Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GAMO Consulting, spol. s r.o.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti GAMO Consulting, spol. s r.o.

 • Názov GAMO Consulting, spol. s r.o.
 • IČO 00616010
 • DIČ 2020451862
 • IČ DPH SK2020451862 podľa §4
 • Sídlo Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
 • Dátum vzniku 9. októbra 1991, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 161/S
 • Základné imanie Podľa ORSR: 210 000 € / splatené 210 000 €
  Podľa účtovnej závierky: 210 000 €
 • Historický názov GAMO, spol. s r.o.
  (platné do 3. marca 2003 )
 • Historické sídlo Kyjevské námestie 6, 974 01 Banská Bystrica
  (platné do 12. mája 2006)
  Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica
  (platné do 21. marca 1996)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Štatutári
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Július Voskár Konateľ Viestova 14885/7B, 974 01 Banská Bystrica 15. decembra 2008
 • Konanie menom spoločnosti [od 31. decembra 2008] Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, vždy samostatne.
Spoločníci
Osoba Funkcia Podiel Adresa Obdobie
Ing. Ivan Krušpán Spoločník 20 % (42 000 €) Pod Hôrkou 17, 974 01 Banská Bystrica
Dušan Lovič Spoločník 20 % (42 000 €) Starohorská 1, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Július Voskár Spoločník 20 % (42 000 €) Viestova 14885/7B, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Vladimír Demčík Spoločník 20 % (42 000 €) ul. 29. augusta 26, 974 01 Banská Bystrica
Lucia Vargová Spoločník 20 % (42 000 €) Tatranská 6384/911, 974 11 Banská Bystrica
Predmety podnikania
Názov Vznik
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu 26.3.2013
obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne elektronika, počítačová technika, spotrebná elektronika, elektro technika, strojárska a hutnícka výroba, chemická výroba, výroba stavebných materiálov a dielcov, živočíšna, rastlinná a potravinárska výroba 1.10.1992
poriadanie kurzov, školení a seminárov v oblasti počítačovej techniky, počítačových sietí, účtovníctva a ekonónie 1.10.1992
poskytovanie služieb v oblasti účtovníctva a ekonómie 1.10.1992
servisná a výrobná činnosť v oblasti spotrebnej elektroniky a výpočtovej techniky 1.10.1992
programovanie a predaj programových produktov, sprostredkovanie predaja programov 14.7.1997
projektovanie elektrických zariadení, počítačových sietí a káblových rozvodov 14.7.1997
montáž a servis počítačových sietí a káblových rozvodov v oblasti výpočtovej techniky 14.7.1997
montáž výpočtovej techniky 14.7.1997
automatizované spracovanie dát a služby v oblasti spracovania dát a prenosu infornácií 14.7.1997
vykonávanie marketingu v oblasti počítačových sietí, káblových rozvodov a prenosu dát 14.7.1997
poskytovanie služieb databanky 14.7.1997
konzultačná činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát, prenosu informácií v oblasti informatiky a software 14.7.1997
organizovanie kurzov a školení v oblasti prenosu údajov, káblových rozvodov, systémového a aplikačného software 14.7.1997
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku 14.7.1997
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti 14.7.1997
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti 14.7.1997
sprostredkovanie obchodu a služieb 14.7.1997
zriaďovanie, zmeny, obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení: 28.7.1997
telefónnych prístrojov a záznamníkov, telefonických hovorov 28.7.1997
telefaxov 28.7.1997
faxmodemov a faxmodemových kariet 28.7.1997
modemov 28.7.1997
pobočkových telefónnych ústrední vrátane náväzných pobočkových rozvodov, pripojovaných na jednotnú telekomunikačnú sieť 28.7.1997
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete 28.7.1997
projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb-elektrické silové zariadenia NN, VN a bleskozvody, elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody 16.12.1998
technologické zariadenia stavieb-energetické zariadenia -trafostanice do 52 kV 16.12.1998
zriaďovanie, zmeny, obnovu a údržbu koncových telekomunikačných zariadení: 16.12.1998
telekomunikačných vedení (prenosových ciest) mimo jednotnú telekomunikačnú sieť, pripojených na jednotnú telekomunikačnú sieť 16.12.1998
poskytovanie služieb v oblasti marketingu 18.4.2000
reklamná a propagačná činnosť 18.4.2000
poskytovanie služieb v oblasti reklamy 18.4.2000
poskytovanie služieb prostredníctvom elektronickej a internetovej siete 18.4.2000
správa registratúry 12.5.2006
správa nehnuteľností 12.5.2006
prieskum trhu a verejnej mienky 12.5.2006
vedenie účtovníctva 12.5.2006
akvizičná činnosť - získavanie zákazníkov osobným vyhladávaním a rokovaním 12.5.2006
administratívne práce 12.5.2006
správa hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti 12.5.2006
sprostredkovanie výroby v rozsahu voľnej živnosti 12.5.2006
zabezpečovanie vyjadrení a rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení 12.5.2006
upratovacie práce 23.3.2007
prevádzkovanie odstavných plôch a garáží pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacim iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností 23.3.2007
montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení 23.3.2007
pokládka telekomunikačných a prenosových káblov do zeme 23.3.2007
navrhovanie informačných tabúľ 23.3.2007
prípravné práce k realizácii stavby 27.6.2009
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 27.6.2009
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 27.6.2009
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa
19.9.1991 v zmysle § 106n zák. č. 103/90 Zb., ktorým
sa mení a dopĺňa HZ.
.
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa
3.1.1992 bol schválený Dodatok č.1, ktorým sa upravuje
spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
2. .
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa
21.123.1995 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej
zmluve
3. .
Valné zhromaždenie, konané dňa 27.4.1997 schválilo
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
4. .
Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.6.1997 bol
schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
5. Valné zhromaždenie dňa 12.5.1998 schválilo Dodatok
č. 5, ktorým bola upravená spoločenská zmluva v zmysle
zák. č. 11/1998 Z.z.
6. .
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž-
denia zo dňa 13.8.1998 a Dodatok č. 6.
7. .
Uznesením valného zhromaždenia dňa 6.12.1999 bol schválený dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve v zmysle zák č. 127/99 Z.z.
8. .
Zapisuje sa predaj časti podniku spoločnosti GAMO, a.s. so sídlom Kyjevské námestie č. 6, v zmysle zmluvy zo dňa 4.1.1999.
9. .
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž-
denia zo dňa 25.11.2002 a úplné znenie spoločenskej zmluvy v súlade s ustanovením zákona č. 500/2001 Z.z..
História zmien a podania
 • 2020
 • 29.4. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R321614
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
 • 1.4. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R317186
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 2019
 • 19.8. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R285686
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc [RUZ]
 • 3.5. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R264859
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
 • 25.4. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R262130
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 2018
 • 10.12. 2018
 • 4.10. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R236652
  • ÚZ 2002 + AS 2002 + konsolidovaná UZ 2002
 • 29.5. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R219632
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 11.4. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R210341
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
 • 29.3. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R207418
  • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  • ZVZ.zep
  • OV.zep
  • vyhlásenie.zep
  • ÚZSZ.zep
  • Plná moc
  • Zapisnica z val. zhromaždenia prezenč. listina.zep
  • Úplné znenie spoloč. zmluvy.zep
 • 2017
 • 2.5. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R168343
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 13.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R161162
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
 • 12.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R160465
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
 • 17.3. 2017
  Zmena zápisu číslo R151370

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2016
 • 31.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R125539
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 8.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R116077
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 31.3. 2016
  Zmena zápisu číslo R112624
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 210 000 € (splatené 210 000 €) z hodnoty 245 000 € (splatené 245 000 €)
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
 • 2015
 • 16.9. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R973178
  • Zápisnica + AS 2012 + ÚZ 2012
 • 8.9. 2015
  Zmena zápisu číslo R970118

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1.4. 2015
  Zmena zápisu číslo R901586

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2013
 • 28.3. 2013
 • 28.3. 2013
  Zmena zápisu číslo R484410

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 26.3. 2013
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

 • 17.1. 2013
 • 2011
 • 14.11. 2011
 • 14.10. 2011
  Zbierka listín - nový zápis číslo R152279
  • Zápisnica z ZV
  • Spoločenská zmluva
 • 2009
 • 16.12. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 27.6. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2008
 • 31.12. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, vždy samostatne.
   pôvodne
   Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí samostatne svoj podpis s uvedením funkcie takto: Ing. Marián Gajdoš - riaditeľ spoločnosti. Prokurista za spoločnosť podpisuje samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok "prokurista" a svoj podpis.
 • 17.12. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2007
 • 23.3. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • upratovacie práce
  • prevádzkovanie odstavných plôch a garáží pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacim iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
  • montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení
  • pokládka telekomunikačných a prenosových káblov do zeme
  • navrhovanie informačných tabúľ

 • 2006
 • 12.5. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica z Kyjevské námestie 6, 974 01 Banská Bystrica
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • správa registratúry
   • správa nehnuteľností
   • prieskum trhu a verejnej mienky
   • vedenie účtovníctva
   • akvizičná činnosť - získavanie zákazníkov osobným vyhladávaním a rokovaním
   • administratívne práce
   • správa hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   • sprostredkovanie výroby v rozsahu voľnej živnosti
   • zabezpečovanie vyjadrení a rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení
 • 2003
 • 3.3. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2000
 • 12.9. 2000
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • . Zapisuje sa predaj časti podniku spoločnosti GAMO, a.s. so sídlom Kyjevské námestie č. 6, v zmysle zmluvy zo dňa 4.1.1999.

 • 18.4. 2000
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • poskytovanie služieb v oblasti marketingu
  • reklamná a propagačná činnosť
  • poskytovanie služieb v oblasti reklamy
  • poskytovanie služieb prostredníctvom elektronickej a internetovej siete

 • 14.1. 2000
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • . Uznesením valného zhromaždenia dňa 6.12.1999 bol schválený dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve v zmysle zák č. 127/99 Z.z.

 • 1998
 • 16.12. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb-elektrické silové zariadenia NN, VN a bleskozvody, elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody
   • technologické zariadenia stavieb-energetické zariadenia -trafostanice do 52 kV
   • zriaďovanie, zmeny, obnovu a údržbu koncových telekomunikačných zariadení:
   • telekomunikačných vedení (prenosových ciest) mimo jednotnú telekomunikačnú sieť, pripojených na jednotnú telekomunikačnú sieť
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • . Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 13.8.1998 a Dodatok č. 6.
 • 11.9. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 10 954 € z hodnoty 9 958 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí samostatne svoj podpis s uvedením funkcie takto: Ing. Marián Gajdoš - riaditeľ spoločnosti. Prokurista za spoločnosť podpisuje samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok "prokurista" a svoj podpis.
   pôvodne
   Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ. Prokurista za spoločnosť podpisuje samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok "prokurista" a svoj podpis.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Valné zhromaždenie dňa 12.5.1998 schválilo Dodatok č. 5, ktorým bola upravená spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 11/1998 Z.z.
 • 1997
 • 28.7. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • zriaďovanie, zmeny, obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení:
   • telefónnych prístrojov a záznamníkov, telefonických hovorov
   • telefaxov
   • faxmodemov a faxmodemových kariet
   • modemov
   • pobočkových telefónnych ústrední vrátane náväzných pobočkových rozvodov, pripojovaných na jednotnú telekomunikačnú sieť
   • montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • . Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.6.1997 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
 • 14.7. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ. Prokurista za spoločnosť podpisuje samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok "prokurista" a svoj podpis.
   pôvodne
   Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • programovanie a predaj programových produktov, sprostredkovanie predaja programov
   • projektovanie elektrických zariadení, počítačových sietí a káblových rozvodov
   • montáž a servis počítačových sietí a káblových rozvodov v oblasti výpočtovej techniky
   • montáž výpočtovej techniky
   • automatizované spracovanie dát a služby v oblasti spracovania dát a prenosu infornácií
   • vykonávanie marketingu v oblasti počítačových sietí, káblových rozvodov a prenosu dát
   • poskytovanie služieb databanky
   • konzultačná činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát, prenosu informácií v oblasti informatiky a software
   • organizovanie kurzov a školení v oblasti prenosu údajov, káblových rozvodov, systémového a aplikačného software
   • prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   • sprostredkovanie obchodu a služieb
   Zrušené predmety
   • programovanie a predaj programových pruduktov, sprostredkovanie predaja programov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • . Valné zhromaždenie, konané dňa 27.4.1997 schválilo Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
 • 1996
 • 21.3. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Kyjevské námestie 6, 974 01 Banská Bystrica z Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 21.123.1995 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve
 • 1992
 • 1.10. 1992
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 9 958 € z hodnoty 3 319 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
   pôvodne
   Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje predseda rady spoločníkov alebo iný spoločník.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne elektronika, počítačová technika, spotrebná elektronika, elektro technika, strojárska a hutnícka výroba, chemická výroba, výroba stavebných materiálov a dielcov, živočíšna, rastlinná a potravinárska výroba
   • poriadanie kurzov, školení a seminárov v oblasti počítačovej techniky, počítačových sietí, účtovníctva a ekonónie
   • poskytovanie služieb v oblasti účtovníctva a ekonómie
   • servisná a výrobná činnosť v oblasti spotrebnej elektroniky a výpočtovej techniky
   • programovanie a predaj programových pruduktov, sprostredkovanie predaja programov
   Zrušené predmety
   • obchodná, sprostredkovateľská, výrobná a servisná činnosť, import a export, nájom a prenájom v oblasti:
   • elektkroniky a počítačovej techniky
   • spotrebnej elektroniky
   • elektrotechniky
   • strojárskej a hutníckej výroby
   • chemickej výroby
   • výroby stavebných materiálov a dielcov
   • živočísnej, rastlinnej a potravinárskej výroby
   • poriadanie školení, kurzov a seminárov z oblasti počítačovej techniky, počítačových sietí, účtovníctva a ekonómie
   • poskytovanie služieb z oblasti účtovníctva a ekonómie
   • programovanie a predaj programových produktov, sprostredkovanie predaja programov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.9.1991 v zmysle § 106n zák. č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa HZ. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.1.1992 bol schválený Dodatok č.1, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
 • 1991
 • 9.10. 1991
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy GAMO, spol. s r.o.
  • novú adresu firmy Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica
  • nové základne imanie 3 319 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje predseda rady spoločníkov alebo iný spoločník.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • obchodná, sprostredkovateľská, výrobná a servisná činnosť, import a export, nájom a prenájom v oblasti:
   • elektkroniky a počítačovej techniky
   • spotrebnej elektroniky
   • elektrotechniky
   • strojárskej a hutníckej výroby
   • chemickej výroby
   • výroby stavebných materiálov a dielcov
   • živočísnej, rastlinnej a potravinárskej výroby
   • poriadanie školení, kurzov a seminárov z oblasti počítačovej techniky, počítačových sietí, účtovníctva a ekonómie
   • poskytovanie služieb z oblasti účtovníctva a ekonómie
   • programovanie a predaj programových produktov, sprostredkovanie predaja programov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.9.1991v zmysle § 106n zák.. č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa HZ. Orgány spoločnosti: rada spoločníkov Predseda rady: Ing. Marián Gajdoš