Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GAMO Consulting, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
718 700€ 842 741€ 1 154 719€ 703 321€ 1 142 894€ 1 141 372€ 872 562€ 898 091€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
718 439 € 841 758 € 1 155 655 € 715 544 € 1 152 775 € 1 144 528 € 871 877 € 896 132 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
102 445€ 245 743€ 562 478€ 154 008€ 570 100€ 498 120€ 192 040€ 240 969€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
615 994€ 592 397€ 592 241€ 549 313€ 572 794€ 643 252€ 674 516€ 652 806€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 850€ 11 770€ 4 130€ 2 532€ 2 667€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
768€ 936€ 453€ 5 751€ 624€ 2 654€ 2 357€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
577 441 € 726 439 € 992 927 € 665 664 € 1 101 053 € 1 009 744 € 687 842 € 833 911 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
85 522€ 224 391€ 451 393€ 140 811€ 426 020€ 396 829€ 159 107€ 219 394€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
94 263€ 101 301€ 87 945€ 95 058€ 92 638€ 109 052€ 105 856€ 138 420€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
157 045€ 152 818€ 219 416€ 185 065€ 342 361€ 251 324€ 196 523€ 209 367€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
132 995 € 131 545 € 120 512 € 121 258 € 113 152 € 131 951 € 112 273 € 116 611 €
16
E.1.
Mzdové náklady
93 836€ 93 303€ 82 741€ 86 570€ 76 711€ 85 332€ 69 542€ 73 870€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
30 148€ 29 875€ 29 492€ 26 654€ 22 315€ 27 859€ 27 849€ 28 010€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 011€ 2 367€ 2 279€ 2 034€ 2 126€ 6 760€ 2 882€ 2 731€
20
F.
Dane a poplatky
8 157€ 6 858€ 6 877€ 7 036€ 7 173€ 7 225€ 7 222€ 7 575€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
94 280€ 103 371€ 100 136€ 107 444€ 107 083€ 103 344€ 95 448€ 91 064€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
94 280€ 103 371€ 100 136€ 107 444€ 107 083€ 103 344€ 95 448€ 91 064€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 076€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
308€ 824€ 5 109€ 23 500€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 179€ 5 079€ 6 340€ 8 992€ 12 626€ 9 195€ 6 304€ 27 980€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
140 998 € 115 319 € 162 728 € 49 880 € 51 722 € 134 784 € 184 035 € 62 221 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
381 609 € 359 630 € 395 965 € 282 387 € 281 875 € 384 167 € 405 070 € 326 594 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
260 € 984 € 1 797 € 2 623 € 125 243 € 6 479 € 685 € 1 958 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
122 400€ 3 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
260 € 984 € 1 797 € 2 623 € 2 843 € 3 479 € 685 € 1 958 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
260€ 984€ 1 797€ 2 623€ 2 843€ 3 479€ 685€ 1 958€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
280 € 297 € 246 € 391 € 430 059 € 4 662 € 185 € 190 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
428 363€ 2 656€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
14 € 175 € 1 395 € 1 895 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
14€ 175€ 1 395€ 1 895€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
280€ 297€ 232€ 216€ 301€ 111€ 185€ 190€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-20 € 687 € 1 551 € 2 232 € -304 816 € 1 817 € 500 € 1 768 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
140 978 € 116 006 € 164 279 € 52 112 € -253 094 € 136 601 € 184 535 € 63 989 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
30 900 € 30 053 € 32 610 € 16 374 € 10 100 € 36 106 € 41 000 € 13 224 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
30 900€ 30 053€ 32 610€ 16 374€ 10 100€ 36 106€ 33 000€ 16 091€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
8 000€ -2 867€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
110 078 € 85 953 € 131 669 € 35 738 € -263 194 € 100 495 € 143 535 € 50 765 €