Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
19 526 € 5 732 € 10 509 € 3 114 € 682 € 2 520 € 2 794 € 2 990 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
19 526 € 5 732 € 10 509 € 3 114 € 682 € 2 520 € 2 794 € 2 990 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
17 344 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 149 € 3 530 € 8 000 € 118 € 118 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
8 000€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
1 049€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
118€ 118€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
100€ 3 530€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 033 € 2 202 € 2 509 € 3 114 € 682 € 2 520 € 2 676 € 2 872 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 033€ 2 202€ 2 509€ 3 114€ 682€ 2 284€ 2 284€ 2 284€
057
B.IV.2
Účty v bankách
236€ 392€ 588€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
19 526 € 5 732 € 10 509 € 3 114 € 682 € 2 520 € 2 794 € 2 990 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
20 426 € -6 228 € -7 448 € 2 634 € 202 € 1 560 € 2 761 € 2 943 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
617 € 617 € 617 € 617 € 617 € 618 € 618 € 618 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
618€ 618€ 618€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-13 484 € -14 703 € -4 622 € -7 054 € -5 697 € -4 496 € -4 313 € -2 631 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
-2 631€ -2 631€ -2 631€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 865€ -1 682€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
26 654 € 1 219 € -10 082 € 2 432 € -1 357 € -1 201 € -183 € -1 683 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
-900 € 11 960 € 17 957 € 480 € 480 € 960 € 33 € 47 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
46 300 € 11 960 € 17 952 € 480 € 480 € 960 € 33 € 47 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 440€ 17 472€ 13€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
39 653€ 11 960€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
5 207€ 480€ 480€ 480€ 960€ 20€ 47€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
-47 200€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
5 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
5€