Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

T P C , spol. s r.o. [zrušená]

2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
12 468 € 12 530 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
12 468 € 12 530 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
-1 412 € -1 412 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
-1 412€ -1 412€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
7 693 € 7 711 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 693€ 7 711€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
6 187 € 6 231 €
056
B.IV.1
Peniaze
6 187€ 6 231€
057
B.IV.2
Účty v bankách
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
12 468 € 12 530 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-10 164 € -9 639 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
33 089 € 33 089 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
33 089€ 33 089€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
332 € 332 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
332€ 332€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-49 699 € -49 651 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
19 819€ 19 819€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-69 518€ -69 470€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-525 € -48 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
22 632 € 22 169 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
1 885 € 1 884 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 885€ 1 884€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
20 747 € 20 285 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 671€ 1 671€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
15 053€ 15 053€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 561€ 3 561€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
462€