Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GAMO Consulting, spol. s r.o.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti GAMO Consulting, spol. s r.o.

 • Názov GAMO Consulting, spol. s r.o.
 • IČO 00616010
 • DIČ 2020451862
 • IČ DPH SK2020451862 podľa §4
 • Sídlo Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
 • Dátum vzniku 9. októbra 1991, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 161/S
 • Základné imanie Podľa ORSR: 210 000 € / splatené 210 000 €
  Podľa účtovnej závierky: 210 000 €
 • Historický názov GAMO, spol. s r.o.
  (platné do 3. marca 2003 )
 • Historické sídlo Kyjevské námestie 6, 974 01 Banská Bystrica
  (platné do 12. mája 2006)
  Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica
  (platné do 21. marca 1996)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu 26.3.2013
obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne elektronika, počítačová technika, spotrebná elektronika, elektro technika, strojárska a hutnícka výroba, chemická výroba, výroba stavebných materiálov a dielcov, živočíšna, rastlinná a potravinárska výroba 1.10.1992
poriadanie kurzov, školení a seminárov v oblasti počítačovej techniky, počítačových sietí, účtovníctva a ekonónie 1.10.1992
poskytovanie služieb v oblasti účtovníctva a ekonómie 1.10.1992
servisná a výrobná činnosť v oblasti spotrebnej elektroniky a výpočtovej techniky 1.10.1992
programovanie a predaj programových produktov, sprostredkovanie predaja programov 14.7.1997
projektovanie elektrických zariadení, počítačových sietí a káblových rozvodov 14.7.1997
montáž a servis počítačových sietí a káblových rozvodov v oblasti výpočtovej techniky 14.7.1997
montáž výpočtovej techniky 14.7.1997
automatizované spracovanie dát a služby v oblasti spracovania dát a prenosu infornácií 14.7.1997
vykonávanie marketingu v oblasti počítačových sietí, káblových rozvodov a prenosu dát 14.7.1997
poskytovanie služieb databanky 14.7.1997
konzultačná činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát, prenosu informácií v oblasti informatiky a software 14.7.1997
organizovanie kurzov a školení v oblasti prenosu údajov, káblových rozvodov, systémového a aplikačného software 14.7.1997
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku 14.7.1997
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti 14.7.1997
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti 14.7.1997
sprostredkovanie obchodu a služieb 14.7.1997
zriaďovanie, zmeny, obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení: 28.7.1997
telefónnych prístrojov a záznamníkov, telefonických hovorov 28.7.1997
telefaxov 28.7.1997
faxmodemov a faxmodemových kariet 28.7.1997
modemov 28.7.1997
pobočkových telefónnych ústrední vrátane náväzných pobočkových rozvodov, pripojovaných na jednotnú telekomunikačnú sieť 28.7.1997
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete 28.7.1997
projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb-elektrické silové zariadenia NN, VN a bleskozvody, elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody 16.12.1998
technologické zariadenia stavieb-energetické zariadenia -trafostanice do 52 kV 16.12.1998
zriaďovanie, zmeny, obnovu a údržbu koncových telekomunikačných zariadení: 16.12.1998
telekomunikačných vedení (prenosových ciest) mimo jednotnú telekomunikačnú sieť, pripojených na jednotnú telekomunikačnú sieť 16.12.1998
poskytovanie služieb v oblasti marketingu 18.4.2000
reklamná a propagačná činnosť 18.4.2000
poskytovanie služieb v oblasti reklamy 18.4.2000
poskytovanie služieb prostredníctvom elektronickej a internetovej siete 18.4.2000
správa registratúry 12.5.2006
správa nehnuteľností 12.5.2006
prieskum trhu a verejnej mienky 12.5.2006
vedenie účtovníctva 12.5.2006
akvizičná činnosť - získavanie zákazníkov osobným vyhladávaním a rokovaním 12.5.2006
administratívne práce 12.5.2006
správa hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti 12.5.2006
sprostredkovanie výroby v rozsahu voľnej živnosti 12.5.2006
zabezpečovanie vyjadrení a rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení 12.5.2006
upratovacie práce 23.3.2007
prevádzkovanie odstavných plôch a garáží pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacim iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností 23.3.2007
montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení 23.3.2007
pokládka telekomunikačných a prenosových káblov do zeme 23.3.2007
navrhovanie informačných tabúľ 23.3.2007
prípravné práce k realizácii stavby 27.6.2009
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 27.6.2009
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 27.6.2009
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa
19.9.1991 v zmysle § 106n zák. č. 103/90 Zb., ktorým
sa mení a dopĺňa HZ.
.
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa
3.1.1992 bol schválený Dodatok č.1, ktorým sa upravuje
spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
2. .
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa
21.123.1995 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej
zmluve
3. .
Valné zhromaždenie, konané dňa 27.4.1997 schválilo
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
4. .
Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.6.1997 bol
schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
5. Valné zhromaždenie dňa 12.5.1998 schválilo Dodatok
č. 5, ktorým bola upravená spoločenská zmluva v zmysle
zák. č. 11/1998 Z.z.
6. .
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž-
denia zo dňa 13.8.1998 a Dodatok č. 6.
7. .
Uznesením valného zhromaždenia dňa 6.12.1999 bol schválený dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve v zmysle zák č. 127/99 Z.z.
8. .
Zapisuje sa predaj časti podniku spoločnosti GAMO, a.s. so sídlom Kyjevské námestie č. 6, v zmysle zmluvy zo dňa 4.1.1999.
9. .
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž-
denia zo dňa 25.11.2002 a úplné znenie spoločenskej zmluvy v súlade s ustanovením zákona č. 500/2001 Z.z..