Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

T P C , spol. s r.o. [zrušená]

 • Vydaný 18.6.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 120 z roku 2015 25.6.2015
 • Úpadca T P C , spol. s r.o.
  IČO: 00615641
  Sady Cyrila a Metoda 19/2
  018 51   Nová Dubnica
Oznam

Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti bez likvidácie

Okresný súd Trenčín v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti T P C, spol. s r. o. so sídlom Sady Cyrila a Metoda 19/2, 018 51 Nová Dubnica, IČO 00 615 641, bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zákona

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z.z.

v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 40CbR/36/2015
 • ICS 3115205392
 • Vydal Mgr. Patricie Kepeňová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Jana Molnárová

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 1.4.2016
Výmaz 17.6.2016

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
25.6.2015
Rozhodnutie Zrušenie