Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo Borovce

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
621 779€ 498 214€ 569 363€ 399 767€ 294 997€ 311 975€ 274 313€ 332 271€ 303 837€ 330 525€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
568 218 € 701 365 € 620 527 € 449 491 € 373 229 € 388 289 € 341 574 € 400 694 € 387 047 € 394 015 € 278 020 €
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
574 878€ 456 913€ 530 036€ 353 237€ 223 793€ 279 901€ 251 592€ 298 840€ 285 496€ 292 935€ 242 362€
05
III.
Tržby z predaja služieb
46 901€ 41 301€ 39 327€ 46 531€ 71 204€ 32 074€ 22 721€ 33 432€ 18 341€ 37 590€ 15 530€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-83 674€ 143 076€ -12 722€ -10 442€ 7 809€ 4 971€ -6 682€ -1 660€ 14 995€ -1 177€ -44 568€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 951€ 250€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
30 113€ 60 075€ 63 886€ 60 165€ 70 423€ 71 343€ 73 943€ 70 082€ 66 264€ 64 667€ 64 446€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
672 110 € 608 545 € 539 153 € 432 118 € 366 753 € 355 857 € 371 391 € 366 628 € 372 091 € 314 305 € 387 496 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
365 132€ 334 787€ 233 451€ 207 603€ 184 551€ 175 809€ 174 601€ 187 453€ 206 399€ 157 879€ 190 939€
14
D.
Služby
88 026€ 89 306€ 84 963€ 96 119€ 75 506€ 77 045€ 85 767€ 73 929€ 52 628€ 46 790€ 78 203€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
81 579 € 69 663 € 66 926 € 59 592 € 49 064 € 42 990 € 43 130 € 42 861 € 43 250 € 37 106 € 47 354 €
16
E.1.
Mzdové náklady
60 482€ 51 821€ 49 939€ 44 380€ 36 320€ 32 882€ 32 985€ 32 505€ 31 865€ 27 260€ 34 803€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
20 783€ 17 574€ 16 704€ 14 949€ 12 535€ 9 933€ 9 952€ 10 164€ 11 198€ 9 682€ 12 337€
19
E.4.
Sociálne náklady
314€ 268€ 283€ 263€ 209€ 175€ 193€ 192€ 187€ 164€ 214€
20
F.
Dane a poplatky
15 421€ 16 163€ 15 400€ 13 992€ 17 288€ 14 062€ 14 833€ 13 401€ 14 430€ 16 175€ 16 629€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
121 382€ 97 897€ 80 394€ 54 180€ 39 832€ 45 418€ 52 620€ 48 522€ 54 987€ 55 271€ 51 545€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
121 382€ 97 897€ 80 394€ 54 180€ 39 832€ 45 418€ 52 620€ 48 522€ 54 987€ 55 271€ 51 545€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
57 394€ 1 084€ 2 826€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
570€ 729€ 625€ 632€ 512€ 533€ 440€ 462€ 397€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-103 892 € 92 820 € 81 374 € 17 373 € 6 476 € 32 432 € -29 817 € 34 066 € 14 956 € 79 710 € -109 476 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
84 947 € 217 197 € 238 227 € 85 604 € 42 749 € 64 092 € 7 263 € 69 230 € 59 805 € 124 679 € -55 818 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 250 € 1 251 € 2 173 € 973 € 2 642 € 9 702 € 250 € 1 350 €
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3 250€ 1 251€ 2 173€ 973€ 2 642€ 9 702€ 250€ 1 350€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
26 665 € 22 343 € 18 568 € 16 559 € 17 321 € 15 471 € 13 905 € 13 999 € 13 464 € 12 929 € 11 401 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
9 754 € 7 698 € 6 347 € 6 055 € 4 955 € 5 352 € 5 611 € 7 098 € 7 697 € 6 797 € 4 004 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
9 754€ 7 698€ 6 347€ 6 055€ 4 955€ 5 352€ 5 611€ 7 098€ 7 697€ 6 797€ 4 004€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
16 911€ 14 645€ 12 221€ 10 504€ 12 366€ 10 119€ 8 294€ 6 901€ 5 767€ 6 132€ 7 397€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-23 415 € -21 092 € -16 395 € -15 586 € -14 679 € -5 769 € -13 905 € -13 999 € -13 214 € -11 579 € -11 401 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-127 307 € 71 728 € 64 979 € 1 787 € -8 203 € 26 663 € -43 722 € 20 067 € 1 742 € 68 131 € -120 877 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
6 570 € 15 079 € 14 951 € -5 113 € 5 113 € 1 273 € 960 € 960 € 960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
6 570€ 15 079€ 14 951€ -5 113€ 5 113€ 1 273€ 960€ 960€ 960€ 960€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-133 877 € 56 649 € 50 028 € 6 900 € -13 316 € 25 390 € -44 682 € 19 107 € 782 € 67 171 € -120 877 €