Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
85 639€ 96 353€ 80 221€ 76 870€ 79 182€ 83 597€ 82 549€ 70 663€ 65 290€ 117 198€ 84 153€ 82 326€ 78 190€ 113 441€ 103 815€
02
501
Spotreba materiálu
34 412€ 49 860€ 33 959€ 31 401€ 34 359€ 38 157€ 36 804€ 26 136€ 17 854€ 72 564€ 31 270€ 35 544€ 32 755€ 65 873€ 63 229€
03
502
Spotreba energie
51 227€ 46 493€ 46 262€ 45 469€ 44 823€ 45 440€ 45 745€ 44 527€ 47 437€ 44 635€ 52 883€ 46 783€ 45 435€ 47 568€ 40 585€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
56 007€ 79 373€ 67 053€ 81 602€ 94 879€ 71 167€ 80 189€ 76 439€ 63 425€ 76 962€ 69 142€ 73 017€ 71 018€ 85 707€ 91 044€
07
511
Opravy a udržiavanie
10 506€ 15 048€ 5 410€ 11 329€ 22 904€ 7 317€ 22 166€ 17 135€ 10 103€ 18 174€ 16 565€ 12 006€ 14 818€ 20 562€ 17 092€
08
512
Cestovné
2 331€ 888€ 1 300€ 3 994€ 3 389€ 4 373€ 3 626€ 2 058€ 2 058€ 3 052€ 3 357€ 2 779€ 2 814€ 3 313€ 2 512€
09
513
Náklady na reprezentáciu
351€ 272€ 226€ 0€ 0€ 0€ 0€ 431€
10
518
Ostatné služby
42 818€ 63 165€ 60 117€ 66 279€ 68 587€ 59 476€ 54 398€ 57 246€ 51 264€ 55 736€ 49 220€ 58 232€ 53 387€ 61 832€ 71 009€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 344 285€ 2 320 709€ 1 697 203€ 1 268 765€ 1 096 551€ 1 053 792€ 997 449€ 958 604€ 953 703€ 934 352€ 981 298€ 988 863€ 1 080 799€ 1 096 195€ 1 024 532€
12
521
Mzdové náklady
1 674 904€ 1 676 984€ 1 210 091€ 900 159€ 779 229€ 744 682€ 710 195€ 682 659€ 669 571€ 665 390€ 699 383€ 695 835€ 755 952€ 775 706€ 733 191€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
565 985€ 566 220€ 411 677€ 305 892€ 264 758€ 255 586€ 242 581€ 234 997€ 238 532€ 229 027€ 240 376€ 238 875€ 256 478€ 263 251€ 251 369€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
103 397€ 77 505€ 75 435€ 62 714€ 52 564€ 53 525€ 44 674€ 40 948€ 45 600€ 39 935€ 10 899€ 22 740€ 39 686€ 27 587€ 15 521€
16
528
Ostatné sociálne náklady
30 640€ 31 413€ 28 682€ 29 651€ 24 451€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
15 942€ 15 942€ 15 970€ 3 954€ 3 979€ 3 967€ 4 052€ 3 698€ 3 592€ 4 015€ 3 939€ 3 007€ 2 663€ 5 428€ 2 966€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
7 149€ 7 149€ 7 149€ 105€ 105€ 105€ 105€ 105€ 126€ 126€ 126€ 1 908€ 1 955€ 4 933€ 150€
20
538
Ostatné dane a poplatky
8 794€ 8 794€ 8 822€ 3 849€ 3 874€ 3 862€ 3 947€ 3 593€ 3 466€ 3 889€ 3 813€ 1 099€ 708€ 496€ 2 816€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
9 662€ 6 760€ 13 873€ 61€ 17 866€ 453€ 0€ 0€ 0€ 0€ 31€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 31€
26
546
Odpis pohľadávky
9 662€ 6 760€ 13 873€ 17 866€ 453€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
61€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
18 549€ 23 947€ 22 621€ 20 561€ 8 887€ 8 498€ 8 704€ 13 785€ 21 146€ 42 513€ 50 429€ 54 564€ 67 296€ 80 247€ 97 238€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
15 548€ 19 914€ 19 886€ 16 707€ 5 942€ 5 194€ 5 194€ 5 194€ 10 387€ 11 053€ 11 499€ 20 025€ 24 330€ 31 678€ 48 162€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
3 002€ 4 033€ 2 735€ 3 854€ 2 945€ 3 304€ 3 511€ 8 591€ 10 759€ 31 460€ 38 930€ 34 539€ 42 966€ 48 569€ 49 076€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
24 958€ 34 030€ 32 154€ 41 452€ 37 767€ 31 930€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
490€ 545€ 0€ 0€ 0€ 10 130€ 14 279€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
6 503€ 4 900€ 2 385€ 1 514€ 673€ 2 867€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 002€ 4 033€ 2 735€ 3 854€ 2 945€ 3 304€ 3 511€ 8 101€ 10 214€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 692€ 2 658€ 2 796€ 2 743€ 2 356€ 3 572€ 3 711€ 4 563€ 4 939€ 4 994€ 4 367€ 4 624€ 4 552€ 3 610€ 6 687€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
2€ 6€ 12€ 5€ 0€ 0€ 0€ 6€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 692€ 2 658€ 2 796€ 2 741€ 2 356€ 3 572€ 3 705€ 4 563€ 4 939€ 4 981€ 4 362€ 4 624€ 4 552€ 3 609€ 6 682€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
7 232€ 46 799€ 0€ 0€ 8 344€ 113€ 235€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
7 232€ 46 799€ 0€ 0€ 8 344€ 113€ 235€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
100 647€ 122 831€ 108 340€ 132 333€ 139 623€ 132 481€ 131 743€ 134 948€ 150 519€ 145 685€ 144 900€ 140 778€ 116 651€ 110 039€ 123 848€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 100€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
27 364€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
97 751€ 88 281€ 95 911€ 121 435€ 128 999€ 126 877€ 126 175€ 134 737€ 150 833€ 133 971€ 126 294€ 120 977€ 107 070€ 99 985€ 113 080€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
2 895€ 7 186€ 12 429€ 10 899€ 10 624€ 5 604€ 5 568€ 211€ -314€ 11 714€ 18 606€ 19 801€ 9 581€ 10 054€ 10 668€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 633 424€ 2 668 574€ 2 008 078€ 1 586 890€ 1 432 691€ 1 357 074€ 1 326 265€ 1 262 699€ 1 309 867€ 1 325 719€ 1 338 229€ 1 347 180€ 1 429 513€ 1 494 780€ 1 450 396€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
66 704€ 59 498€ 64 618€ 77 888€ 82 833€ 91 894€ 89 347€ 90 991€ 90 567€ 77 317€ 82 921€ 89 934€ 82 673€ 80 398€ 98 742€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
66 704€ 59 498€ 64 618€ 77 888€ 82 833€ 91 894€ 89 347€ 90 991€ 90 567€ 77 317€ 82 921€ 89 934€ 82 673€ 80 398€ 98 742€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
25 020€ 24 515€ 12 757€ 6 899€ 3 532€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
25 020€ 24 515€ 12 757€ 6 899€ 3 532€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
27 951€ 34 108€ 40 348€ 52 257€ 51 464€ 35 698€ 36 482€ 41 598€ 40 137€ 35 335€ 40 023€ 43 404€ 29 377€ 29 523€ 24 569€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 108€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
12 272€ 19 295€ 29 088€ 37 852€ 35 585€ 21 481€ 22 710€ 21 630€ 26 268€ 22 102€ 28 461€ 28 770€ 11 493€ 17 263€ 16 813€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
15 679€ 14 813€ 11 260€ 14 405€ 15 879€ 14 217€ 13 772€ 14 860€ 13 869€ 13 233€ 11 562€ 14 634€ 17 884€ 12 260€ 7 756€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
9 927€ 6 810€ 14 009€ 35€ 329€ 426€ 17 705€ 1 110€ 40 852€ 34 030€ 36 480€ 41 452€ 41 955€ 35 112€ 41 759€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
9 927€ 6 810€ 14 009€ 35€ 329€ 426€ 17 705€ 1 110€ 40 852€ 34 030€ 36 480€ 41 452€ 41 955€ 35 112€ 41 759€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
24 958€ 34 030€ 32 154€ 41 452€ 41 955€ 34 917€ 41 759€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
490€ 545€ 15 894€ 4 326€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 195€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
9 927€ 6 810€ 14 009€ 35€ 329€ 426€ 17 215€ 565€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 13€ 14€ 11€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 13€ 14€ 11€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
211€ 0€ 0€ 0€ 3€ 404€
110
672
Náhrady škôd
211€ 0€ 0€ 0€ 0€ 404€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 3€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
2 542 107€ 2 550 570€ 1 890 009€ 1 453 190€ 1 295 123€ 1 223 463€ 1 177 944€ 1 124 592€ 1 151 935€ 1 138 689€ 1 172 953€ 1 167 525€ 1 272 599€ 1 330 197€ 1 292 360€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
2 502 316€ 2 512 935€ 1 864 728€ 1 431 494€ 1 284 800€ 1 213 764€ 1 168 395€ 1 115 150€ 1 136 798€ 1 121 689€ 1 155 636€ 1 134 739€ 1 248 269€ 1 291 985€ 1 242 654€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
15 548€ 19 914€ 19 886€ 16 707€ 5 942€ 5 194€ 5 194€ 5 194€ 10 387€ 11 053€ 11 499€ 20 025€ 23 730€ 31 942€ 46 458€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
24 243€ 17 721€ 5 394€ 4 989€ 4 381€ 4 475€ 4 355€ 4 249€ 4 750€ 5 947€ 5 818€ 12 760€ 0€ 4 802€ 1 544€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
30€ 0€ 0€ 0€ 28€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 600€ 1 440€ 1 704€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 646 689€ 2 650 986€ 2 008 984€ 1 583 371€ 1 429 748€ 1 351 482€ 1 321 478€ 1 258 502€ 1 348 510€ 1 309 885€ 1 345 134€ 1 349 214€ 1 430 148€ 1 475 248€ 1 457 844€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
13 265€ -17 588€ 906€ -3 519€ -2 943€ -5 592€ -4 787€ -4 197€ 38 644€ -15 834€ 6 905€ 2 034€ 635€ -19 532€ 7 448€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
13 265€ -17 588€ 906€ -3 519€ -2 943€ -5 592€ -4 787€ -4 197€ 38 644€ -15 834€ 6 905€ 2 034€ 635€ -19 532€ 7 448€