Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GAMO Consulting, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
102 445€ 245 743€ 562 478€ 154 008€ 570 100€ 498 120€ 192 040€ 240 969€ 352 032€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
85 522€ 224 391€ 451 393€ 140 811€ 426 020€ 396 829€ 159 107€ 219 394€ 289 171€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
16 923 € 21 352 € 111 085 € 13 197 € 144 080 € 101 291 € 32 933 € 21 575 € 62 861 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
615 994 € 592 397 € 592 241 € 549 313 € 572 794 € 643 252 € 674 516 € 652 806 € 619 454 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
615 994€ 592 397€ 592 241€ 549 313€ 572 794€ 643 252€ 674 516€ 652 806€ 619 454€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
251 308 € 254 119 € 307 361 € 280 123 € 434 999 € 360 376 € 302 379 € 347 787 € 399 201 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
94 263€ 101 301€ 87 945€ 95 058€ 92 638€ 109 052€ 105 856€ 138 420€ 112 375€
10
B.2
Služby
157 045€ 152 818€ 219 416€ 185 065€ 342 361€ 251 324€ 196 523€ 209 367€ 286 826€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
381 609 € 359 630 € 395 965 € 282 387 € 281 875 € 384 167 € 405 070 € 326 594 € 283 114 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
132 995 € 131 545 € 120 512 € 121 258 € 113 152 € 131 951 € 112 273 € 116 611 € 119 944 €
13
C.1
Mzdové náklady
93 836€ 93 303€ 82 741€ 86 570€ 76 711€ 85 332€ 69 542€ 73 870€ 81 168€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
30 148€ 29 875€ 29 492€ 26 654€ 22 315€ 27 859€ 27 849€ 28 010€ 23 922€
16
C.4
Sociálne náklady
3 011€ 2 367€ 2 279€ 2 034€ 2 126€ 6 760€ 2 882€ 2 731€ 2 854€
17
D
Dane a poplatky
8 157€ 6 858€ 6 877€ 7 036€ 7 173€ 7 225€ 7 222€ 7 575€ 7 310€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
94 280€ 103 371€ 100 136€ 107 444€ 107 083€ 103 344€ 95 448€ 91 064€ 88 322€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 850€ 11 770€ 4 130€ 2 532€ 2 667€ 185 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 076€ 96 353€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
308€ 824€ 5 109€ 23 500€ 496€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
768€ 936€ 453€ 5 751€ 624€ 2 654€ 2 357€ 2€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 179€ 5 079€ 6 340€ 8 992€ 12 626€ 9 195€ 6 304€ 27 980€ 18 176€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
140 998 € 115 319 € 162 728 € 49 880 € 51 722 € 134 784 € 184 035 € 62 221 € 137 515 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
122 400€ 3 000€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
428 363€ 2 656€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
260€ 984€ 1 797€ 2 623€ 2 843€ 3 479€ 685€ 1 958€ 3 539€
39
N
Nákladové úroky
14€ 175€ 1 395€ 1 895€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
280€ 297€ 232€ 216€ 301€ 111€ 185€ 190€ 196€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-20 € 687 € 1 551 € 2 232 € -304 816 € 1 817 € 500 € 1 768 € 3 343 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
140 978 € 116 006 € 164 279 € 52 112 € -253 094 € 136 601 € 184 535 € 63 989 € 140 858 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
30 900 € 30 053 € 32 610 € 16 374 € 10 100 € 36 106 € 41 000 € 13 224 € 29 947 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
30 900€ 30 053€ 32 610€ 16 374€ 10 100€ 36 106€ 33 000€ 16 091€ 25 761€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
8 000€ -2 867€ 4 186€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
110 078 € 85 953 € 131 669 € 35 738 € -263 194 € 100 495 € 143 535 € 50 765 € 110 911 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
140 978 € 116 006 € 164 279 € 52 112 € -253 094 € 136 601 € 184 535 € 63 989 € 140 858 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
110 078 € 85 953 € 131 669 € 35 738 € -263 194 € 100 495 € 143 535 € 50 765 € 110 911 €