Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

T P C , spol. s r.o. [zrušená]

2014 2013
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
12 468 € 12 530 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
12 468 € 12 530 €
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
-1 412 € -1 412 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
-1 412 € -1 412 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
-1 412€ -1 412€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
7 693 € 7 711 €
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 693€ 7 711€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
6 187 € 6 231 €
072
B.V.1.
Peniaze
6 187€ 6 231€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
12 468 € 12 530 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-10 164 € -9 639 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
33 089€ 33 089€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
332 € 332 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
332€ 332€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-49 699 € -49 651 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
19 819€ 19 819€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-69 518€ -69 470€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-525 € -48 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
22 632 € 22 169 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 885 € 1 884 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 885€ 1 884€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
20 747 € 20 285 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 671 € 1 671 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 671€ 1 671€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
15 053€ 15 053€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 561€ 3 561€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
462€