 851 475€ 34 040 746€ 31 315 556€ 29 735 908€ 28 780 588€ 26 787 278€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
3 281 727€ 2 630 930€ 2 702 282€ 2 514 337€ 1 124 549€ 7€ 15€ 51€ 79€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
37 639€ 144 025€ 150 983€ 155 546€ 160 424€ 140 334€ 126 524€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
37 639€ 144 025€ 150 983€ 155 546€ 160 028€ 140 334€ 126 524€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 397€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
12 528 393€ 333 415€ 746 516€ 8 540 434€ 7 836 100€ 893 094€ 246 566€ 584 206€ 240 763€ 509 559€ 431 940€ 9 998 495€ 1 600 722€ 823 721€ 338 617€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 800€ 148 600€ 391 700€ 365 825€ 6 758€ 243 751€ 103 355€ 5 687€ 905 552€ 536 063€ 72 992€
85
642
Tržby z predaja materiálu
32 404€ 27 857€ 36 613€ 43 135€ 35 003€ 17 959€ 11 153€ 9 935€ 22 392€ 6 109€ 15 921€ 9 414€ 10 667€ 7 926€ 9 882€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
16€ 32€ 313€ 55€ 35€ 30€ 10€ 798€ 280€ 240€ 170€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
23 899€ 32€ 53€ 1 204€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
8 164€ 124€ 191€ 242€ 934€ 640€ 1 103€ 61€ 8€ 2€ 2 903€ 0€ 3 739€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
12 483 010€ 281 503€ 709 871€ 8 496 743€ 7 650 995€ 482 466€ 234 772€ 207 313€ 211 541€ 258 893€ 312 382€ 9 980 251€ 684 333€ 275 994€ 255 743€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
6 669 729€ 4 162 901€ 3 161 136€ 1 993 910€ 507 068€ 692 839€ 393 716€ 354 087€ 603 341€ 520 194€ 511 491€ 729 368€ 673 095€ 992 304€ 523 634€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
6 669 729€ 4 162 901€ 3 161 136€ 1 993 910€ 507 068€ 692 839€ 393 716€ 354 087€ 603 341€ 520 194€ 511 491€ 729 368€ 673 095€ 992 304€ 523 634€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
8 600€ 2 564€ 1 821€ 1 475€ 1 300€ 1 300€ 1 160€ 1 160€ 1 355€ 1 339€ 1 375€ 1 477€ 1 813€ 472€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
6 639 876€ 4 138 175€ 3 152 793€ 1 970 388€ 502 927€ 690 164€ 392 412€ 300 411€ 580 271€ 517 144€ 509 547€ 716 843€ 668 136€ 687 484€ 506 055€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
10 110€ 2 478€ 2 534€ 6 063€ 134€ 69€ 1 635€ 428€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
11 143€ 19 684€ 3 988€ 15 984€ 2 707€ 1 375€ 144€ 52 516€ 21 715€ 1 711€ 500€ 9 414€ 2 719€ 304 348€ 17 579€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
20€ 523€ 365€ 164€ 157€ 115€ 104€ 141€ 205€ 344€ 381€ 434€ 363€ 1 325€ 2 209€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
523€ 224€ 164€ 126€ 115€ 104€ 141€ 202€ 156€ 295€ 317€ 330€ 1 246€ 828€
103
663
Kurzové zisky
3€ 141€ 0€ 31€ 3€ 188€ 86€ 117€ 32€ 79€ 1 380€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
17€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
12€ 13€ 0€ 0€ 6 866€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
12€ 13€ 0€ 0€ 6 866€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
16 300 836€ 21 037 556€ 3 867 823€ 1 683 011€ 721 933€ 767 022€ 907 452€ 639 640€ 733 245€ 725 329€ 820 813€ 13 523 199€ 842 872€ 713 144€ 806 325€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
12 368 132€ 15 935 012€ 1 799 033€ 61 240€ 1 235€ 4 967€ 633€ 0€ 112 800€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
2 692 195€ 1 911 473€ 1 652 583€ 933 090€ 683 420€ 720 538€ 636 957€ 288 896€ 338 127€ 394 459€ 463 070€ 465 599€ 460 430€ 380 579€ 389 529€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
1 205 408€ 3 151 839€ 381 589€ 656 476€ 1 500€ 227 293€ 309 294€ 350 838€ 283 055€ 299 689€ 12 897 065€ 340 837€ 303 188€ 385 069€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
1 211€ 2 369€ 2 370€ 11 900€ 11 900€ 11 900€ 11 900€ 12 480€ 12 900€ 12 900€ 6 949€ 999€ 1 233€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
8 421€ 0€ 9 375€ 575€ 7 456€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
35 101€ 39 232€ 33 408€ 29 837€ 33 409€ 29 618€ 30 669€ 29 550€ 32 380€ 35 334€ 36 733€ 34 836€ 25 281€ 27 803€ 23 037€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
101 267 617€ 89 779 152€ 67 730 876€ 68 048 385€ 59 654 873€ 48 243 975€ 45 425 675€ 42 405 306€ 40 309 789€ 39 751 004€ 35 956 353€ 55 722 598€ 33 020 250€ 31 451 416€ 28 584 586€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
9 371 515€ 193 319€ -5 237 925€ 1 922 694€ 1 999 687€ -1 738 683€ -4 762 763€ -4 601 015€ -2 898 293€ -2 384 940€ -3 951 503€ 17 102 973€ -2 708 183€ -2 851 963€ -6 050 790€
136
591
Splatná daň z príjmov
83 198€ 78 829€ 93 111€ 68 260€ 109 304€ 133 747€ 118 385€ 104 028€ 80 552€ 114 226€ 94 683€ 33 969€ 180 954€ 33 794€ 18 865€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
9 288 317€ 114 490€ -5 331 035€ 1 854 434€ 1 890 383€ -1 872 430€ -4 881 148€ -4 705 043€ -2 978 846€ -2 499 166€ -4 046 186€ 17 069 004€ -2 889 138€ -2 885 757€ -6 069 654€